Notice: Undefined variable: querycheckrows2 in /var/www/soz6/sds-themes/vengeful-light/header.php on line 161

qaraməlaikə


38   0   0   0
qaraməlaikə
6.nəsil yazar
reytinq xalı: 81
entry sayı:38
karma xalı: 46
izləyənlər: 3
sifariş sayı: 5son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə

tum doktoranturaya hazırlaşdığım məktəbdir : technical university of munich (tum).
futurizm daimiliyi, zamansızlığı və dinamizmi müdafiə edən incəsənət cərəyanıdır. yaradıcısı filippo tommaso marinettidir. demək olar ki, incəsınətin bütün növlərini əhatə edir. nazim hikmət də futurist ədəbiyyatçılardan birisi olmuşdur.
yazarları düşündürən suallar 1. kimsəsiz adaya düşmək üçün nə etmək lazımdır?
2. cənnətə götürülmə imtahanları nə vaxt başlayır, şərtləri nədən ibarətdir?
3. azərbaycanda pampres və internet niyə bu qədər bahadır?
italiya deyiləndə ağla gələn şeylər 1. spagetti alla chitarra al nero
2. calzone
3. navona meydanı
4. da vinçi
5. çelentano
6. federiko fellini
7. lombarghini
8. trevi fəvvarəsi
9. don karleone
10. c. l. bernini
azərbaycanda feminizm anlayışı azərbaycanda və bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə hələ də düzgün anlaşılmayan və düzgün tərif edilməyən və ya maddələrinə düzgün riayət edilməyən anlayış. ümumiyyətlə, qadınla kişi hər cəhətdə bərabər ola bilməz. bir az gerçəkçi olmaq lazımdır. kişi fiziki gücə malikdir, qadınsa kəskin zəkaya, güclü intuisyaya. qadınla kişi bərabər ola bilməz, onlar, sadəcə, biribirlərini tamamalaya bilər. hüquqi cəhətdən cins anlayışı nəzərə alınmamalıdır, bir tək bununla razıyam. feminizm bu mövzuda çox irəli getmiş, qadınla kişinin bütün sahələrdə bərabərliyini istəyən bir mövzudur. bu çətir altına sığınanlar belə öz dedikləriylə ziddiyyət təşkil edirlər. belə ki, kişinin ağ dediyi qatığa qara deyən feminist, kişi ona qarşı bir az sərt davranınca "ay mən qadınam axııı" deyib qabığına çəkilir. ümumiyyətlə feminizm kişi cinsinin nümayəndələrini düşmən görmək deyil, kişilərlə qadınların bərabər olduğunu müdafiə etməkdir. qadın zərifdir, incədir, onda analıq instinkti var, onda nəvaziş , sevgi var, kişi isə fiziki cəhətdən güclüdür, qorumağı, müdafiə etməyi bacarır, sevgiyə, nəvazişə ehyiyyacı var.
yazarların ən sevdiyi rəsm əsərləri 1. leonarda da vinçinin bütün əsərləri gözəldir, özəlliklə, polşa muzeylərindən birində saxlanılan( hansı olduğunu unutmuşam)
"lady with an ermine" tablosudur.
qısqanmayan oğlan o demək deyil ki, qısqanan oğlan güvənmir, ya da oğlan qısqanmasa sevgilisi, nişanlısı, nə bilim həyat yoldaşı gedib başqası ilə yatacaq. məsəlçün, bir qrup dost tanışla bir çay evində oturmusunuz, içlərindən bir oğlan, hansı ki sizin və ya sevgilinizin dostudur, sıxlıqla qıza baxır, baxarkən gülümsəyir və ya gözünü zilləyib durur. hətta daha irəli gedir, qızın sadəlövlüyündən istifadə edib ona toxunur. bu anda əgər qısqanmırsınızsa, deməli sizdə çox ciddi problem var. belə şeyləri normal dərk edən oğlan, o dostun və ya tanışın əzilməmiş əzələsini, qırılmamış sümüyünü qoymaz qalsın. mən də boş qısqanclığlara qarşı birisiyəm. əgər bir oğlan sıxlıqla sevgilisinin açıq geyinməyinə qarışır və qız bununla fəxr edirsə, deməli o qızın əxlaqi cəhəti gözünə girsin, psixoloji cəhəti də çox yüngüldür. çünki, normal düşünən qadın, orasına burasına dekolte geyinib açdığı yerlərini başqalarına nümayiş elətdirməz. və normal düşünən oğlan da özünə elə bir sevgili seçməlidir ki, onun geyiminə, münasibətlərinə qarışmağı özünə yaraşdırmasın.
