bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

ağalar məmmədov

| fəlsəfə
5,897 | 27 | 69

əjdahalar  googlla
namaz - azərbaycan ziyalıları - bir nəfəsə oxunan kitablar - mükəmməl sözlər - alma - azadlıq qəzeti - sekulyarizm - rafiq tağı - əli əkbər
« / 3 »


  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  1 əjdaha!

  08.05.2014 02:16, ecce homo

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  12. felsefe suallarla baslayir, vergullerle davam edir

  0 əjdaha!

  06.06.2014 17:54, ecce homo

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  13. "azadlığın әxlaqsızlığı" adlı yazısını bәyәndiyim fәlsәfә doktoru.
  paylaşım siznәn:

  --sitat--

  “əxlaq” heç də təkcə namus norması demək deyil. “əxlaqsız” da təkcə namussuz qadın demək deyil. o, fəlsəfi mənada, geniş anlayışdır, etikanın predmeti kimi, mənəvi normalar toplusu deməkdir. məsələn, “yalan danışmamaq” da əxlaq normasıdır, “yalançılıq” da əxlaqsızlıqdır və s. ancaq müasir qərb təfəkküründə sadəcə mənəvi normalar toplusu kimi başa düşülən əxlaq, qədimdə, istər şərqdə, istərsə də qərbdə insan azadlığının tarixi məhsulu kimi yox, əksinə, makrokosmik zərurətin ifadəsi kimi görülüb. hesab olunub ki, insanın mikrokosmik azadlığı makrokosmik zərurətin ifadəsi kimi əxlaqa boyun əyməlidir. “azadlıq itaətdir” fikri bu mövqenin icmalıdır. qədim stoa fəlsəfəsində deyildiyi kimi: “insanın azadlığı arabanın arxasına boğazından iplə bağlanıb aparılan küçüyün azadlığı qədərdir, yəni ipin uzunluğu qədər”. zərurət arabadadır. sonrakı dövrdə makrokosmik zərurət, xristianlığın təsirilə, ilahi iradənin zərurətinə çevrilsə də, azadlıq-əxlaq münasibəti dəyişmədən qaldı: azadlıq əxlaq kimi ifadə olunan zərurətə boyun əyməkdir, azadlıq əxlaqın içindədir, azadlıq əxlaqın vasitəsidir, azad olmaq üçün əxlaqlı olmaq lazımdır, əxlaqı olmayanın azadlığı da yoxdur, ən böyük azadlıq əxlaqi-mənəvi kamillikdir, ən böyük köləlik isə öz nəfsinə məğlubiyyətdir, azadlıq allaha təslimiyyətlə başlayır, “allaha doğru əhliləşmək”lə artır, mütləq əxlaq müqəddəslikdir, mütləq azadlıq iblislik, azadlıq tələbi əxlaqsızlıq arzusudur və s. və i. lakin əgər əxlaq fövqəltarixi, fövqəldünyəvi, fövqəlinsani makrokosmik zərurətin ifadəsidirsə, onda əxlaqsızlıq mənəvi azğınlıq yox, idraki yanılmadır. yəni əxlaqsız azadlıq tələbi, sadəcə olaraq, zərurəti dərk etməməkdir. qərblilərin düşüncəsi idi bu. spinoza, hegel kimi rasionalist mütəfəkkirlər əxlaqa da, azadlığa da idraki məsələ kimi baxaraq deyirdilər: “azadlıq dərk olunmuş zərurətdir”. kant əxlaqı az qala isbat etmək işinə girişmişdi. şərqdə isə əxlaqa idraki kamillik kimi yox, mənəvi kamillik kimi baxılıb. şərq əxlaqda allahı, azadlıqda iblis nəfsini gördüyü halda, qərb birincidə zərurəti, ikincidə insan idrakını görüb. şərq inanmağı və inandırmağı xoşlayır, qərb anlamağı və əsaslandırmağı.dünyaya bir qayda olaraq, rasional insanilik paradiqmasından baxan qərbin xix əsrdə yaşamış filosofu nitsşe ilk dəfə olaraq makrokosmik heç bir fövqəlinsani zərurətin olmadığını kəşf edəndə və bunu qısaca “allahın ölümü” kimi elan edəndə, yazırdı ki, mən insan azadlığı qarşısında ən böyük maneəni qaldırdım, insan heç vaxt bu qədər azad olmamışdı. doğrudan da, varlığın strukturunda zərurət yoxdursa, onda insanın da təbiətində əxlaq yoxdur. o, azaddır! bundan sonra qərb azadlıqda insan təbiətini, əxlaqda isə tarixi-ictimai qandallar və təzyiqlər görməyə başladı. z.freyd insan təbiiliyi üzərində əxlaq süniliyinin yaratdığı psixonevrotik xəstəlikləri açıb göstərdi. dünyaya daim irrasional ilahilik paradiqmasından baxan şərq heç vaxt ilahi zərurət ideyasını yıxa bilmədi. və təbii olaraq, qərbin idraki yüksəlişini, mənəvi süqut kimi, azadlığını əxlaqsızlıq kimi başa düşdü. şərqin nəzərində, sanki küçüyün arabaya bağlanan ipi qırıldı. şərq əxlaqın fəlsəfi əsasını anlamadan onu sadəcə göydən enmiş əbədi qaydalar kimi başa düşdü, buna görə də əxlaqı ibadət kimi qavradı. o, əxlaq fazasından idrak fazasına keçid etmədi. o bunu etsəydi, mütləq azadlıq fikrinə gəlib çıxacaqdı. əksinə, o, əxlaqlı cahili, əxlaqsız alimdən üstün tutdu. qərbdə isə xx əsrdə sartr göstərdi ki, insan özü azaddır və əgər hansısa bir əxlaq olacaqsa, o, azadlıq əxlaqı olacaq. ən böyük əxlaq azadlığın özüdür, ən böyük əxlaqsızlıq isə azad ola bilməmək.

