çənədəki batıqəjdaha lazımdı   googllalink

  1. insanın üzündəki götü. Götsifət sözünə həqiqilik qazandıran o alçaq şey. Yəqin ki hamı nifrət edir buna. Hələ üz kökələndə o "göt" daha da dərinləşir. Əməliyyatla düzələn şeydi amma adamın da ürəyindən gəlmir çənəyə o qədər pul vermək. Arada sorğulayırsan: "niyə allahım niyə" "niyə yanağımda yox çənəmdə". Kişilər qadınlara nisbətən bunda həm daha şanslıdırlar həm də şanssız. saqqal saxlaya bilən bunun üstünü örtə bilir, yox tez-tez üzünüzü qırxmağa məcburdursa gərək hər gün onun loblarını aralayıb ortasını ehtiyyatla qırxa arada kəsə...
  2. şərq ədəbiyyatında cazibədarlıq rəmzi olan, şairlərin qəzəllərində "orqazm" yaşayıb "zevkten 4 köşe" olarak təsvir etdikləri çənədəki hissə *. fars dilindəki adı zənəxdandır (zənəx - çənə və zadan - çuxur sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib). əsasən çənədəki sümüyün və ya çənədəki əzələnin quruluşundan asılı olaraq yaranır. yaranma səbəbi həm genetik, həm də mühitdən asılı ola bilər.

  çənənin ön hissəsi latınca "tuberculum mentale" adlanan 2 qoşa sümük və latınca adı "Protuberantia mentalis" adlanan üçbucaqvari sümüyün birləşməsindən əmələ gəlib və aralarında latınca "symphysis menti" adlanan xəyali simmetrik xətt mövcuddur. Bu simmetrik xətt bir sıra insanda yuxarıda qeyd etdiyim 2 qoşa sümüyün 1-2 yaş ərzində birləşməsilə yoxa çıxır və yoxa çıxarkən həmin bu çuxur da itmiş olur. Əgər bu çuxur hər hansı bir insanda mövcuddursa, bu ya körpənin ana bətnində inkişafının tam getməməsi və nəticəsində bu qoşa sümüklərin birləşəməsi və ya altdakı üçbucaqvari sümük - "Mental protuberance"nin və ya çənədəki əzələlərin quruluşundakı inkişafın düzgün şəkildə baş verməməsi ilə əlaqədardır.

  klassik Şeirlərdən Nümunələr:

  Seyid Əzim Şirvani:
  Saqi, ol xali-həcərdir mənə bu gün ərəfat,
  Çahi-zəmzəm o zənəxdandı, ləbin abi-həyat,

  Zülfüvün zəncirinə divanə könlüm bağlanıb,
  Sal zənəxdan çalma, bənd eylə bu zindandə.


  Məhəmməd Füzuli:
  Bəndü zindani-qəmü möhnətdən olmuşdum xilas,
  Ah kim, düşdüm yenə, zülfü zənəxdanın görüb.

  Ol çahi-zənəxdanda derdim görərəm könlüm,
  Könlümdə görər oldum ol çahi-zənəxdani.

  Ləbin əksi gözüm yaşini mey tək laləgun etdi,
  Zənəxdanın muradım dəstgahın sərnigun etdi.  Protuberantia mentalis


  ön çənədəki hissələrin latınca adları


  müxtəlif insanlarda çənə quruluşu  25-ci abş prezidenti William McKinleyin çənəsi


  kirk douglas

  VƏ DAHA BIR ÇOX MƏŞHURDA BU BATIQ MÖVCUDDUR -* : link link

  qeyd.
  gözəllik nisbi bir anlayış olduğuna görə bəzilərinə estetik cəhətdən həzz verən bu xüsusiyyət, bəziləri üçün çirkin hesab oluna bilər. entry-nin məqsədi hər hansı bir şəxsin zövqünü "aşağılamaq" deyil.

  qrammatik səhvlərin tapılmasında göstərdiyi köməyə görə grammar.nazi
  link yə təşəkkür edirəm.


  mənbə.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Chin
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_tubercle
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_protuberance
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mandibular_symphysis
  Seyid Əzim şirvani, seçilmiş əsərləri, ı cild
  məhəmməd füzuli, seçilmiş əsərləri, ı cild


sən də yaz!