bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

murad_jamal


286   0   0   0

dünyəvi oyanış, bəşəri dəyər

https://www.facebook.com/murad.jamal.aze

blok başlıqlarını gizlət

Notice: Undefined variable: thisuser in /var/www/soz6/profilson.php on line 166

2 əjdaha! murad_jamal

14.10.2022 - 11:33 #360962 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! murad_jamal

07.10.2022 - 02:31 #360588 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! murad_jamal

13.05.2022 - 09:58 #349785 mesaj facebook twitter

eqosentrizm

Hər şeyi özünə əsaslandırmaq, özüylə əlaqələndirmək, hər şeyi öz nöqteyi-nəzərindən mühakimə etmək, hər şeydə özünü əsas götürmək, öz ideyasını, məntiqini, duyğusunu başlanğıc nöqtəsi kimi götürmək meylinə verilən ad - egocentrisme.
Uşaqlarda görülən bu davranış yetkin insanlarda ancaq psixoloji xəstəlik, 'vəsvəsə' (bir xarakter) olaraq görülür. Bəzilərinə görə, “insan bütün yaradılmışların ən üstünüdür(alisidir)”, “yer kainatın mərkəzidir”, “bir şeyi öz əllərimlə tutub öz gözlərimlə görməsəm, onu yox sayıram” kimi fikirlərdir.
Eqosentrizm həmişə elmə, tərəqqiyə və inkişafa qarşı olub və olmaqda davam edir. Bəziləri eqoistliyi Eqosentrizmin sosial münasibətlərdə təcəssüm olunmuş dərketmə forması kimi görürlər.
Məhz onlara emosiyaları manupulyasiya edən media "reallıqları" daha doğru gəlir, nəinki doğma birinin (tanıdığı şəxsin) bölüşdüyü praktiki həyat təcrübəsindən çıxardığı nəticə. Hər şeyin ziddi ilə yaradıldığı bu kainatda (müsbət-mənfi, madda-antimaddə) Tək Olan bizlərə müxtəlif yolların yanlız bir həqiqətə gətirib çıxardığını dərk etdirir.

4 əjdaha! murad_jamal

06.05.2022 - 22:51 #349543 mesaj facebook twitter

petra

Nəbatilər islamdan əvvəlki dövrdə ərəb tanrılarına və ilahələrinə sitayiş edirdilər. Onlardan biri, I Obodas link , ölümündən sonra ilahiləşdirildi. Duşara link üç qadın tanrısı ilə müşayiət olunan əsas kişi tanrısı idi : Al-Uzza, AllatManat.
Bu üç büt gücü, hakimiyyəti və pulu təcəssüm etdirirdi, məhz bu səbəbdən milli pul vahidimiz manat adlanır.
Qayada oyulmuş bir çox heykəllər bu tanrı və ilahələri təsvir edir. Yeni dəlillər göstərir ki, onların Yer-Günəş münasibətləri ilə güclü əlaqələri var idi, bu özünü Petra abidələrində günəşin doğuşu və qürubuna yönəlməsində özünü göstərirdi. bax link

Sitayiş link

5 əjdaha! murad_jamal

08.04.2022 - 16:22 #348419 mesaj facebook twitter

büt

Səmavi dinlər yaranmazdan çox-çox əvvəl insanların sitayiş etdiyi inanc atributu.
Məsələ orasındadır ki o dönəmin insanı olmaq, indinin özündə möcüzə deyə adlandırdığımız bəzi hadisələrə(məkanlara) şahid olaraq, baş verənləri idrak etmək deməkdir.
Heç bir canlı gözlə görülməyən bir cismə (bütə) görə öz övladını qurban verməz, demək ki həmin bütlər insan olmayan digər varlıqların "heykəl"ləridir və o demansion`da yaşayan insanlar onları görə biliblər
(baxma: Annunakilər)
(bax: mələk)


(bax: yadplanetli)


Enerji, Təbiət, Tək Olan Qüvvə və s. adlarla ifadə etdiyimiz və bizi yaradaraq güc verən o (mənəviyyatımız) isə hər zaman bizi "sitayiş etmək" sözündən diksindirib. Məhz bu səbəbdən tarix boyu müəyyən şəxslər insanları Oyatmaq üçün canlarını bu yolda fəda ediblər
(baxma: imaməddin nəsimi)
(baxma: peyğəmbərlər)

Allahla insan arasındakı pərdəni aradan qaldıraraq daim qəlbimizdə yaşatdığımız o hissi gücləndiriblər. insan ən ali varlıq olsaydı əgər yaşadığımız bu fani planetdə bu qədər xoşagəlməz hadisələr baş verməzdi. insanın aciz olmağı və çox şeydən agah olmamağı onu daim dilemma arasında saxlamalıdır, kəşf edənə qədər.

Əgər əvvəllər bütə sitayiş edirdilərsə indi də insanların pula,gücə, hakimiyyətə və şəxsiyyətlərə sitayiş etməkləri bizim inanc sistemimizə ciddi zərbə vurur. Müqəddəs Kitablar arasında təhrif olunmayan yeganə KiTAB bir yaşam təlimatını göstərərək, insana insan olduğunu xatırladır.

