anyone


100   14   3   0
anyone 5.nəsil yazar
reytinq xalı: 1009
karma xalı:1068
entry sayı:100
izləyənlər:20
sifariş sayı:48

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
Oh my name it is nothin’

My age it means less

lissabon müqaviləsi Hər kəsə məlum olan Lisbon Summit'də demək olar. Az-vikidə haqqında yazıldığı qısa icmalı qeyd edim ilk öncə :

Lissabon müqaviləsi (rəsmi adı — «Roma müqaviləsinə və Avropa Birliyi haqqında Maastrixt sazişinə dəyişikliklər edilməsi barədə Lissabon müqaviləsi », ing. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community)

indi isə keçim bu müqavilənin əsas məqsədi, bu görüşün keçirilməsinin səbəblərinə. Amma uzun ola bilər. ilk öncə azərbaycan vikipedia'sında qeyd edildiyi kimi görüşün 'məqsədi' Masstrixt müqaviləsi və Roma müqaviləsindəki çatışmamazlıqları düzəltmək və islahatlar keçirmək idi.

Treaty of EU (Masstrixt müqaviləsi)
Treaty of EC (Roma müqaviləsi)

Lakin bu düzəlişlər Lissabon'da həyata keçirilmək istənmirdi. Zəncirvarı görüşlər haqqında ilk ideya 1997'ci ildə Amsterdam'da atıldı. 1999'cu ildə qüvvəyə minən Amsterdam müqaviləsi istəniləni əldə edə bilmir və hökümətlərarası konfrans (iGC) 2000'ci ildə Nice'də keçirilir. Bu konfrans həmçinin Avropa Birliyinin tarixində ən uzun müddətli görüş kimi də tarixə düşür. Amsterdam müqaviləsindən artıq qalan kritik qərarlar müzakirə edilir. Müzakirələr əsasən komissiyanın tərkib hissəsi, səsvermə qaydaları, Nazirlər Şurasının verdiyi səslərin əhəmiyyəti haqqındadır. Lakin bu müzakirələr nəticəsində istənilən addımlar atılmır və problemlər tam olaraq həll oluna bilmir. Növbəti görüş bir il sonra Belçikanın Laeken şəhərində keçirilir. (bax: Laeken görüşü) daha uğurlu alınır və 'Avropa birliyinin gələcəyinə dair bəyannamə' qəbul edilir (Daha çox mənimsənilməyə çalışır). Bu görüşlə ortalığa iki mühüm yenilik çıxır. Bunların ən mühümü isə Nice bəyannaməsində heç bir konstitusiya haqqında danışılmasa da Laeken Bəyannaməsi 1'də konstitusiyaya toxunulur və 'Avropa Birliyinin gələcəyinə dair konvensiya' yazılı şəkildə konstitusiyaya transfer edilir və 2004'cü ildə Roma'da imzalanır. Lakin arada narazıçılıqlar olur. Bir çox ölkə səs vermənin ümumi keçirilmədiyinə görə Avropa Birliyindən çıxmaq haqqında düşünür. Lakin o zamanın irlandiyalı prezidenti ölkələr ilə görüş təşkil edərək 25 Avropa ölkəsinidə razı salır (Sonradan ruminya və bolqarıstanda qoşularaq sayca 27'ə qalxırlar). Lakin beş ölkə (fransa,birləşmik krallıq,ispaniya, luxemburg, hollandiya) ortaya çıxaraq bu konstitusiyanı parlamentə daşıyaraq refendum ilə qəbul edilməsini tələb edir və bu səsvermə Fransa və Hollandiya'da uğursuz alınır. Beləliklə konstitusiya qəbul edilə bilmir.

Nəhayət 2007'ci ildə alman rəhbərləri və AB rəhbərləri yeni görüş kimi Lissabon'da görüşür. Bu görüşdə ən diqqət çəkən və mənə görə mühüm üç dəyişiklik olur.

1. 'Konstitusiya' sözü ləğv edilir.
2. Dövlətçilik simvolları aradan qaldırılır. Bunlara bayraq, himm, xarici nazirlər kimi şeylər daxildir.
3. Əsas orqana qarşı istifadə olunan jest və dillər aradan qaldırılır.


2007'ci ildə imzalan Lissabon müqaviləsi 2009'cu ildə qüvvəyə minir. Lakin yenə narazı ölkələr ortaya çıxır. Bunların başını Çexiya və irlandiya tutur. Çexiya'da parlament tərəfindən qəbul edilən müqavilə prezident tərəfindən qəbul edilməsə də sonradan problem həll olunur. Lakin ən böyük problem irlandiya olduğu kimi qalır. Çünki refendum ilə irlandlar öz hüquqları ilə avropa birliyi arasında hüquqların münasibətindən razı deyillər və böyük çoxluq bu müqaviləyə ilk refendum'da 'yox' verir. Lakin daha sonra aradakı narazıçılıqlar AB liderləri tərəfindən müzakirələr ilə həll olunur və Oktyabr ayında irlandiya fikrini dəyişir. Dekabr ayının 2009'unda isə müqavilə qüvvəyə minir.

Müqavilədə diqqət çəkən digər nüans isə Roma müqaviləsində istifadə olunan 'cəmiyyət' anlayışın 'birlik' ilə əvəz olunmasıdır. Beləliklə European Community European Union ilə əvəz olunur. Lakin diqqət çəkici hissəsi o zaman yaradılan digər birlik Avropa atom-enerji birliyinə toxunulmur və ayrı tutulur.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0199:0201:EN:PDF

Şəxsi fikrimi soruşssanız mənə görə buna toxunulmamanın səbəblərindən biri Fransadır. Fransa hər zaman Nato'nun zəifləməsi və Euratom'un inkişafının tərəfdarı idi.

