37 yazar | 11 başlıq | 71 entry
yenilə | gündəm


#son entylər 71 yeni entry gecəyə bir mahnı paylaş 8 verilməsi istənilməyən adamı əsəbiləşdirən suallar 6 böyük qardaş 6 intiqam 3 gaslighting   yazarların linçə səbəb olacaq fikirləri 4 metroda kitab oxumaq   ziyalı ailəsində doğulmaq 5 heç kəs tərəfindən sevilməmək   gecəyə bir nağıl paylaş   maşın alacaqlara məsləhətlər 2 can nənə, bir nağıl de   toy   gecəyə bir mahnı paylaş 6 in vino veritas   foundation   enis kirazoğlu   yağışlı havada dinləniləcək musiqilər   pringles   bomonti   yağışlı havada içiləcək içkilər   payız   yay   kitab almağa pulun olmaması 2 bbc azərbaycanca   verilməsi istənilməyən adamı əsəbiləşdirən suallar 6 yüz ilin yalanları 3 retrica   dima bilan   never have i ever   güvən nəşriyyatı 5 memduh başgan 2 depressiya   sözaltı günlük 2 sex education 4 hoflinq təcrübəsi   work and travel   milyonların şousu   həyat fəlsəfəsi edilə biləcək ən gözəl cümlə   tom and jerry   habits of a happy brain   türk şurası   green day   the suicide squad   türkiyədə təhsil alacaqlara məsləhətlər   böyük qardaş 4 night we met   meet me in the woods   azeri light   vüsal rzasoy   ataya nifrət etmək 2 unudulmaz məktəb xatirələri 3 yazarları düşündürən suallar  fransız dilində ifadələr

| təhsil

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink
güldürən səhv oxumalar
/ 2 »