monetizasiya bu sifarişi verən: fövqəl insan
pulun öz dəyərini itirməsi ilə nəticələnəcək bir hadisə. dövlətin daxili və ya xarici borclarını tarazlaşdırmaq üçün mərkəzi bank vasitəsilə yeni çapdan çıxmış pulları dövrüyyəyə buraxmasıdır.
patagonia bu sifarişi verən: fövqəl insan argentina və çilinin cənubunda bölgə. argentina tərəfi and dağlarının maneə təşkil etməsiylə quraq iqlimə, çiliyə yaxın tərəfi isə valdiviya yağmur meşələrinin təsiri ilə nəm, yağışlı və küləkli havaya malikdir. qütblərdən sonra ən buzlu ərazilər patagoniyanın çili tərəflərini əhatə etməkdədir. cənubunda antarktika iqliminin hökm sürdüyü "odlu torpaqlar" (tierra del fuego) yerləşmişdir. bölgə lama, dəvəquşu, flamingo və bir çox dəniz quşlarının evidir. patagoniya torpaqlarına bu adı o bölgəni kəşf edən ferdinand magellan vermişdir. məlum şəxs bu adı ispan əfsanələrindəki patagon adlı canavardan ilhamlanıb vermişdir. belə ki, magellan, patagon sahillərində lama dərisinə bürünmüş və üzlərini boyamış insanları canavar hesab etmiş və bu məsələni bir az da şişirdərək onların boylarının 3-4 metrə çatdığını iddia etmişdir. görülməli yerləri : çili tərəfində "torres del paine" milli parkı, argentina tərəfində isə "perito moreno buzluqları" dır.
monolit bu sifarişi verən: fövqəl insan
tək parçadan ibarət böyük daşdan və ya qaya parçasından yaranmış və ya texnoloji nəaliyyətlərlə süni olaraq yaradılmış geolojik və ya texnolojik kütlə. bu qeyri adi görünüşə, sərt və qəribə quruluşa malik daş parçaları daha çox torpaqda baş verən aşınmalar nəticəsində ortaya çıxmışdır. ən böyük nümunəsi avstraliyanın avqust dağlarındakı "mount augustus" monolitidir.
din tarix boyu insanları idarə etmə vasitələrindən birisi, insan mənəviyyatının və vicdanının formalaşmasında əvəzsiz yeri olan bir inanc qaynağı.lakin, çox heyif ki bu gün dünya üzərində var olan əksər dinlər və tədrisçiləri onlara qarşı olan inanc və güvəndən istifadə edərək inanan kəslərin haqqlaırna və hüquqlarına maddi, mənəvi təcavüz edir, yaradılma məqsədindən çıxaraq millətlər, xalqlar, dinlər və dövlətlərarası münaqişələr yaradaraq insanlığın sonunu yaxınlaşdırır. məsəlçün, mənə ən acıq gələn məsələlərdəndir "sünni və şiə" məsələsidir, eyni millət, eyni din qardaşları necə bölünə bilər axı?! nə fərqinvar necə namaz qıldığının, əsas o deyilmi ki yaratıqlarına inandığın varlığa bütün qəlbinlə sitayiş edəsən?! belə məsələlərə görə də mən dinin artıq siyasi, iqtisadi mənafeyləri qorumaq üçün nəzərdə tutulduğuna, heç birisinin düzgün qaydada tədris olunmadığına inanıram. mənim dinim sevgidir, doğruluq-dürüslükdür, mərhəmətdir və vicdandır.
yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər leyli oruc-bağışlamayacağam.