Müqavilə ümumilikdə 7 maddə (article) ilə əhatə olunsa da içərisində çoxlu act və müddəa var. Müqaviləni tam oxumaq istəsəniz.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC

Bundan əlavə qəbul olunmağa çalışan 2004 Konstituasiyası haqqında burdan oxuya bilərsiz.

https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/d5906df5-4f83-4603-85f7-0cabc24b9fe1/0a763119-b665-4710-9a3d-2a931285fd0c

Müqavilənin Türklər üçün ən can alıcı hissəsi isə budur.

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/mutual_defence.html

Belə ki, hər hansı bir EU üzvü ilə müharibə olsa suverenliyi qorumaq məqsədi ilə o dövlətə yardım ediləcək və müharibədə birlikdə iştirak edəcək. Lakin Nato'ya üzv olan ölkələrin neytral qalmasına icazə veriləcək. Bu Grexit düşünən Yunanlara sərf etmir heçdə.
luxembourg compromise Azərbaycan dilində Luxemburg güzəştləri və ya müqaviləsi kimi gedir. Bizim vikipediya'da tapa bilmədiyim üçün tam dəqiq deyə bilməyəcəm. Avropa cəmiyyətini ilk olaraq siyasi crisis bürüyür. Daha sonra isə 1970'ci ildə Eurocrisis baş qaldırır Werner Plan. Fransa prezidenti Charles De Gaulle cəmiyyətin Roma müqaviləsi ilə qəbul etdikləri ortaq qərar'ın alınması fikrinə yanaşmaması ilə heç bir görüşə qatılmır və dönəmin ən məşhur siyasi boykot'u başlayır. Bütün tədbirlər empty chair crisis'i ilə boykot edilir. Tərəflər razılığa gəlmək məqsədilə Luxembourg'da toplanma qərarı alır. Charles de Gaulle milli suverenliyi üstün plana ataraq EEC'in qəti qərar qəbul etməsinin əlihənidir. Beləliklə görüşlər uğurlu alınır və EEC'in qəti şəkildə qərar qəbul etmə qabiliyyəti azaldılır bir növ gücünü itirir və qərarlar ortaq alınmağa çalışır. Həmçinin Fransa Britaniyanın kənd təsərrüfatı modelinidə dəstəkləmir. Bu müqavilə ilə birlikdə bu model'də Fransanın lehinə qəbul edilir.

Luxembourg Compromise Lisbon müqaviləsi ilə ləğv edilir.
protectionism Azərbaycan dilində zənnimcə hələlik heç bir tərcüməsi yoxdur. Varsa aydınlandın mənidə. iqtisadi termindir. Ölkələrin yerli sənayəni qorumaq məqsədilə rəqabətdə olan (və yaxud olmayan) sənayənin daxili bazara girərkən həddin artıq vergilərin və bu kimi gömrük şərtlərinin qoyulmasına deyilir.
werner plan Luxembourg compromise ilə aradakı siyasi crisis'i aradan qaldırmağı bacaran EEC ölkələri arasında 1960'cı illərin sonunda inteqrasiya getməməyə başlayır bu EEC üzv ölkələri arasında yaranmış qeyri-balans və Amerikanın Vietnam müharibəsi məsuliyyətsizcə pul çap etməsi ilə yaranan yüksək inflation'dır. Təkərə düşən EEC çıxış yolları axtarmaqda olsun o zamanın Luxembourg'un baş və maliyyə naziri Pierre Werner komitə qurur və planı təklif edir. Komitənin ilk görüşü 1969'cu ildə Haaqa (Hague)'da keçirilir və 1971'ci ildə plan olaraq səsverməyə çıxır. Plana görə single monetary union (ortaq valyuta) keçirilməli idi və beləliklə 'staflation' ın qarşısı alınmalı idi. Stagflation həddindən artıq yüksək inflation və yüksək unemployment'a deyilən bir iqtisadi deyimdir. Hə bu aralarda Orta Şərq Qərb ölkələrini neft-qaz ilə boycot edir Arab oil boycott. Nəticə olaraq da o zamanlar texnologiya inkişaf etmədiyi üçün stagflation yoxsulluğa gətirib çıxarır. Lakin səsvermə amerikanın yüksək təzyiqləri ilə qəbul edilmir və bu plan həyata keçirilmir. Lakin bu plan 1980'ci ildəki Monetary Union'ın başlanğıcı olacaq. Ümumiyyətlə inteqrasiyanın uğursuzluğu Europessimism dövrünün başlanğıcı idi.


Yazdıqlarım sizə bəs eləməsə burdan həmin planı oxuya bilərsiz -

http://ec.europa.eu/archives/emu_history/documentation/chapter5/19701008en72realisationbystage.pdf
ikinci dünya müharibəsi Əslində bundan sonra yazacaqlarım ikinci dünya müharibəsi ilə bağlı deyil artıq. Bundan sonra Avropanın yaranması və inkişafı haqqındadır. Üçüncü hissəyə başlayaq, gənclər.

Amerika Avropa'da bir daha müharibənin olmasından ehtiyatlanaraq federalism anlayışını gətirməyə çalışırdı və bir neçə ölkə də buna nail olmağı bacarır. Artıq ölkələr öz ağıllarına görə deyil üst bir qurumun ağlına görə hərəkət etməli idilər. Beləliklə ən azından ortamdakı təzyiqləri və sürtüşmələri azaltmağı düşünürdülər. Bu arada görülən tədbirlər bəhərəsini verir və Almaniya güclənməyə başlayırdı. Lakin Şərqi və Qərbi Almaniya arasında hələ də yüksək dozalı gərginlik dəvam etməkdə idi. Sovetlərin bu zonadakı agressiyasını nəzərə alaraq qərb qüvvələr Almaniya'nı yenidən silahlandırmaq haqqında düşünürdü. Buna görə də bir çox Avropalı və almaniyalı sakinlər növbəti müharibə üçün qorxu içində idilər. Həmçinin Almaniyanın getdikcə iqtisadi yöndən güclənməyi və hərbi tərəfdəndə güclənmə ehtimalı insanları narahat edirdi. Buna görə də Almaniya'da federalism strukturunu otuzdurmağa çalışırdılar.

