olmaq ya da olmamaq. bax budur bütün məsələ!
bu entry ya slinib, ya da umbay entrysidir. təəssüf :(