qoleməjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. Yəhudi əfsanəsinə görə qolemlər
  sehrli sözün vasitəsilə canlandırılan
  insan formalı əşyalardır. Əfsanələrdə
  qolemlər adətən robot funksiyası
  daşıyır və sadə tapşırıqları yerinə yetirirdilər. Amma bəzən onlar hətta
  öz yaradıcısı tərəfindən belə idarə
  oluna bilməyən vəhşi canavarlara
  çevrilirdilər.
  Qolem haqqında ideyaların Bibliya
  dövrünə gedib çıxmasına baxmayaraq, varlıqlar haqqında
  əfsanələrin çoxu orta əsrlərdə peyda
  olmuşdu. Qolemlər torpaq və gildən
  hazırlanırdı. Adətən, qolemlər bir
  parça kağıza yazılmış və qolemin
  alnına və ya ağzına yerləşdirilən həqiqət (emet) və ya Tanrının
  adlarından biri kimi xüsusi sözlərlə
  həyata gəlirdi. istənilən zaman,
  qolemin yaradıcısı sehirli sözlər
  deyərək kağızı götürüb onun həyatıya
  son verə bilərdi. Əgər həqiqət (emet) sözü qolemi canlandırmaq üçün
  istifadə olunurdusa, ilk hərfi
  pozmaqla söz ölüm (met) oxunub
  qolemi cansızlaşdırırdı. 16-cı əsrə aid
  məşhur hekayədə, Praqalı rabi Judah
  Lov ben Bezulel şəhərin yəhudilərini hücumdan qorumaq üçün gildən
  qolem düzəltmişdi və bundan sonra
  imperator yəhudilərə çıxıb
  getmələrini əmr etmişdi.imperator
  qolemlərin gücünü və məhvetmə
  qabiliyyətini gördükdən sonra isə yəhudilərin qalmasına razı olmuşdu .
  Hekayəyə görə, cansızlaşdırılmış
  qolem Praqa sinaqoqunun çardağında
  gələcəkdə yəhudiləri qorumağa
  ehtiyac olar deyə saxlanılır. Polşada
  olan başqa əfsanədə, Çelmli rabi Eliyahunun hazırladığı qolem çox
  güclü və təhlükəli olmuşdu və rabi
  tələsik onu cansız yığına çevirmişdi.
  Bədbəxtlikdən qolem torpağa
  dağılanda öz yaradıcısını əzmişdir.
  Bütün Avropada məskunlaşmış yəhudi xalqının başqaları, xüsusilə
  Avropa xristianaları tərəfindən təqib
  olunmasının uzun tarixi var. Onlar
  tez-tez isanın çarmıxa çəkilməsi
  əfsanəsinə istinadən isanın ölümündə
  günahlandırılır və bütünlüklə axmaq və murdar hesab edilirdilər. Buna
  görə də bir çox Avropa şəhərlərində
  Yəhudi icmaları ədalətli olaraq başqa
  rayonlardan ayrı və müstəqil
  yerləşirdi. Varlığın ideyası hücuma
  məruz qalmış və öz evlərindən qovulmuş yəhudiləri qoruya bildi,
  başqa sözlə bu yəhudi
  mifologiyasında qaçılmaz idi.
  Qolemlər saflıq, şüursuzluq, güc və
  möhkəmlilik simvoludur. Güclərinin
  təhlükəli olduğu hekayədə sübut olunduğuna baxmayaraq onlar,
  həmçinin yəhudilərin müdafiəsinin
  simvoludur. Rabi Eliyahu rəvayəti
  kibir və öz bacarıqlarından aşırı
  əminlik mövzusuna köklənib. Rabi
  qolem yaradır və fikiləşir ki onu idarə edə biləcək, amma sonda öz
  yaratdığı varlıq tərəfindən məhv
  edilir.
  Qolem ideyası yəhudi filklorundan
  kənara da təsir edib. Mari Şellinin
  1818-ci ildə yazdığı “Frankenşteyn” romanındakı varlıq (baxmayaraq ki,
  romanda heç bir yəhudi mifinə
  toxunulmayıb) qolemin klassik təsviri
  ilə oxşarlıq daşıyır. 1915-ci ildə
  çəkilmiş ssenaristi və rejissoru Paul
  Vegener (filmdə də qolem rolunu canlandırmışdır) olan səssiz “Qolem”
  filmi ənənəvi qolem mifinin ilk və ən
  məşhur ekranlaşdırılmasıdır.Karel
  Kapekin 1921-ci ildə yazdığı
  “Rossumun ağıllı robotları” pyesi
  (hansında ki, müəllif ilk dəfə robot sözünü işlətmişdir) qolem əfsanəsinin
  elmi-fantastik versiyası idi. 2000-ci
  ildə Pulitser mükafatı qazanan Maykl
  Çabon tərəfindən yazılmış “Kavalier
  və Keyin macəraları” romanında da
  qolem nümunəsinə rast gəlinir.


sən də yaz!