Avropa'nın inteqrasiya etməsində və günümüzdə güclü bir kart olmasına gətirib çıxaran ən böyük faktorlardan biri təbii ki, Schuman Plan'ıdır. Bu zaman OEEC Avropa'da daxili hakimiyyətin yaradılmasına çalışırdı. Belə ki, tək millət,tək səs və fikir birliyi ilə qəbul olunan qərarların tərəfində idilər. ilk böyük federalist addım isə 1952'ci ildə 'Avropa inteqrasiyasının atası' kimi adlandırılan Jean Monnet tərəfindən gəldi və bu plana böyük dəstək verdi. Lakin plan 1950'ci ildə Fransa xarici işlər naziri Robert Schuman tərəfindən ortaya atılmışdı. Məqsəd Almaniya ilə iqtisadi əməkdaşlıq yaradaraq və bunu hər hansı bir səlahiyyətli orqan başçılığı altında edərək kömür və polad sektorlarını birləşdirmək idi. Bu addım bu istiqamətdə atılmış ən radikal addım idi. Həmçinin Schuman açıq şəkildə gələcək Franco-alman müharibə ehtimalınında maddi olaraq imkansız olduğunu açıqlamış oldu. Schuman (Şuman) planı 1951'ci ildə böyük danışıqlar sonrası Paris'də qəbul edilir. Beləliklə ticarətdə bütün limitlər aradan qaldırılır və istehsal və qiymətlər isə xüsusi orqan tərəfindən nəzarətə götürülürdü ECSC. Bu planın qəbul olunmasında iştirak edən Fransa, Qərbi Almaniya, italiya, Niderland, Belçika, Luxembourg artıq böyük söz sahibi idilər. Bir sözlə bu plan Avropa Birliyinin yaranması idi. Altı ölkə isə major səs'ə sahib idilər və carçı rolunu oynayırdılar. Altılıq daha sonra European Defence Community EDC 'ini və eyni anda European Political Community (EPC)'nı yaradır. Benelux,Birləşmik Krallıq, Almaniya və Fransanın iştirakı ilə ilk iclas uğursuz alınır. Çünki bu altı ölkənin eyni orduya sahib olma istəyi və Almaniyanın yenidən silahlandırması narazıçılığa səbəb olur və Birləşmiş Krallıq nümayəndələri iclası tərk edir. Daha sonra Fransa parlamentidə Birləşmiş Krallıq ilə münasibətlərin pozulmaması üçün EDC və EPC'ni fransız parlamentində rədd edirlər. Lakin federalist rejim isə bu planın həyata keçirilməsi üçün təzyiqlər edirdi. Bu təzyiqlər bir nəticə vermir. Bu illərdə soyuq müharibə adı ilə gərginlik üst səviyyəyə qalxır və böyüyürdü. Ümumiyyətlə Almaniyanın güclənməsi şərq və qərb arasında böyük qorxu salmış və aradakı gərginliyi artırmışdı. Digər tərəfdən isə ehtimal Franco-Almaniya müharibəsi var idi.

Altı ölkənin xarici işlər nazirləri 1955'ci ilin iyun ayında Messina şəhərində (bax: Roma müqaviləsi) üçün görüşmələrə başlayırlar. 1957'ci ilin Mart ayında isə müqavilə imzalanır və ilk etapda European Atomic Energy Community euratom daha sonra isə European Economic Community EEC yaradılır. Britaniya ilk görüşmələrdə iştirak etsədə 1955'ci ilin Oktyabr ayında görüşmələrdən ayrıldığını açıqlayır. Bunu isə Avropa inteqrasiyasının dərinləşməsində maraqlarının olmaması ilə açıqlayırlar. Beləliklə 1965'ci ildə ECSC, EEC və Euratom European Communities EC tərkibi ilə birləşməyə qərara alırlar. (Avropa Cəmiyyəti). Avropa iqtisadi birliyi (EEC) qurulduqdan sonra bu birlik daxili bütün tarif və kvotalar aradan qaldırılır və üzv olmayan dövlətlərdən daxil edilən məhsullar isə ümumi tarif ilə hesablanmağa başlayır. Xüsusi orqan nəzarətində işçilərin sərbəst hərəklətliliyi, kapital marketin inteqrasiyası və azad ticarət ümumi bir sıra ilə həyata keçirilir. Loru dildə desəm ortaq bir bazar qurulur. Bundan savayı öhdəlikdə olan ölkələr European Parliamentary Assembly (Avropa Parlament Məclisi) (Bu həmçinin Avropa Parlamentinin carçı funksiyasını daşıyır), European Court of Justice (Avropa Ədliyyə məhkəməsi) təsis etməli idilər. Həmçinin EEC'nin vergiləri hansı ki tarif və kvotalar EEC daxilində üçüncü dövlətlərdən daha az şəkildə charge edilməli idi.

Bu müqavilənin maddələrini oxumaq istəsəniz - https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf

türk dilində - http://www.urunlu.com/108-roma-antlasmasi
timidus indilərdə musiqiyə falan girişmiş özünü - gözünü sevdiyim şəxs. Bir ara kitab yazdı. Adamı boş qoymağa dəyməz. Bir gündə bikar vaxtlarında sözlüyü yaradıbmış. Amma sözlüyün sayılı günləri qalıb və oda kapitan kimi batışı izləyir. Ümid edirəm tezliklə adv edərək sözlüyü canladırar. Pedofillərin facebook səhəfisənə daha çox visit edilir.