Bu vaxta qədər gördüklərimiz və eşitdiklərimiz bizi bilmək səviyyəsinə çatdırırdısa , oxumaq bizi dünyanı dərk etmək səviyyəsinə çatdırır.

Bir sözlə ən bəşəri suala cavab tapmaq üçün həqiqət axtarışına çıxaq :
(youtube: )

0 əjdaha! murad_jamal

08.04.2022 - 14:07 #348413 mesaj facebook twitter

böyük tufan

Şumer miofologiyası - Ziusudra
Ziusudra Şumer mifologiyasında daşqından sağ çıxan insandır. Üç böyük dinə görə Ziusudraya bərabər olan Nuh peyğəmbərdir. Onun Babildəki ekvivalenti Utnapiştimdir. Ziusudra əslən Şuruppak kralı idi, buna görə onun adı başqa yerdə də xatırlanır.
Ziusudra Daşqından xilas olaraq tanrılar tərəfindən ölümsüzlüklə mükafatlandırılmışdır. Həyat yoldaşı ilə Tilmun adasında yaşayır. Tilmun adasına demək olar ki, çatmaq mümkün deyildir. Bəzi hesablamalara görə, Tilmun adası Sinay yarımadası ola bilər. Gilqameş dastanına görə, Gilgameş bu adaya çatana qədər bir çox ölümlərdən qayıtmışdır. O qədər yorulmuşdu ki, Ziusudranın evinə gəldikdən sonra çox dərin bir şəkildə yuxuya getdi, bir həftə boyunca oyanmadı. Buna görə Ziusudra Gilqameşin ölümsüz ola bilməyəcəyini vurğulayır; yalnız cavanlıq otunu tapıb cavanlaşa biləcəyini söyləyir.

Babil - Utnapiştim
Utnapiştim, Babildəki Gilqameş dastanına görə, Şumer şəhər-dövləti Şuruppak padşahı olmuşdur. Rəvayətə görə, adı dastana daxil olmayan həyat yoldaşı ilə birlikdə, tanrı Enlil tərəfindən göndərilən və bütün canlıları məhv etməyi hədəfləyən böyük daşqından xilas olmuşdur. Utnapiştimin hekayəsindən, Gilqameş dastanının XI lövhəsində bəhs olunur.
Utnapiştim və həyat yoldaşı daşqından yaxa qurtarmağı və dünyadakı heyvanların və bitkilərin həyatını da Utnapiştimin düzəltdiyi gəmi ilə xilas etməyə müvəffəq olduqdan sonra, tanrı Enlil tərəfindən onlara ilahlıq verilir. Gilqameş Utnapiştimdən ölməzliyin sirrini soruşur. Utnapiştim Gilqameşi bir bitki tapmaq üçün göndərir. Bu bitki ilə cavanlaşmağa ümid edir. Gilqameş bitkini tapsa da, bir ilan bitkini onun əlindən alır və nəticədə Gilqameş vətəninə əliboş qayıdır.

Mesopotamia əfsanələri ilə Müqəddəs Kitabda xatırlanan Böyük Tufan arasında böyük oxşarlıqlar olsa da, Müqəddəs Kitabdakı hekayə ibrani baxımdan yazılmışdır. Babil əfsanəsinq görə fəlakətin səbəbi tanrılar arasındakı fikir ayrılığıdır; Tövratın Çıxış Kitabında isə bu, bəşəriyyətin mənəvi çöküşüdür. Mesopotamiyanın ibtidai politeist dinlərindən ilham alan hekayə, Tövratda hər şeyə qadir, lakin yaxşılıq tərəfdarı olan bir tanrının varlığının sübutuna çevrilir. Qurtuluşdan sonra Ziusudra, Utnapiştim və arvadına tanrılıq verilərkən, Nuh və arvadına bəşər tarixini yenidən yazmaq tapşırığı verilmişdir.

Yunan mifologiyası - Deucalion
Deucalion dövründə baş verən daşqın, Zevsin Pelasgus nəslindən olan Lycaon və oğullarının
hubris link (təkəbbürünə) qəzəblənməsinə səbəb oldu. Bu hekayəyə görə Arkadiya kralı Likaon Zevsə bir oğul qurban vermiş və Zevs bu təklifdən dəhşətə gəlmiş və tufan törədərək Tunc dövrünü bitirmək qərarına gəlmişdir. Daşqın zamanı çayları-dənizləri su basdı, dağları su uddu və hər şeyi təmizlədi. Deucalion atası Prometeyin köməyi ilə sandıq düzəldərək bu daşqından xilas oldu. incildəki Nuh və Mesopotamiyadakı Utnapiştim kimi, onlar da həyat yoldaşı Pyrrha ilə birlikdə daşqından xilas olmaq üçün bu sandıqdan istifadə etdilər.