  --sitat--

  0 əjdaha!

  09.06.2014 21:40, osikisoxama

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  14. 1 gün öncə facebook hesabını bağlayacağını bildirmiş, əvəzində yazılarını online oxumaq istəyənlər üçün yeni blog yaratdığını deyən filosof.

  http://agalarmammadov.wordpress.com/

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  15. --sitat--

  biz allaha inanırıqmı?
  bu yaxınlarda yaxın dostların birindən belə bir mesaj aldım: "həyatda ən çox qorxduğum şey şərdi. sən ağıllı adamsan. sənə şər atsaydılar, öz günahsızlığını necə sübut edib, vəziyyətdən qalib çıxardın?" sabah dostuma mesaj yazıb bildirəcəyəm ki, cavabımı almanın bu sayında oxusun. zarathustra (zoroaster) deyirdi ki, insan bir-birilə mübarizə aparan xeyir qüvvə ilə şər qüvvənin ortasında dayanıb, seçim etməyə məhkumdur. o, hansı cəbhəyə keçirsə, həmin cəbhəni gücləndirir və həmin tərəfi qələbəyə bir addım da yaxınlaşdırır. zarathustranın ilahilik ilə insanilik arasında qurduğu bu əlaqə insaniliyi ilahilikdən asılı vəziyyətə gətirən sonrakı semit dinlərdən (iudaizm, xristianlıq və islamdan) daha insanidir. belə ki, zarathustraya görə, ilahiliyin aqibəti insanilikdən asılıdır, əksinə yox! xeyir-şər mübarizəsinin nəticəsi insandan asılıdır. göy yerdən asılıdır. allah insandan asılıdır! başqa sözlə, o yerdə ki, şər qalibdir, deməli, orada daxilən və xaricən şəri seçmiş insanlar çoxluqdadır və əksinə. sonrakı dinlərin dediyinin əksinə, insan heç də allahın əmrlərindən çıxdığına görə, onun qəzəbinə tuş gəlmir, sadəcə olaraq, səhv seçim edir və nəticədə pis vəziyyətə düşür. o ki, qaldı bizim nağıllarımıza da düşən xeyrin şər üzərində labüd qələbəsinə, bu, zarathustranın optimizmindən, arzusundan başqa bir şey deyil. bu, sonrakı semit dinlərin deformativ təfsiri də ola bilər. sonrakı dinlər vurğunu allah üzərinə qoydular və bizim insanımıza da "allahın işinə qarışmaq olmaz", "şeytan gec-tez məğlub olacaq" kimi arxayınçılıqlar verdilər. nitsşe "belə dedi zarathustra" əsərində allahın öldüyünü xəbər verəndən sonra əlavə edir: "onu biz öldürdük". allah ona görə öldü ki, biz onu seçmədik. allah ona görə öldü ki, biz şərin tərəfinə keçdik. indi həyatımızda ən çox qorxulan şeyin böhtan və iftira biçimində şər olması sadə məsələ deyil. "ləkəni at, yapışmasa da izi qalacaq". görəsən, bu fikir nə vaxt deyilib. mənim üçün maraqlıdır ki, şər nə vaxtdan böhtan və iftira mənası qazanıb. belə çıxır ki, böhtan və iftira şər qədər məğlubedilməzdir? bizdə deyərlər: "piləsən yıxılar". mənim açımım belədir: yəni şər atsan, məhv olar. şər sözdür. söz isə üfürməkdir, piləməkdir. türk şairi c.s.tarançının misravari belə bir ifadəsi var: "bir sıxımlıq canımız". indi isə belə demək lazımdır: "bir üfürümlük (şərlik) canımız". görəsən, şəri üstümüzdən silmək niyə belə qeyri-mümkünə çevrilib. bu ki, yerin məhkəməsi deyil