P.S - Asif'in bitcoin fikirlərinə baş qoşma. O batacaq (burda gülmə emoji'si)
ikinci dünya müharibəsi ikinci hissəyə başlamadan əvvəl deyim ki, bir çox şeyi 'skip' edərək keçirəm, sadəcə qısa icmal verirəm. istəyənlər geniş axtarsınlar həmin bilgiləri və yaxud elə şəxsi məndəndə soruşa bilərlər. Sadəcə iqtisadi yönləri məni maraqlandırır deyə tarixə çox girişmirəm.

ikinci hissə -

Bundan sonra artıq ortaya Marshall Planı atılır ki, qərbi Avropaya maddi dəstək verilsin. Bu planın əsas məqsədi Avropa'da genişlənən komunizm rejiminin qarşısını almaq və Avropa'da inteqrasiyanı genişləndirmək idi. Beləliklə plan ön sürüldüyü vaxtda yəni 1948'ci ildə OEEC (Organization for European Economic Cooperation) yaradıldı. Marshall planını təklif edən Amerikanın xarici işlər naziri George Marshall vasitəsilə ilk etapda 6 milyard daha sonra isə 12 milyardlıq yardım edilir. Beləliklə Qərb qüvvələri Yunanistan, italiya və Fransada güclənməyi bacarır. Bu plandan ən çox yararlanan ölkələr Avstriya və Belçikadır. Türkiyə isə ikinci dünya müharibəsində zərər çəkən bir dövlət kimi olmasa da bu plandan öz xeyrinə pul götürməyi bacarır. Bu plan vasitəsilə yaradılan OEEC'ə 15 Avropa Birliyi ölkəsindən 13'ü daxil olur. Finlandiya Sovet təzyiqindən qorxaraq neytral qalmağı , ispaniya isə Franco diktatorluğu hökm sürdüyündən daxil olmur.

Bu dönəmlərdə mübahisəli zona kimi qalan Trieste Azad zona kimi tanınmağa başlayır. Trieste Avstriya dövlətinin tərkibində olsa da 1918'ci ildən ayrılmış və azad zona kimi qalmışdır. Lakin 1954'cü ildə bu şəhər italiya'nın tərkibinə daxil edilir. 1948-1952 ci illəri əhatə edən Marşal Planı sayəsində Qərbi Avropaya xeyli maddi yardım olunur.

Təbii olaraq Marşal planına qarşı Sovet'lərin də cavabı gecikmir və 1949'cu ildə Council of Mutual Economic Assistance CMEA təsis edilir. CMEA SSR, Bolqarıstan, çexoslovakiya, macarıstan, polşa və ruminya arasında qurulur və əsas məqsədləri bu birliyə daxil olan ölkələrə iqtisadi yardımların verilməsi olur. Lakin Stalin'in tək məqsədi Yuqosloviya iqtisadi embarqo qoymaq idi. Marşal Planından sonra Çexslovakiya 1948'ci ildə Sovet Rusiyasının tərkibinə daxil edilir.

OEEC'in əsas məqsədi Avropa iqtisadi inteqrasiyasını daha da möhkəmləndirmək idi və Qərb itirilən ölkələrdən çox əlindəki olan ölkələrin iqtisadi inteqrasiyasına diqqət edirdi. Bu məqsədlə 1950'ci ildə Avropa daxili ticarət baryerlərini azaltmaq və Avropa daxili ödəniş sistemlərini inkişaf etdirmək üçün European Payments Union EPU yaradılır. EPU'nun məqsədi bəlli partnoyrlardan idxal və ixrac'ın azalması və nəticə etibarı ilə ölkələr arası ticari baryerlərin yumşalmasına çalışırdı. EPU müharibədən sonra Avropa iqtisadi inteqrasiyasının başlanğıcına təkamül verilən amil kimi düşünülə bilər. Həmçinin EPU ilə birlikdə Avropa'dakı dollar qıtlığıda qismən azalmış oldu. Bununla birlikdə artıq ölkələr bir-birilərinə birbaşa borclu deyildilər.

Artıq OEEC ilə birlikdə bir çox baryerlər aradan qaldırılmış və ticari liberallaşma başlamışdı. Avropa ölkələri arasında ticarətin liberallaşması bu ölkələrin əl-ələ verməsi ilə daha da çox inkişaf etməkdə idi. Avropa daxili idxal və ixraclar hasilatdan daha tez bir zamanda genişlənmişdi.

Növbəti hissədə : qısa olaraq federalism, Almaniyanın iqtisadi inteqrasiya ilə güclənməsini, Schuman Plan (Şuman Planı), ECSC, altı nəhəng dövlətin doğumu , Roma müqaviləsi və EFTA'nın yaradılması haqqında yazacam. Bu gecəlik bu qədər. Yazdığım hissələr hələlik 1950'ci illəri əhatə edir. Müharibədən-1950'ci illərə qədər hər hansı bir iqtisadi sualınız olsa şəxsi soruşa bilərsiz. Tarixi hissələri isə özünüz axtarıb tapa bilərsiz.
ikinci dünya müharibəsi Yazacaqlarım sadəcə ikinci dünya müharibəsindən sonra yaşananlarla bağlıdır. müharibədən sonra Avropa və ondan sonrakı iqtisadi tutumları qısa icmal olaraq hissələr şəklində qeyd edəcəm.

Bildiyiniz kimi 1945'ci ildə sonlanan müharibə sadəcə bu ildə bitmədi və böyük dağıntılar qoydu. 130 illik dönəmdə Fransa və Almaniya artıq dördüncü dəfə idi ki, belə şiddətli müharibəyə daxil olurdu. Bəs günahkarlar kimlər idi ?

