bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

atom


14,091 | 10 | 24

əjdahalar  googlla
öyrənildiyində təəccübləndirən məlumatlar - radiasiya - atom bombası - oksigen - ateizm - albert einstein - oppenheimer - schrödinger-in pişiyi - kvant fizikası

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  1. yunan dilinden tercümede bölünmez demekdir.atomun esası praton,neytron ve elektronlardır.pratonlar müsbet yüklü,neytronlar menfi yüklü,elektronlarsa yüksüz olaraq qebul olunmuşdur.eroton ve neytronlar beraber atom nüvesini meydana getirirler. elektronlar ise atomun etrafında olar ve elektronlar hem öz oxları etrafında hem de atomun nüvesinin etrafında (nüveye müeyyen uzaqlıqdakı bir orbitde) firlanırlar

  2 əjdaha!

  18.3.2012 16:09, neon

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  0 əjdaha!

  31.08.2013 18:46, biyiqli

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  3. azərbaycanın ərazi bütövlüyü atom kimidir, yəni bölünməzdir.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  4. antik yunan fəlsəfəsində əsasən də demokritin fikirlərinə görə kainatı təşkil edən kiçik bölünməz zərrəciklər.fəlsəfədə atomlar uzun müddət bölünməz, tərkibsiz zərrəcik kimi götürülüb. lakin 1896 cı ildə tomson atomun tərkibinin olduğunu isbatladı. hal-hazırda elmə atomun 200dən çox hissəciyi məlumdur.
  (bax: nüvə)

  (bax: neytron)

  (bax: proton)

  (bax: ion)

  (bax: foton)

  (bax: kvark)

  (baxma: kation)
  (baxma: nukleon)

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  5. maddənin ən kiçik quruluş daşı. son dövrdə edilən işlərlə təcrübi olaraq parçalanmışdır. atom altı zərrəciklər müşahidə edilmişdir.

  (bax: cern)

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  6. tərif: müsbət yüklü nüvədən və mənfi yüklü elektronlardan ibarət olan mürəkkəb dinamik sistemdir.
  nüvənin özü isə müsbət yüklü protonlardan və yüksüz zərrəciklərdən - neytronlardan təşkil olunmuşdur.
  normal halda atomdakı protonların sayı elektronların sayına bərabərdir. ona görə, mütləq qiymətcə elektron yükü (-e) protonun yükünə bərabər olduğundan, normal halda atomun elektrik yükü sıfıra bərabər olur, başqa sözlə atom elektroneytraldır.
  nüvədəki protonlarla (z) neytronların (n) cəminə kütlə ədədi deyilir: a = z+n

  kimyəvi elementin simvolunda protonların sayı solda aşağıda, kütlə ədədi isə sağda yuxarıda göstərilir.
  protonun sükunət kütləsi elektronun sükunət kütləsindən çox-çox böyük olduğundan (mp/m0 ~ 2000), atomun əsas kütləsi onun nüvəsində cəmlənir. ona görə klassik fizikada nüvə fiksə olunmuş cazibə mərkəzi qəbul olunur, elektronlar isə onun ətrafında müəyyən orbitlər üzrə fırlanırlar. beləliklə, klassik fizikada elektron eyni zamanda müəyyən koordinata və sürətə malik ola bilən, başqa sözlə orbit trayektoriyasına malik ola bilən nöqtəvi zərrəcik kimi təsvir olunur.

  5 əjdaha!

  31.07.2016 14:18, badass

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  7. Atomu tam dərk edəcəyimiz bir mövzu haqqında yazmaq istəyirəm yenə..bilirik ki, Canlı və ya cansız hər şey atomlardan ibarətdir. Hər bir atom; Üç hissəcikdən ibarətdir: proton, neytron və elektron.Bədənimiz də atomlardan təşkil olunub.Bu məlumatdan sonra beyində belə bir sual yaranır ki, bəs görəsən bir insan orqanizmində ne qədər atom ola bilər? Bunun üçün isə belə bir fərziyyə var, Bədənimizdəki atomların sayını hesablamaq üçün ilk növbədə insan bədəni üçün orta çəki müəyyən etməliyik. Tutaq ki, orta hesabla hər hansı bir şəxsin kilosunu 60 kiloqram götürdük. Bu halda 6-nın yanına 27 sıfır əlavə etdikdə bədəndəki atomların sayına çata bilərik.

  Gələk atomun quruluşunu və önəmini tam dərk edəcəyimiz əsas misala: Bütün bəşəriyyət bir şəkər kubuna(bildiyimiz ideal ölçülü 1 ədəd qənd) sığa bilər.
  Bəs bu necə mümkün ola bilər?
  Atom Neytronlar, protonlar və elektronlardan ibarət olsa belə,Maraqlısı odur ki, atomun böyük hissəsi boşluqlardan ibarətdir. Bir misala baxsaq: normal hidrogen atomunun 99,9999999999996%-i boşluqdan ibarətdir (eləcə də digər elementlər). Yəni eləcə də, Hər birimizin içindəki bu boşluqlar aradan qaldırılsa və yalnız atomlardan ibarət hissələr qalsa, bədənimiz o qədər kiçiləcək ki, bir şəkər kubu (qənd) böyüklüyündə bir kütlə qalacaq. Daha da təəccüblüdür ki, eyni şey kainatda da var. Kainatdakı bütün maddələr; Yəni atomlardan ibarət hissə kainatın yalnız 4%-nə uyğun gəlir(boşluqlar olmadan).
  Bəs bu şəkər kubunun çəkisi nə qədər olardı?
  Atomun kütlə çəkisinin böyük hissəsi atomun nüvəsindən gəlir. Buna görə də atomun boş hissələrini çıxarsanız belə, çəkisi eyni qalacaq.

  12 əjdaha!

  15.12.2023 22:38, Maria


üzv ol
Modalı bağla

...