ki, ədalətinə güvənməyəsən. mənə maraqlı olan odur ki, biz göydən niyə daha arxayın deyilik. bizdə böhtanlanmış, adına söz çıxarılmış qızlar həmişə məhv olublar. ölkəmizdə getdikcə artan qısqanclıq qətllərinin rəsmi statistikası belə son dərəcə yüksəkdir. "ana-bacı söyüşü" üstündə adam öldürə bilənlərimiz gündən-günə artır. şərin yıxa bilmədiyi heç bir xeyir, amma andın yuya bildiyi heç bir şər yoxdursa, deməli, allah çoxdan ölüb, "xəbərimiz yox". söyüşə inanan, tövbəyə inana bilməz. böhtana inanan, anda inana bilməz. şərə inanan, allaha inana bilməz! dünənə qədər düşünmək olardı ki, bizdə şər maskulyindir, çünki "o söz" damğası ilə şərdən ən çox qızlar, qadınlar əziyyət çəkirdilər. amma indi kişilər də "mavi" şərindən xof içindədirlər. nəzərə alsaq ki, bizdə cinsi məsələlər ən tabu mövzudur və indi hətta kişilər də bu mövzuda səksəkədədirlərsə, deməli, xeyir dibə vurub. şər qorxusu tənhalıq qorxusudur. yalnız tənhalıqdan qorxmayanlar şərdən qorxmurlar. güclülər təklənəndə daha da güclənirlər. zəiflər güclənmək üçün birləşirlər. şərin ziddi kimi allah daha yoxdur. amma əvəzində din var. allahsız din. allah ən birinci elə dinin öz içində ölür, din yarananda. allahın ilk qatilləri də din qurucuları olur, məsələn, isa məsihin allahını öldürən, xristianlığın qurucusu st. paul kimi.

  --sitat--

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  16. savadlı və dünyagörüşlü bir insan olduğu məlumdur.amma yazılarının bir çoxunda türk yazıçılardan kopyalar(buna təsirlənmək deyilmir) var.ərəbin cənnəti yazısının kopyasını göndərərəm birgün tapsam.çünkü o yazını ondan əvvəl yazan insan onu bir saytda yazmışdı və həmin sayt artıq mövcud deyil.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  17. 2010-cu ilde hezz klubda görüşdüyüm filozof. alma qezeti olmadığı üçün harda yazdığını soruşdum. azadlıq radiosunda dedi. tapa bilmedim ama. rafiq tağı öldürülenden sonra ziyalılar arasında imzalanan bir beyenname yazdı. deyesen heyatına tehlüke yarandı. arvadını da götürüb qaçdı. eceb eledi. bize vücudu yox fikirler lazımdı.
  hemid herisçiynen babat atışmışdılar almada.
  (baxma: hezz klub)
  (baxma: alma qezeti)
  (bax: azadlıq radiosu)

  (bax: rafiq tağı)

  (baxma: mühacir yazar)
  (baxma: hemid herisçi)

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  18. türkcəyə həsr etdiyi son yazıları ilə batırmış yazar. atatürk guya agop martayana dilaçar soyadını türklər islahatı qəbul etsin deyə verib

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  19. yazdığı bütün yazılarını yazdığı vaxtdan bir il əvvəl türk forumlarında oxuduğum amma savadlı olduğuna şüphə etmədiyim filosof.demirəm ki kopya etmişdir.sadəcə türk forumlarında yazılanların eyni ilə tərcümə edilmiş formasına çox oxşayır.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

« / 3 »üzv ol
Modalı bağla

...