1. Almaniya - ilk günahkar kimi təbii olaraq Almaniya göstərilirdi. Buna görə 1944'cü ildə Morgenthau planı ortaya atıldı və bu plan ilə Almaniya kənd təsərrüfatı ölkəsinə çevrilməli idi. Beləliklə Almaniyanın iqtisadi gücünü azaltmağı düşünürdülər.
2. Kapitalizm - MarxismLeninism kapitalizm'i günahlandırır və müharibənin başlanğıcı kimi göstərirdilər. Burdan çıxış yolu kimi isə kommunizm'i ön görürdülər.
3. Milliyətçilik (Nationalism) - istər ilk müharibə (1914-18) istərsə də ikinci müharibənin (1939-1945) əsas göstəricisi kimi göstərilirdi və çıxış yolu kimi inteqrasiya olunmanı ön görürdülər.

Təbii olaraq Avropanın taleyini kənar qüvvələr bəlli etdi və Amerika ilə Rusiya həm hərbi həmdə maddi dəstəklərinə keçməyə başladılar. ilkin olaraq Amerika Birləşmiş krallıq ilə Bizonia birliyini 1947'ci ildə yaratdı. Fransa Mprgenthau Planın həyata keçirilməsinin tərəfdarı olsa da daha sonra bu birliyə 1948'ci ildə daxil oldu. Ən son isə Konrad Adenauer başçılığı altında Almaniya bu konstitusiyanı qəbul edərək 1948'ci ildə qoşuldu. Sovet işğalçı qüvvələri tərəfindən bütün mərkəzi və şərqi Avropa ələ keçirlmiş və qüvvələr Almaniya ilə Avstriya daxil olmuşdu. Lakin ortada onları gözləyən Böyük Britaniya, Amerika, Fransız qüvvələri var idi. Sovet ordusu 1948'ci il 24 iyun Berlin blockade'dən istifadə edərək 1949'cu il may ayında FDR digər sözlə Federal republic of Germany qurulmasında köməklik edirlər.

Bundan çəkinən digər qüvvələr artıq razılaşmalı olduqlarını düşünür və beləliklə 'iron courtain' (dəmir pərdə) qurulur. Sovet qüvvələrinin agressiyasındna çəkinən Qərb qüvvələr həll yollarını daha da darlaşdıraraq ikiyə endirir. Bu dəmir pərdə Şərqi Avropa ilə Qərbi Avropa arasında həyata keçirilir və beləliklə Qərbi Avropa inteqrasiya yolunu seçərkən, Şərqi və Mərkəzi Avropa komunizm yolu ilə dəvam edir. Qərbi Avropa'da idarəetmə yolu iki və daha çox partiyanı və sosial market'i dəstəklədiyi halda şərqi Avropa'da tək partiyalı komunist rejimdə qurulur.

Almaniya normal olaraq Qərbi Avropanın tərkibinə keçir və bir sözlə çəkilən bu yolda özünü dirçəlmək üçün canla başla çabalayır. Digər tərəfdən italiya'da qərbi avropa inteqrasiyasına daxil olaraq bir növ burada faşist rejimin məhv olmasına köməklik edir. (bax: Benelux) ölkələr (Belçika,Niderland,Luxembourg) isə regionda hər hansı bir Franco-Alman müharibəsinin şansının azaldığına görə sevinir. Fransız və amerikan liderlər isə Almaniyaya maddi yardım edərək Almaniyanı hərbi rəqib kimi deyil iqtisadi ortaq kimi görmək istəyir. ingiltərə və Amerika isə Avropa'da komunizm rejiminin yayılmasından ehtiyatlanaraq Avropa inteqrasiyasını genişləndirməyə çalışırlar.

