yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər


  160. bacarsaydım mən sənə elə şeir yazardım
  heç kəs heç vaxt heç cür belə şeir yaza bilməsin
  bacarsaydım səni ürəyimə elə cızardım
  heç kəs heç vaxt heç cür səni ordan poza bilməsin
  bacarsaydım səninçün səsləri dəstələyərdim,
  mahnı bəstələyərdim.
  sözləri mənim adım musiqisi sənin səsin
  qulaq asan hərkəsin qoy ürəyi titrəsin
  elə musiqi olsun ki bütün ürəklərə yatsın
  elə musiqi olsun ki, bütün donmuş ürəklərdə
  ancaq,ancaq və ancaq
  sevgi hissi oyatsın,
  ən birinci də səndə.
  bacarsaydım , dünyanın bütün varını sənin,
  ayağının altına xalı kimi sərərdim.
  istədiyin ölkənin,
  istənilən yerinə aparıb gətirərdim.
  hər zirvəyə çıxardıq, hər dənizdə üzərdik
  hər səhranı gəzərdik,
  hər yerdə sevişərdik.
  hər yeməyin, hər içkinin, hər şeyin
  dadın biz bilərdik.
  sevgi ilə əhatə edərdim səni.
  bacarsaydım sənin üçün zamanı dondurardım.
  saat əqrəblərinə böyük qıfıl vurardım
  zaman axmasın qoy!
  heç kəs həsrət ilə dönüb, keçmişə baxmasın qoy!
  həmişə indi olsun.
  həmişə gələcək olsun
  həmişə sən olasan
  həmişə saçların olsun
  dodaqların boynumda 
  başın çiynimdə olsun


  sənin ömrünə zaman təsir edə bilməsin
  gözəl çizgilərini vaxt heç zaman silməsin.
  həmişə belə gözəl qal.

  bacarsaydım ölümün özüylə yarışardım,
  əzrayılla tutuşub,ölüncə vuruşardım,
  qoy, canını almasın.
  o haqsız siyahıya səni heç vaxt salmasın.
  məni unutduğun tək
  o da səni unutsun.
  tutub əzraili bərk bərk
  qoymazdım səni tutsun.
  ilk əbədi yaşayan insan edərdim səni
  hər gün ömrümün sonuna dək
  sənə sevdiyimi deyərdim.

  bacarsaydım əgər söz kitabından
  bir kəlimə çıxarardım
  bir kəlmədə pozardım
  sevgi sözünə xətt çəkib sənin adını
  sevmək sözünün yerinədə öz adımı yazardım

  ...amma dediklərimi bağışla bacarmıram


hamısını göstər