bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

ismin hallanması

| dil
755 | 2 | 1

əjdahalar  googlla
hollandiya - ski sonluqlu soyadlar - tabasaranlılar - ismin altı halı - ismin halları

  1. isimlərin əlaqəyə girdiyi sözlərin tələbi ilə formaca dəyişməsinə deyilir. azərbaycan dilində ismin altı halı var:
  adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq.

  1. adlıq hal. ismin şəkilçisiz halıdır, belə ki, ismə heç bir şəkilçi qoşulmadan yaranır və "kim?", "nə?", "hara?" suallarına cavab verir.
  misal üçün: kitab (nə?). evdə kitab var (evdə nə var?)
  2. yiyəlik hal. sahiblik, yiyəlik bildirir, "-ın⁴" (-ın, in, un, ün) şəkilçisi ilə düzəlir və "kimi?" , "nəyi?", "haranı?" suallarına cavab verir. misal üçün: heyvanın (nəyin?). heyvanın quyruğu (nəyin quyruğu?)
  3. yönlük hal. istiqamət bildirir, "-a²" (-a, -ə) şəkilçisi ilə düzəlir və "kimə?" "nəyə?" "haraya?" suallarına cavab verir. misal üçün: azərbaycana (haraya?). azərbaycana getdim (haraya getdim?). burada istiqamətin haraya olduğu bildirilir.
  4. təsirlik hal. obyekt üzərində görülən işi, təsirliyi bildirir, "-ı⁴" (-ı, -i, -u, -ü) şəkilçisi ilə düzəlir və "kimi?", "nəyi?", "haranı?" suallarına cavab verir. misal üçün: evi yandırdım (nəyi yandırdım?). burada ev üzərində iş görülür, evə təsir edilir.
  5. yerlik hal. məkan bildirir, "-da²" (-da, -də) şəkilçisi ilə düzəlir və "kimdə?" "nədə?" "harada?" suallarına cavab verir. misal üçün: saat evdədir (saat haradadır?). burada saatın məkan olaraq harada yerləşdiyi dəqiqləşdirilir.
  6. çıxışlıq hal. hərəkətin başlanğıc nöqtəsini bildirilir, "-dan²" (-dan, -dən) şəkilçisi ilə düzəlir və "kimdən?" "nədən?", "haradan?" suallarına cavab verir. misal üçün: əsgər döyüşdən qayıdır (haradan qayıdır?) burada əsgərin qayıdış nöqtəsinin hara olduğu müəyyən edilir.


üzv ol
Modalı bağla

-->

...