ardı Part 2'də gələcək.
aç o lanet olası şakalad karopkasını Söz6'nin heyatima qatdigi tek-tük ve belke de en böyük deyerlerinden biridir. Hemcinin sözlüyün shiltag, deymeduser, yazarlarindan daha gozeldir. Bakida yasayan incilerden biridir qedrini bilin ! -*
burning man 2016'ci ilde free ticket ile istirak etdiyim dunyanin en cilgin ozunu en rahat hiss ede bildiyin festivallarindan biridir. CA ile NV arasinda kordinatlara gore NV'ya aid edilen Black Rock serhasinda kecirilir. Avqustun son bazar gunu baslayib Labour day'a qeder devam edir. Gunduzleri dehset chox isti olsa da axsamlari bir o qeder soyuq olur. Getmek isteyenlere tovsiyyem biletleri chixan kimi almaga calissinlar chunki 50% ucuza ala bilerler. Gederken telefon ve bu kimi cihazlari ev'de , hotel'de qoymagi meslehet gorurem. Chunki festivalda yeteri qeder insanlar istirak edir ve ogurluq hadiseleri baya olur. Tebii ki, gunumuze uymaq ve sosial sebekelere gore yasamaq isteyirsinizse telefon goturub seklinizi ceke bilersiz. Deyilen gore bir hefte muddetinde devam edir amma eslinde bir neche gunde elave etmek olar. Insanlar heddinden artiq azaddilar. Umid edirem istirak etmek haqqinda dusunenlerin gozu toxdur. Eks halda gorduyunuz her qiza yavsamaq ve bu niyyetle getdiyiniz festivalin icine edeceksiz. Mutleq ozunuzle qida mehsullari aparin. Axsamlari soyuq oldugu ucun yorgan goturmeyi unutmayin. Qarsiniza qeribe masinlar , deli insanlar cixacaq ve en esasi sonda yandirilan o adam festivalin simvoludur. Bileti pulsuz elde etmisdim deye qiymet baresinde deqiq hecne deye bilmerem amma 200 dollardan basladigini deyirler.
mr. robot Overrated seriallardan biridir. Sadece asosyal gencliyin kumiri gorduyu bas aktyor'a gore yere goye sigisdirmirlar. Her yerde chox danisildigindan s01 chetinlikle bitirib s02 hec baslama niyyetinde olmadigim teenager serial. Hetta s01 finali o qeder berbatdir ki, butun alinan xosh sozleride mehv edir.
uşağına dərman ala bilməyən atanın aptek yarması 2014-15'ci iller olardi. Sened falan yigirdim viza almaq uchun. Mehlede bir oglan var idi. Evin tek usagi kimi idi. Ailesine tek o baxirdi. Qardasin eqli problemleri var idi ve bir neche ile olecekdi. Balaca marketi var idi. Ayliq 600-700 azn gelir gelirdi. Bu yay atasinin xerceng oldugunu oyrendiler ve omrune az qalibmis. Atasinin agrilari siddetli idi. O qeder siddetli idi ki, oglunu bir defe vurmusdu. Atasinin tek isteyi saglam oglunun evlenmeyini gormek idi deye. Tezlikle qohumlardan bir qiz tapib evlendiler. En azindan atasi oglunun toyunu gordu ve 10-15 gun sonra atasi vefat etmisdi. Honkurub ushaq kimi aglayirdi. Amma guclu idi. Bunun da ohdesinden gelecekdi amma marketi falan baglamisdi . Issizkikden maddi problemler mehv edirdi. Bu minvalla bir il sonra Baki'ya gelende gorushmusduk. Eslinde tesadufi idi. Hemin gunun seheri gedecekdim deye hazirliq gorurdum ve banka zad'a pul qoymusdum ayliq xerclerim ucun. Islerimi tez gormek ucun evden mashin goturmusdum amma mashini surtduyum ucun tecili moyka'ya getmeli oldum ki, evdekilerin xeberi olmasin. Bu arada hemin oglanla qarsilasdiq. Mene komek eledi. Mashinda bir iz de qalmadi. Amma gozleri aglamaqdan qizarmisdi. Sebebini sorusanda balaca dunyaya gelen qizina derman ala bilmediyi uchun eve gede bilmemesi idi. Oglanin adi Malik idi. Maddi destek oldum ve dermanlari alib verib sagollasdim. Amma artiq 2 ildir gormurem en son Bizimmarketde 200-300 manata islediyini oyrendim. Umid edirem usaqlarinin sehheti yerindedir. Bu kimi meseleleri herden chox zarafata saliriq.
kənddə palatka toyuna saçı yığılı halda şortiklə getmək Bir neche il Avropa'da hal-hazirda Amerika'da yashayan biri olaraq ilk defe #erebus adli yazarimizdan esidirem ki, dunyagorusu, dusunce genisliyi ve bu kimi unsurler sortikle, saqqalla, sacin uzunlugu ile olculur. Indi men yasadigim olkeler'de her gun ana-bacisi ile weed cekirler, atasi ogluna pive alir. So ? ne edim deyim ki, atash, siz binamussuz ? Bunu bir azerbaycanli amerikanliya deye biler ? Tarix boyu o olkenin bu olkenin çumosu qalxib seref ile hegemonluq eden olkeni tehqir etsin ? tebii ki, deye biler dediyim ishe personal aspects ile yanasilsa. yazar gorunur "alqasimin oglanlarina" chox baxib. Dava-dalash gormek isteyir. Gelek sortik sohbetine. Her sheyin bir geyimi olur. Yeni sen ish interview'suna gedib gelecek planlari quranda götün qorxa-qorxa sophisticated gorunmeye chalisib elegant geyin sonra ise toya shortik sohbetine okay demeye chalish. Nezeri olaraq teoriyani mehv edir. Yox eger sende cool gorunmeye calisib capitalism'i qinayib ona ayaq uydurursansa deyilecek bir shey yoxdur. #erebus mene 5-6 il evvel felsefe leksiyasinda 70-80 neferin arasinda elini qaldirib soz isteyen sabirabadli qaqashi xatirlatdi. Adam usyankar halda ayaga qalxaraq bir neche defe "men ateistem" deyerek ozunu goze soxmaga chalisirdi. Amma etmeye calisdigi diggetin gulunc dogurdugu gordukden sonra meyus oturdu. Amma ozunden razi idi ve haqli gorurdu. Bu arada dersin movzusu Freud ego'sunun tehlili idi. Ister kend olsun ister sheher olsun. Insanlar bir -birine hormet etmelidir. Shortik ile getmeyin sadece seni devet edene qarsi hormetsizlikdir. Biraz daha maturity olun ve daha yetisgin halda dusunun.
orpheus və eurydice Hekayəyə görə gənclər bir-birilərini çılğınca sevməkdədir. Bir gün görüş yerinə gələn Eurydice yolda ilan tərəfindən zəhərlənərək yeraltı zindanına salınır. Bunu öyrənən Orpheus ətrafda dəli kimi fırlanmağa başlayır və hər gün dua edər. Bunu eşidən Tanrılar Orpheus-a bir şans verər. Amma bunun müəyyən qaydaları vardır. Belə ki, sevginin gücü sədaqətlik və möhkəmlik üzrə ölçüləcəkdir. Orpheus sevdiyini yeraltından çıxarmaq üçün zindandan çıxana qədər Eurydice-ın üzünə baxmamalıdır. Zindandan çıxmaq üzrə ikən Orpheus son anda dönər və sevgilisinin üzünə baxar. Və bu andan sonra Eurydice-ı ömrünün sonuna qədər görə bilməz.
anyone #255889 entry belə cavab verim. Əgər bir insan sizin gay olduğunuzu düşünürsə və bunu biruzə verərək hər kəsin içində soruşursa məqsəd iki cürdür : 1- Özü gay'dir və sizdən xoşu gəlir və cavabınızı gözləyir. Bir sözlə qarşınızda burcudur ki, görəsən nə olacaq. 2-Sadəcə sizi təhqir etməyə çalışır və verəcəyiniz cavab öz çərçivənizdə deyil onun çərçivəsindən olmalıdır ki, növbəti dəfə dediklərini düşünmə imkanı olsun. Əslində yazdığını görüb məzələnib keçməyi düşünürdüm. Amma hər dəfə yumşaqlıq edəndə özlərini bir zibil hiss edirlər. Yəqin ki, futbolu izləyənlər Pique-ibrahimoviç arasında şəkil yadındadır və jurnalistin ibrahimoviçə "siz gay'siz ? " sualına verdiyi cavab yadınızdadır. Yadınızda deyilsə REMiNDER olsun "Bacını axşam bizə yolla gay olub-olmadığımı görərsən.." Yəqin ki, mənim gay olduğuma şübhəsi olan bu yazar məndən bu cavabı eşitmək üçün həzz alırdı. Təbii olaraq "ahsahsa mənim bacım yoxdur" deyə bilər. Amma artıq verdiyim cavab ona dərs olmuşdur. Söhbəti hara yozursa yozsun anlayan anlamışdır. Ona görə də hər kəsə tövsiyyə edirəm çalışın özünüzü bu səviyyəyə gətirib çatdırmayın. Gördüyünüz kimi özünü bu səviyyəyə biri gətirdi və ünvanına ağır söz eşitdi. Yəni bir insan buna şübhə edirsə harasındasa quyruq ağrısı var və bunu düşünmədən belə çıxarmaq istəyirdi.
catch-22 "insanların xoşbəxt olması üçün onların qarınlarının doyması bəs etməz və ən pisi onlar bunu qarınları doyduqdan sonra anlar..."