Ən geniş anlatımlar Ovidinaz.wikipedia.org/wiki/Metamorfoza Metamorfoza link larında * e.ə. 1-ci ilin sonu - eramızın 1-ci illərinin əvvəlləri və Pseudo-Apollodorus Bibliothekası link ndadır. Phthia * indiki Fessaliya (periferiya ) bölgəsini idarə edən Deucalion, atası Prometey tərəfindən daşqın barədə əvvəlcədən xəbərdar edildi. Deulcalion bir sandıq düzəldər və ondan ehtiyatla istifadə edərdi* (daşqın əfsanəsinin bu versiyasında heç bir heyvan xilas edilmir ), buna görə də doqquz gün sonra sular çəkiləndə o və Epimetey qızı olan həyat yoldaşı Pirra sağ qalan yeganə insan cütü idi. Onların Sandığı Parnas link dağına və ya Siciliyadakı Etna link dağına və ya Halkidikidəki Afos link dağına və ya Fesaliyada Otris dağına toxunurdu.

Hud surəsinin 40 ayəsində isə :
Nəhayət, (onları məhv etmək barəsində) əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı (təndirdən və ya yer üzündən, yaxud gəminin qazanından su qaynayıb daşdığı) zaman (Nuha) dedik: “Hər heyvandan biri erkək, biri dişi olmaqla bir cüt, həmçinin əleyhinə (ölümünə) əvvəlcədən hökm verilmiş şəxslər istisna olmaqla, qalan ailə üzvlərini və iman gətirənləri gəmiyə mindir!” Əslində onunla birlikdə (tayfasından) çox az adam iman gətirmişdi.

Manar sahibinin fikrincə, fəraət-tənnurun ən məkul mənası “yeri tufana verən su fışqırrması(reaktivliyi)”dır . Bu hadisə Kamer surəsinin 11-12-ci ayələrində təsvir edilmişdir. Elmalılı bunu metafor adlandırmağın düzgün olmadığını, ifadənin doğruluğunun ağla buxar gücü ilə hərəkət edən gəmi mühərrikini gətirdiyini söyləyir. Elmalılının bu təfsiri tarixin “proqressiv” və “xətti link ” anlayışı ilə şərtlənən ağıllara zidd görünə bilər. Amma gəminin inşasının “ilahi nəzarət altında” və “vəhy yolu ilə” baş tutması bu təfsiri əvvəlcədən pisləməkdən çəkinməyi tələb edir.

6 əjdaha! murad_jamal

01.04.2022 - 11:32 #348206 mesaj facebook twitter

makedoniyalı isgəndər

bəzi mənbələrə görə "Zülqərneyn" olaraq da bilinir
Eyni zamanda ikinci Kir ilə də bağlaşdırılır

5 əjdaha! murad_jamal

03.12.2021 - 01:30 #340906 mesaj facebook twitter

luca

Disney`in 2021 ci il istehsalı daha bir reptalian göndərməli filmi

1 əjdaha! murad_jamal

22.11.2021 - 02:31 #340344 mesaj facebook twitter

3 əjdaha! murad_jamal

21.11.2021 - 22:31 #340327 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! murad_jamal

23.10.2021 - 16:48 #338359 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! murad_jamal

21.10.2021 - 00:34 #338280 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! murad_jamal

21.10.2021 - 00:33 #338279 mesaj facebook twitter

kitabi dədə qorqud

b.e. XI "Kitabi-Dədəm Qorqud" adı altında yazıya alınıb
XV əsrdə nüsxələrin üzü köçürülwb

iki əlyazması mövcuddu. (Drezden nüsxəsi və Vatikan nüsxəsi)
Drezden nüsxəsi üzərində sonradan oğuztayfaları ilə əlaqələndirilmiş ad yazılmışdır və yeni bir nüxsəsi (surəti) Drezdendən alınıb 1972də Bakıya gətirilib


Əgər belədirsə onda ölkənin antik xalq ədəbiyyatını nəyin təmsil etməsi onun ərazisində tapılan tarixi əsərlərdən deyil, təhrif olunmuş və lazım olan uyğun gedişata görə seçilmiş kitablardan ibarətdi

1 əjdaha! murad_jamal

11.10.2021 - 20:28 #337918 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! murad_jamal

05.10.2021 - 00:09 #337669 mesaj facebook twitter

3 əjdaha! murad_jamal

30.09.2021 - 13:07 #337481 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! murad_jamal

30.09.2021 - 13:03 #337478 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! murad_jamal

30.09.2021 - 12:59 #337476 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! murad_jamal

08.09.2021 - 17:17 #335893 mesaj facebook twitter

1984

hərbi xidmətdə olduğum zaman oxuduğum kitab
sistemin tam ortasında özünü tam reallığıyla hiss etməyin üçün bundan gözəl şəraitdə oxuya bilməzdim.
gün sayan qaqilərin yanına gedəndə dönər mönər aparmaqdansa bu kitabı aparın hədiyyə edin

6 əjdaha! murad_jamal

08.09.2021 - 17:16 #335892 mesaj facebook twitter

/ 20 »
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1356


blok -   başlıqlarını gizlət
Notice: Undefined variable: user_id in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/profile.php on line 1363

Son bəyənilənlər