piqmalion effektiəjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. Piqmalion effekti – (Pygmalion effect
  və ya Rosenthal effect) elə bir
  təzahürdür ki, bu zaman bu və ya
  digər informasiyanın dürüstlüyünə
  əmin olan insan qeyri iradi şəkildə
  özünü elə aparır ki, sonda həmin
  informasiya öz təsdiqini tapır.Əfsanəyə görə Kiprin mifoloji çarı və
  həm də eyni zamanda yunan
  heykəltəraşı Piqmalion qeyri-adi
  gözəlliyə malik qadın heykəli yaradır.
  O, öz əl işinin nəticəsinə nə qədər çox
  baxırdısa bir o qədər heyran olur və
  heyran olmaq üçün də daha çox xırda
  özəlliklər tapırdı. Tezliklə Piqmaliona
  elə gəlir ki, yer üzərində yaşayan heç
  bir xanımın gözəlliyi, onun əlləri ilə
  ucaltmış olduğu heykəlin
  möhtəşəmliyi ilə müqayisəyə gəlməz.
  O, öz heykəlini Qalateya adlandırır,
  gecə və gündüzünün fil sümüyündən
  hazırlanmış məftunedici heykəlin
  çılpaq vücudunun seyrinə sərf edir, o
  heykəli səxavətli bəxşişlərə qərq
  edərək, qulağına sevgi sözləri
  pıçıldayır.
  Bayram günü aşiq heykəltəraş ilahə Afroditaya müraciət
  edib, ona dil töküb, ürəkdən yalvarır
  ki, onun cansız sevgilisinə ruh bəxş
  etsin, Qalateyanı canlandırsın. Gözəllik
  və məhəbbət ilahəsi onun bu qəlbinin
  hayqırtısına haray verir və
  Piqmalionun bu arzusunu yerinə
  yetirməyə razılaşır. Sevincindən
  özünü itirən aşiq öz emalatxanasına
  çatmağa tələsir. Canlı, isti və sevən –
  Qalateya məhz yaradıcısının onu
  təsəvvür etdiyi, görmək istədiyi kimi
  idi. Piqmalion istədiyini əldə edir,
  onun inam və ehtiraslı arzusu onu
  istəyinin gerçəkləşməsinə, arzunun
  həyata keçməsinə kömək edir.
  Ümidlərin yerinə yetməsi ilə
  müşahidə olunan psixoloji fenomenin
  əsasında Piqmalion effekti dayanır.Piqmalion effekti (və ya Rozental
  effekti) –elə bir psixoloji fenomendir
  ki – bu zaman insanın peyğəmbərliyin
  gerçəkləşməsi ilə bağlı gözləntiləri
  onun fəaliyyətinin xarakterinə və
  onun ətrafdakı insanların reaksiyasını
  necə dərk etməsinə təsir göstərir, bir
  növ onun düşüncə tərzini
  müəyyənləşdirir, bu da
  peyğəmbərliyin öz-özünə
  gerçəkləşməsinə təhrik edir.


sən də yaz!