James Joyce kimi ədəbiyyata nəsə qata bilən yazarları sevirəm. Buna görə də Joseph Heller tərəfindən yazılmış bu şahəsər - Catch-22 (Maddə-22) adı ilə lüğətə daxil edilib. Kitab 1972, 1975 və 1979 cu ildə Amerikada üç dəfə qadağan olub senzuraya məruz qalıb . Hadisələr ikinci dünya müharibəsində haqqındadır və yazar incə dillə, mizahla iqtidarı, müharibəni və bu kimi ünsürləri tənqid edir.

"Əgər psixologiyanızın pozulduğunu və dəli olduğunuzu düşünürsünüzsə deməli hələ də ağlınız yerindədir..."

Amma yazarın dili həqiqətən çətin idi. ilk başlar kitab hətta sıxıcı gəlmişdi. Belə ki, mindfuck edirdi. Hadisələr bir nöqtə ilə getmirdi. Bu gediş-gəlişlər hərdən sıxırdı. Baş qəhrəman yossarian italiya'da amerika tərəfindən müharibə təyyarəsi istifadə edən bir pilotdur. Müharibəyə istəmədən gələn və evinə getmək üçün planlanan uçusları həyata keçirən yossarian hər dəfə həmin nöqtəyə çatan uçuşların sayı artırılır. Luis Buniel , Lynch filmlərini nə qədər sevsəmdə hərdən sürrealism'dən sıxılmadığımı da deyə bilmərəm. Ona görə də başlanğıcda gülməli başlayan kitabın tam olaraq verdiyi sürrealistik nüansları anlamaq çətin idi. Hadisələr Hər an paradox yaşada biləcək cinsdəndir. yossarian'in mükafatlandırma tədbirinə lüt getməsi nə qədər güldürdüsə də bologna bombardırmanı bir o qədər psixoloji təsir etdi.

Yossarian : they are trying to kill me (məni öldürməyə çalışırlar)
clevinger : no one is trying to kill you (heç kəs səni öldürməyə çalışmır)
y-then why are they shooting at me? (bəs mənə niyə atəş edirlər ?)
c-they are shooting at everyone.they're trying to kill everyone. (hər kəsə atəş edirlər. hər kəsi öldürməyə çalışırlar)
y-and what difference does that make? (bəs bunun fərqi nədir ? )

deyərək mövcud sistemi, müharibəni çox gözəl şəkildə tənqid edən , patriotluğun axmaqlığını göstərməyə çalışan insanda 1984 dadı buraxan şahəsərdir. Mütləq göz atın.
ilqar məmmədov yazacaqlarım cavab xarakteri daşıdığı üçün cavab verəcəyim şəxsin yazdıqlarını müvafiq olaraq qeyd edirəm.

1. "şişirilmiş şar başqa heç nə "
2. "....illər boyu mehman hüseynovu və onun fanat ordusuna içi mən qarışıq lağ edirdik..."
3. "... bu adamin mehman huseynovdan ferqi nedi..."
4. "..2.türkiyede erdogana biat eliyen qoyunlar var bizde de ilqara biat eliyen qoyun sürüsü.."
5. ".. 2013-cü ildə aksiyada polisler ustumuze gelende qacmisdim cunki 17 yasim var idi ve sorusmaq isteyirem ilqar memmedov o aksiyada istirak edib mi?"
6. yuxarıdakı rüsvay, gülünc , bixəbər, bisavad arqumentlərinə gələn sadə və geniş cavab entry'dən (#255840) sonra - " hər kəsin öz fikri özünə.dəstəkləyən dəstəkləsin vecimə deyil..."


ilk öncə onu deyim ki, sıradanikinci adlı yazar "qoyun" söhbətlərinə görə umbay edilmişdi. Moderatorların qərəzsiz, vicdanlı, ləzzətli işləmələrini təqdir ilə qarşılayıb , alqışlayıram. Sükanı belə saxlayın, cənab moderatorlar.