  1. a bon entendeur salut - qulağı olan eşitsin kimi tərcümə olunur
  sifarişi verən: ayın yarısı
  2. à vos souhaits - sağlam ol, həmişə təmizlikdə
  3. mon cher-ezizim menasinda ishlenir.yalniz kishilere xitaben deyilir.tolstoyun eserlerinde tez-tez qarshimiza çixir
  4. quand tu allais on revenait - sən gedəndə biz qayıdırdıq. deyəsən hər dildə var bu ifadə.
  5. oh mon dieu!=oh my god=aman tanrım
  7. fransız dilində iki cür salamlaşmaq (saluer - salüe) var; 1. rəsmi salam bonjour - (bonjuğ) - "siz" -lə danışdığınız bütün insanlarla bu cür salamlaşırsız. bon - yaxşı və jour (juğ) - gün sözlərinin birləşməsindən yaranıb. türk dilindəki iyi günler ifadəsi burdan yaranıb.
  2. salut (salü) - ərkiniz çatan bütün insanlarla isə bu cür salamlaşırsız)) "saluer" (salamlaşmaq) felindən yaranmışdır.
  8. fransız dilində artiklların aşağıdakı növləri var: 1) qeyri - müəyyən artikl,2) müəyyən artikl,3) birləşmiş artikl,4) hissə bildirən artikl.
  artikl köməkçi sözdür.artikl isimin qarşısında işlədilərək onun cinsini,kəmiyyətini,müəyyənliyini bildirir.artikl azərbaycan dilinə ayrılıqda tərcümə olunmur,lakin çox vaxt o,tərcümənin ümumi üslubuna təsir edir.
  qeyri - müəyyən artikl
  qeyri - müəyyən artiklların aşağıdakı formaları var:
  1) un - bu artikl tək halda olan kişi cinsli isimlərin qarşısında işlənir.məsələn: un livre - kitab, un cahier - dəftər.
  2) une - bu artikl tək halda olan qadın cinsli isimlərin qarşısında işlənir.məsələn:
  une carte - xəritə,une maison - ev.
  3) des - bu artikl cəm halda olan həm kişi,həm də qadın cinsli isimlərin qarşısında işlənir.məsələn: des livre s - kitablar,des carte s - xəritələr.
  qeyri - müəyyən artikl əşyanın onunla həmcins olan əşyalardan biri kimi düşünüldüyünü göstərir.qeyri - müəyyən artiklla işlədilmiş isim azərbaycan dilinə aşağıdakı yollarla tərcümə oluna bilər: 1) qeyri - müəyyən artikllın tək forması azərbaycan dilinə əksər hallarda,qeyri - müəyyənlik bildirən " bir " sözü ilə tərcümə olunur.2) qeyri - müəyyən artiklla işlədilən isim cümlənin vasitəsiz tamamlığı olduqda,azərbaycan dilinə tərcümə zamanı,həmin isim təsirlik hal şəkilçisi qəbul etmir.3) qeyri - müəyyən artiklla işlədilmiş isim azərbaycan dilinə tərcümə olunarkən bilavasitə xəbərdən əvvəl yerləşir.4) cəmdə qeyri - müəyyən artiklla işlədilmiş isim azərbaycan dilinə tərcümə olunduqda bəzən cəm şəkilçisi qəbul etmir.
  müəyyən artikl
  müəyyən artiklların aşağıdakı formaları var:
  1) le - bu artikl tək halda olan,samitlə başlayan kişi cinsli isimlərin qarşısında işlənir.məsələn: le crayon - dəftər, le stylo - avtoqələm.
  2) la - bu artikl tək halda olan, samitlə başlayan qadın cinsli isimlərin qarşısında işlənir.məsələn: la tristesse - kədər,la table - stol.
  3) l ' - bu artikl tək halda olan,sait və " h " hərfi ilə başlayan həm kişi,həm qadın cinsli isimlərin qarşısında işlənir.məsələn: l'école - məktəb,l'arbre - ağac.
  4) les - bu artikl cəm halda olan həm kişi,həm də qadın cinsli isimlərin qarşısında işlənir.məsələn: les crayons - karandaşlar,les tables - stollar.
  müəyyən artikl ismin həm danışan,həm dinləyən üçün müəyyən olduğunu bildirir.müəyyən artikla aşağıdakı hallarda rast gəlmək olar:
  1) sayılan isimlərdən əvvəl işlədilir,əşyanın danışan tərəfindən müəyyən bir əşya kimi düşünüldüyünü göstərir.
  2) sayılmayan isimlərdən əvvəl işlədilir,əşyanın və abstrakt məfhumun ən ümumi,geniş mənada düşünüldüyünü göstərir.
  3) " la lune " - ay, " le soleil " - günəş və bu kimi tək olan isimlər,adətən,müəyyən artiklla işlədilir.
  müəyyən artiklla işlədilmiş isim azərbaycan dilinə bir çox yollarla tərcümə olunur:
  1) cümlədə müəyyən artiklla işlədilmiş isim vasitəsiz tamamlıq olduqda,tərcümə zamanı həmin isim təsirli halın şəkilçisini qəbul edir.
  2) müəyyən artiklla işlədilmiş isim təyin olduqda,azərbaycan dilinə təyin etdiyi isimlə birlikdə iii növ təyini söz birləşməsi kimi tərcümə edilir.
  3) fransız dilində,bəzi hallarda,artikl vasitəsi ilə ifadə olunmuş müəyyənlik azərbaycan dilinə isimin mümkün qədər xəbərdən uzaq yerləşməsi ilə bildirilir.
  4) bir çox hallarda isə fransız dilində artiklla bildirilən müəyyənlik azərbaycan dilində yalnız geniş mətn vasitəsi ilə ifadə olnur.
  birləşmiş artikl
  müəyyən artiklın " de " sözönü ilə biləşməsi:müəyyən artiklın formaıarından olan " le " artiklı və "les", " de " sözönündən sonra işlədilərkən onunla birləşir və aşağıdakı formaları əmələ gətirir.
  de + les = des
  de + le = du
  məsələn: la table du professeur - müəllimin stolu,les cahiers des élèves - şagirdlərin dəftərləri.
  müəyyən artiklın " à " sözönü ilə birləşməsi: müəyyən artiklın formaıarından olan " le " artiklı və "les", " à " sözönüdən sonra işlədilərkən onunla birləşib aşağıdakı formaları əmələ gətirir.
  à + le = au
  à + les = aux
  məsələn:je parle au professeur - mən müəllimlə danışıram,je parle aux
  étudiants - mən tələbələrlə danışıram.
  hissə bildirən artikl
  hissə bildirən artiklın aşağıdakı formaları var:
  1) du - bu artikl tək halda olan sayılmayan kişi cinsli isimlərin qarşısında işlədilir.məsələn:sur la table il ya du pain- stolun üstündə çörək var.
  2) de la - bu artikl tək halda olan sayılmayan qadın cinsli isimlərin qarşısında işlədilir.məsələn: il demande de la viande - o,ət istəyir.
  3) de l' - bu artikl tək halda olan, sait və
  " h " hərfi ilə başlayan sayılmayan həm kişi,həm də qadın cinsli isimlərin qarşısında işlədilir.məsələn:donnez - lui de l' eau! - ona su verin!.
  hissə bildirən artiklın cəm forması yoxdur.hissə bildirən artikl maddə bildirən isimlərdən və mücərrəd adlardan əvvəl yerləşərək həmin isimlərin qeyri - müəyyənliyini bildirən köməkçi sözdür.məsələn:il achéte de la viande - o,ət alır,il a du courage - o,cəsarətlidir.
  hissə bildirən artikl yalnız sayılmayan isimlərin qarşısında işlədilir.hissə bildirən artikl sayıla bilən isimlərdən əvvəl işlədildikdə,həmin isimlərin mənasını dəyişir, və onları sayılmayan isimə çevirir.məsələn: le mouton - qoyun,du
  mouton - qoyun əti.
  10. le temps, c'est de l'argent. ( vaxt puldur.)
  il n'ya pas de fumée sans feu. (od olmayan yerdən tüstü çıxmaz.)
  la vérité sort de la bouche des enfants. (düz söz uşaqların ağzından çıxar.)
  rira bien qui rira le dérnier. (axırıncı gülən yaxşı gülər.)
  la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. (gücə söykənməyən ədalət aciz, ədalətə söykənməyən güc zalımdır. - paskal.)
/ 2 »sən də yaz!