absurdizmfacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. absurdizm əsil həyatın fəlsəfəsidir.absurd olan yeni güclərə sahib olandır.absurdu heçnədə ittiham etmək olmaz,o nə isrəyir onu da edir.o ən dəyərli azadlığa sahib olandır.hətta azadlığın özü belə absurdun özündən asılıdır.onun etdiyi hadisələr yaxşı və ya pis kimi dəyərləndirilə bilməz.yalnız hadisə olaraq qalar.o istənilən insanı,hətta ən doğmalarını belə öldürə bilər.çünki o ilk öncə tanrını yoxa çıxarmış sonra isə öldürmüşdür.absurd yeni tanrı axtarışında deyil,o özü tanrı olmağa çalışan,özünə ibadət edən,özünü tanrılaşdırandır.bununla da geclənən və həyatını anlamlandırandır
  2. Boşluğun, heçliyin fəlsəfəsi
  4. insanın həyatda məna axtarmağa meyilli bir varlıq olması və digər tərəfdəndə yaşamın hansısa mənası olmadığı üçün heç bir məna tapa bilməyəcəyini iddia edən fəlsəfi axımdır. Yəni absurddur.
  Varoluşçuluq və nihilizm arasında bir körpü kimidir bir növ. Kamyu və sartrenin müdafiəçisi hətta qurucusu olduqları axımdır.
  5. "Absurd" sözüdən olub, heçliyin, boşluğun fəlsəfəsidir. ilk olaraq danimarkalı teoloq Soren Kyrkegorun yaradıcılığında rastlanan bu fəlsəfi qavram daha çox alber kamyunun yaradıcılığında görüntüyə gəlir. bəzi hallarda yadlaşma, absurdizm, nihilizm kimi fəlsəfi anlayışlar qarışdırılır. Lakin nə qədər yaxın olsalar da, ayrı-ayrı anlayışlardır və hər birinin batinində özlərinəməxsus bir fəlsəfi fikir yatır. Absurd kamyuya görə, bütün dəyərlərdən, normalardan, ənənə və prinsplərdən imtina etmişdir. absurd özünə bu sualı verir : mən dünyaya niyə gəlmişəm? ümumiyyətlə bu yaradılışın anlamı nədir? filosof bu sualları tanrıya ünvanlayır və yazır ki, tanrı da bu suallar qarşısında acizdir və cavabsızdır. Deməli, absurd elə tanrının özündən başlayır, bir sözlə tanrı absurddur.
  absurd üçün, bütün anlayışlar, proses və hadisələr eynidir və demək olar ki onların qiymətləndirilməsi anlamsızdır. sədaqət-xəyanət, yaxşı-pis, gözəl-çirkin və s. absurdçün eynidir. Kamyu yaradıcılığında absurd "Sizif əfsanəsi" adlı əsərdə Sizifin fonunda görüntüyə çıxır. Burada tanrılar tərəfindən cəzalandırılan şəxs özündən dəfələrlə ağır olan daşı dağın başına qaldırmalıdır. lakin nə qədər cəhd etsə də, bütün cəhdlər boşa çıxır. lakin sizif yenə cəhd edir. o daşı buraxa bilməz, əks təqdirdə öləcəkdir. bu cəhdlər mənasız və boşdur. və absurdu ifadə edir. kamyu göstərir ki, bizim də həyatımız məhz bu cürdür. mənasız addımlar, cəhdlərdir. Kamyu sonda absurrdan çıxış nöqtəsini göstərirdi. bu yalnız intihar ola bilər, bütün mənasızlığa və boşluğa yalnız bir məna qatmaq olar o da intihar. Kamyu absurdizmindən təsirlənən sartr da yaradıcılığında absurda xüsusi yer vermişdir. filosof deyirdi ki, mütləq azadlığa gedən yol absurddan keçir, bütün normalardan, dəyərlərdən imtina edilməklə bu azadlığa qovuşmaq olar.
  6. Əsrimizin 50-ci illərində ekzistensializm ideyalarının əleyhdarı kimi meydana çıxıb, bu ideyalara istehza edən ədəbi cərəyandır. antiteatrantidram adları ilə də tanınır. Ən qabarıq ifadəsini eugene ionesconun "daz xanəndə qadın" və samuel beckettin "qodotu gözlərkən" pyeslərində öz əksini tapmışdır.
  Absurdistlər sənətdə intellektualizmə qarşı çıxaraq, bu yolla gedənlərin həlli qeyri-mümkün problemlərlə məşğul olmalarına istehza edirlər. Onlar sənətdə rasional cəhəti inkar edən fəlsəfi-estetik mövqedə dayanırlar. insanın qismətlə bağlı tənhalığını göstərən əsərləri ilə absurdistlər ekzistensializm üçün səciyyəvi olan çarəsizlik, bədbəxtlikdən çıxılmazlıq motivlərini daha da şiddətləndirmişlər. Belə yaradıcılıq prinsipləri fransız yazıçılarından jacques audiberti, boris vian və s. Poeziya və dramaturgiyası üçün də səciyyəvidir. Bu cərəyana mənsub olan yazıçıların bir qismi antiintellektualizm şüarı altında insan təbiətini erotik sifətlərlə məhdudlaşdırırlar.


sən də yaz!