indi keçək "agnhsgha" edib ağzını köpükləndirib danışan bisavad yoldaşımıza. ilqar Məmmədov Rusiyanın ən yüksək universitetlərindən olan Lomonosov Moscow State University 1993'cü ildə bitirib. Daha sonra isə Central European University 1997'ci ildə yəni sən hələ iməkləyib, pampersini batıranda bitirib. Təbii olaraq introduction kimi verdiyim məlumatlar sənin üçün maraqsız olacaq. Çünki elm haqqında nə bilib nə oxumusan ki, durub burda kimlərisə tənqid edirsən. Yüzlərlə məqaləyə sahib olan və gözəl debatların sahibi olmuş ilqar Məmmədov sənə görə şişirdilmiş şar ola bilər. Çünki ya onun hər hansı bir məqaləsini oxumusan ya da oxuyub bir şey anlamısan. Bunları da keçək çünki bunlarla da vaxt aparmağa dəyməz. Sənin on yeddi yaşında nə məqsədlə qatıldığını bilməyib polis görən kimi qaçdığın aksiya haqqında danışıb özünü onunla bir ölçdüyün üçün yuxarıda qısa məlumat verdim və xatırladım ki, i.Məmmədov ismayıllı hadisələrinə görə həbs olunmuşdu. "ismayıllı hadisələrində sən nə edirdin" kimi suallar verib sənin kimi rüsvayçılıq etməyəcəm. Keçək Mehman Hüseynov və ilqar Məmmədov qarşılaşdırılmasına. Sənin beynin götündədi ? Bir dəfə aç ilqar'ın nitqini dinlə bir dəfə də aç Mehmanın nitqini dinlə. Yaxşı ki, həqiqətən bu ekşisözlük zad var sənöl. Yoxsa sənin kimilər level atladığını düşünüb cəfəngiyyat danışmazdı. Mən sənə demirəm ilqar Məmmədov'u sevməlisən. Amma dediyin arqumentləri savadlı şəkildə əsaslandırmalısan durub burda çayxana söhbətləri edib nərd atıb gedə bilməzsən. (söz gəlişi nərd dedim. Sonra sarcasmı da samuel adlı dölbeyin kimi kəlləmayallax başa düşərsən) Qaldı ki, sənin müxalif olmağın, olmamağın, axşam neçədə yatmağın zadın mənim bir yerimə də deyil.

Qısa və sadə şəkildə artıq söz sərfiyyatı işlətmədən qeyd elədim. Onsuz bilirəm yazacaqlarımı anlayacaq bir yerin yoxdu və hətta su kimi qaynamağa başlayacan amma yenə də bir böyüyün kimi qulağını çəkib başa salmağa çalışıram ki, 21 yaşına gəlib çatan pampers ilə gəzməz. (anlayana..)

Bu yazarı tanıyan qohum-əqrəbə, dost-tanış kim varsa izah eləsin ki, Erdoğan iqtidarı təmsil edir, ilqar isə müxalifdir. Heç olmasa Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu zad denən..
bir oğlanın gey olduğunu anlama yolları Bir oğlan bir oğlanın gay olduğunu anlaya bilməz, amma bir gay birinin gay olduğunu anlaya bilər. Yazılanların bəzilərinə nəzər saldım. Gay olmaq sizin manikür-pedikür eləməniz məcburiyyətində olmağınız deyil. Qızlar nə qədər natural oğlan sevsə də hər zaman baxımlı oğlan sevmək istər. Yəni ki, bu məsələni azərbaycan çərçivəsindən ölçməyin. Amma Avropaya gəldikdən sonra qarşıma hər cür gay çıxıb. Heç vaxt qarşımdakına gay gözü ilə baxmırdım və ev yoldaşım idi. Setubal şəhərindən idi. Mənə "unique muslim" deyirdi. Əslində dindar olmadığımı bilirdi. Sadəcə ölkəm haqqında çox maraqlanırdı deyə bu adı qoymuşdu. Bir gün oturub içəndə söhbət evlilikdən zaddan düşdü. Çünki adam gelmiş 30-a bir şeylər yoxdu. Yaraşıqlı, baxımlı biri olsa da o günə qədər bir qız ilə də otaqda görməmişəm. Sonra məni bəyəndiyini və mənimlə yaşamaq istədiyini bildirdi. O gün anlamışdım gay olduğunu və ilk dəfə bir gay ilə həmsöhbət olduğumun fərqinə varmışdım. Çox insancıl adam idi. Bir neçə ay sonra evi tərk edib ölkəsinə qayıtdı.

Hal-hazırda tutduğumuz apartment'də mənimlə eyni evi paylaşan uşaqların biri də gay'dir. Onunlada içəndə bu söhbətlər olmuşdu. "Do you have a gf" sualını verib cavab gözlədiyim an mənə "I don't " ilə verib pivəsini yudumladı və bir anda qayıdıb dedi ki, "but I have a bf"

Heç bir problem yaşamamışam və evdə çox təmizkardır. Hətta hər evə bir gay lazım falan. Mənə də çox yardımları dəyib. Photoshop lazım olanda sənədləri professional olaraq mənim üçün həll edirdi.

Sizin yargıladığınız, güldüyünüz insanlarla eyni evdə yaşayıram və bir çox oğlandan daha oğlandı, daha mərddir. Ən azından sevdiyiniz qıza yan gözlə baxmaz. Tələbə evləri düşünün, natəmiz, çirkli, qab-qacaqları yuyulmayan. Bir də ev düşünün sanki bir ailə yaşayır. Baxın bu dostumuz sayəsində evimiz hədsiz təmizdir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20