...

qiymət qayçısı

| iqtisadiyyat

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink


    1. müəyyən dövr ərzində əmtəə istehsalçıları tərəfindən satılmış əmtəələrin qiymətlərinin dinamikasının müqayisəli təhlilinin nəticəsini xarakterizə edən və bu qiymətlər arasında uyğunsuzluğu göstərən termin. daha çox sənayə və kənd təsərrüfatı arasında məhsul mübadiləsi sahəsində qiymətlərin hərəkətinin öyrənilməsi zamanı işlədilir. adətən şəhərlə kənd arasında mübadilənin qeyri-ekvivalentliyini göstərmək üçün istifadə edilir. qiymət qayçısı bir tərəfdən kənd təsərrüfatı istehsalçılarının realizə etdiyi ərzaq və xammalın , digər tərəfdən onların istehsal və qeyri-istehsal istehlakı üçün sənayeçilərdən aldıqları əmtəələrin qiymətlərinin hərəkətində , konkret meyllərdən asılı olaraq , genişlənə yaxud darala bilər. qiymət qayçısı problemi ilkin kapital yığımı , sənayeləşdirmə dövründə , böhran , müharibə zamanı daha da kəskinləşir. ölkənin milli gəlirində kənd təsərrüfatının payı nə qədər çox olarsa qiymət qayçısı probleminin iqtisadi-sosial əhəmiyyəti də mühüm olur

    1 əjdaha!

    03.02.2023 19:16, carmina burana


üzv ol


...