bağışlamayacağam özümü,
özümə etdiyim haqsızlıqlar üçün.
bilə istəyə yaşadığım yalnızlıqlar üçün...
bağışlamayacağam özümü,
kimsəyə güvənmədiyim üçün,
yalanlara qarşı dirənmədiyim üçün.
bağışlamayacağam özümü,
kimsəni sevə bilmədiyim üçün,
sevginin oyununa gəlmədiyim üçün...
bağışlamayacağam özümü,
valideyinlərimə qulaq asmadığımçün,
alın yazımı pozmadığımçün.
bağışlamayacağam özümü,
mənəviyyatsız insanları yola verim deyə gülümsədiyimçün,
bu mənasız dünyanı əbədiyyət deyə mənimsədiyimçün.
bağışlamayacağam özümü,
körpə leylinin tək dostu balaca ayını 16 yaşlı leylinin unutduğu üçün,
bu yaşında unudub bu günümü keçmişimə qayıtdığı üçün.
link
yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər hümbət ismayılov-uşaqkən


vardı cığalbazlar, paxıllar, amma,
o vaxt qarışıqdı ağıllar, amma,
bəlkə saxta idi nağıllar, amma,
uşaqkən gerçəkdən gülə bilirdik.

indi çox arzu et, o qədər dilə,
ölüm eşitməzki, çətindir gələ.
heç var olmayan güllələr ilə
yıxılıb asanca ölə bilirdik.

görsək ki ya ayaq,əl yaralanıb,
əvvəlcə böyük bir yaradır sanıb,
"keçəcək" sözünə tezcə aldanıb
onun öhtəsindən gələ bilirdik.

böyüdük, dostların çox oldu üzü.
neçə üz tanıyır insanın gözü.
maska da taxıksa gizlənən üzü
əslində kim idi, bilə bilirdik.
link
yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər leyli oruc- həyat və mən.

məni tanıyanlar yaxşı bilirlər,
nə qəmgin biriyəm, nə şən biriyəm.
milyonlar içində min dostu olub
tək tənha çürüyən mindən biriyəm.

susmuşam, sınmışam ürəyim kimi,
güvənə bildiyim bir mən qalmışam.
romanlardan deyil, filmlərdən deyil,
mən həyat dərsini məndən almışam.

artıq ağrıtmayır məni xəyanət,
artıq ağlamıram ölənləri də.
yaxşı tanıyıram təsəlli verib,
ardımca dərdimə gülənləri də.

"ömrün qısa olsun" deyən görmədim,
hamı qarğış kimi ömür diləyir.
baharım payıza verir yerini
yayım qışa dönür qarlar ələyir.

mən şair deyildim, sadə insandım,
eşqim ilham oldu, dərd kağız qələm.
hiyləbaz fələyə yaman inandım,
bu qoca dünya tək çətin düzələm.
link0
yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər hümbət-ehtiyyacımın sənə ehtiyyacı var.

mənə nələr verir bircə gülüşün,
gecə xəyalımla olur görüşün.
getmək istəsən də əvvəl bir düşün
ehtiyyacımın sənə ehtiyyacı var.

yaddan çıxartma məni, bir yada sal sən,
istəsən könlümü kökündən al sən,
bəhanən olmasın getməyə, qal sən
təki əlac istə, min əlacı var
ehtiyyacımın sənə ehtiyyacı var.

bu məsum hisslərim heç ölərdimi?
məni də öldürmək bəs edərdimi?
bilmək istəyirsən mənim dərdimi?
qəlbimdə sən qədər böyük acı var
ehtiyyacımın sənə ehtiyyacı var.

axtarma əsərlər, mən əsər verim,
hətta, düşüncəndən mötəbər verim.
sənə sənsizlikdən bir xəbər verim
o, artıq kraldır, həm də tacı var
ehtiyyacımın da sənə ehtiyyacı var. link
aşıq telli borçalı elə deyən qadınları çox görmüşük. qaynanasını "oğlun kebap getirdi, sensiz yedik qaynana" ilə yatırdıb, "qaynanyı ne yapmalı, qaynar qazana atmalı" ilə oyadan, kişiyə də "bir evdə iki kişinin sözü eyni vaxtda ötməz"deyib meydan oxuyacaq, mərdi yumruğunun altında matışka edəcək tiplərdəndi. yenə də çox xoşum gəlir bu qadının danışığından.
(bax: paradoks)
(bax: oksimoron),
yaxşı basıb bağlayır.
telli borçalı sindromu bu sifarişi verən: ubermensch

kişisayağı danışan , çatana kəllə ata biləcək performansa sahib birisi kimi start vəziyyətində dayanan, al yanaqlı, qönçə dodaqlı, dilçiliyimizə "ng" boğaz səsini qazandırmış aşıq sənətini yaşadan telli xanım borçalıdana bənzəməyə çalışmaq. p.s. xanımın adındakı " tel" saç olaraq nəzərdə tutulur, "telli" uzun saçlı deməkdir, bildiyim qədəriylə lakin, mən onu tanıdım tanıyalı telsiz görmüşəm. adıyla antonimlik təşgil etməyin də ayrı ləzzəti var.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20