azərbaycanın müstəqillik bəyannaməsiəjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. 30 avqust 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti'nin növbədənkənar sessiyasında qəbul edilmiş bəyannamədir. Bəyannamə ilə azərbaycan, müstəqilliyini ssri'dən elan etmişdir.
  Daha sonra 18 oktyabr 1991-ci ildə "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı" qəbul edilmiş və ssri'nin dekabrın 26-sında dağılmasından sonra, 29 dekabr 1991-ci ildə ümumxalq referendumunda 18 oktyabr aktına "hə" çıxması ilə azərbaycanın müstəqilliyi bərpa edilmişdir.
  Azərbaycan, ssri'dən müstəqilliyini elan etmiş 8-ci sovet respublikası idi.
  2. Azərbayxan öz müstəqilliyini 1918-ci ilin 28 mayında imzalanıb yuxarı entrydə yazılanlar isə konustusiya aktlarıdı. Bir də müstəqilik bəyannaməsi yox istiqlal Bəyannaməsi. Mətni isə aşağıdakı kimidi.
  Böyük Rusiya inqilabının cərəyanı ilə dövlət vücudunun ayrı-ayrı hissələrə ayrılması ilə Zaqafqaziyanın rus orduları tərəfindən tərkinə mövcud bir vəziyyəti siyasiyyə hasil oldu. Kəndli qəvayi-məxsusələrinə tərk olunan Zaqafqaziya millətləri müqəddəratlarının idarəsini bizzat kəndi əllərinə alaraq Zaqafqaziya Qoşma Xalq Cümhuriyyətini təsis etdilər. Vəqayi-siyasiyyənin inkişaf etməsi üzərinə gürcü milləti Zaqafqaziya Qoşma Xalq Cümhuriyyəti təsisini səlah gördü.Rusiya ilə Osmanlı imperatorluğu arasında zühur edən müharibənin təsviyyəsi üzündən hasil olan vəziyyət hazireyi-siyasiyyə və məmləkət daxilində bulunun misilsiz anarxiya Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət bulunun Azərbaycana, dəxi bulunduğu daxili və xarici müşkülatdan çıxmaq üçün xüsusi bir dövlət təşkilatı qurmaq lüzumunu təlqin ediyor. Buna binaənarai-ümumiyyə ilə intixab olunan Azərbaycan Şurai milliyyeyi-islamiyyəsi bütün cəmaətə elan ediyor
  1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xəlqi hakimiyyət həqqinə malik olduğu kibi Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət Azərbaycan dəxi kamil-əl-hüquq müstəqil bir dövlətdir.
  2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəkili-idarəsi Xalq Cümhuriyyəti olaraqtəqarrür ediyor.
  3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlər və bilxassə həmcüvar olduğu millət və dövlətlərlə münasibəti - həsənə təsisinə əzm edər.
  4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və cins fərqi gözləmədən qələmrəvində yaşayan bütün vətəndaşlarına hüquqi-siyasiyyəvə vətəniyyə təmin edər.
  5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bil cümlə millətlərə sərbəstanə inkişafları üçün geniş meydan buraxır.
  6. Məclisi-Müəssisan toplanıncaya qədər Azərbaycan idarəsinin başında arai-ümumiyyə ilə intixab olunmuş Şurai Milli və Şurai-Milliyə qarşı məsul hökuməti-müvəqqəti durur.
  3. Bugün müstəqillik bəyannaməsi'nin qəbulundan 26 il ötür. Əliyev'lərin özündən əvvəlki müstəqillik tarixini silmək cəhdlərindən biri olaraq nəinki bugün dövlət səviyyəsində qeyd edilir, heç adı belə hallanmır. Halbuki 1991'ci ilin 30 avqust'unda qəbul edilmiş bəyannaməyə əsasən azərbaycan 71 il sonra ssri'dən öz müstəqilliyini elan etdi.
  ilham əliyev çıxışların birində azərbaycan'ın ssri'dən ayrılan 13'cü respublika olduğunu bildirmişdir, amma bu səhvdir.
  ssri'dən ayrılan respublika'ların siyahısı belədir:
  1. 14 mart 1990 - litva
  2. 9 aprel 1991 - gürcüstan
  3. 20 avqust 1991 - estoniya
  4. 21 avqust 1991 - latviya
  5. 24 avqust 1991 - ukrayna
  6. 25 avqust 1991 - belarus
  7. 27 avqust 1991 - moldova
  8. 30 avqust 1991 - azərbaycan
  9. 31 avqust 1991 - qırğızıstan
  10. 31 avqust 1991 - özbəkistan
  11. 9 sentyabr 1991 - tacikistan
  12. 21 sentyabr 1991 - ermənistan
  13. 27 oktyabr 1991 - türkmənistan
  14. 12 dekabr 1991 - rusiya
  15. 16 dekabr 1991 - qazaxıstan
  Göründüyü kimi azərbaycan, ssri'dən ayrılan ilk respublikalardan olmuşdur.
  4. 27 il bundan əvvəl qəbul olunan sovetin tərkibindən ayrılmağımızı elan edən bəyannamədir. Müstəqilliyimiz mübarək uzun yaşa respublika!.


sən də yaz!