piaje nəzəriyyəsiəjdaha lazımdı   googllalink

  1. bu sifarişi verən: la jolie fille
  Jean Piaget'in idrak inkişaf nəzəriyyəsi, uşaqların zehni inkişafın dörd fərqli mərhələsini keçməsini təklif edir. Onun nəzəriyyəsi yalnız uşaqların necə bilik əldə etdiklərini anlamağa deyil, həm də zəkanın təbiətini dərk etməyə yönəlmişdir.
  Piagetə görə bu mərhələlər aşağıdakılardır:
  Sensomotor mərhələ: 0 - 2 yaş
  Əməliyyat öncəsi mərhələ: 2 - 7 yaş
  Konkret əməliyyatlar mərhələsi: 7 - 11 yaş
  Mücərrəd əməliyyatlar mərhələsi: 11+ yaş
  Sensomotor mərhələ
  bu mərhələ uşağın xarici aləmi ilk dəfə kəşf etməyə başladığı vaxta uyğundur. Bu kəşf təqlid və sınama-yanılma yolu ilə reallaşır.
  Əsas xüsusiyyətlər və inkişaf dəyişiklikləri:
  Körpə dünyanı hərəkətləri və hissləri ilə tanıyır;
  Uşaqlar əmzik, tutma, baxma və dinləmə kimi əsas hərəkətləri öyrənir;
  Körpələr əşyaların görünmədiyi halda belə mövcud olmağa davam etdiyini öyrənirlər (obyekt qalıcılığı);
  8 aylıqdan sonra onlar özlərinin ətrafdakı insanlardan və obyektlərdən ayrı varlıqlar olduqlarını anlayırlar;
  Hərəkətlərinin ətraf aləmdə hadisələrin baş verməsinə səbəb ola biləcəyini başa düşürlər.
  Əməliyyat öncəsi mərhələ
  Öz növbəsində 2 mərhələyə ayrılır:
  1. Simvolik mərhələ: 2 - 4 yaş
  2. intuitsiya əsaslı mərhələ: 4 - 7 yaş
  Simvolik mərhələdə söz ehtiyyatı 200 sözdən 2000-ə kimi artır, lakin cümlələr hər hansı bir qrammatik quruluşa malik olmur. Bu dövrdə əşyalar da öz mahiyyətində işlənilmir. intuitsiya əsaslı mərhələdə isə, uşaqlar çoxlu suallar verir, öz bildiyi şeyləri necə bildiklərini açıqlaya bilmirlər.
  Əsas xüsusiyyətləri:
  Dil mənimsənilir və simvollarla düşünmə yaranır;
  Məntiq yürütmə yaranır, ancaq hadisələrə yalnızca bir aspektdən baxılır;
  Mən mərkəzli olub, başqasının fikrini mənimsəyə bilmirlər (eqosentrik düşüncə).
  Monoloq tipli danışma;
  Animizm - canlı və cansız varlıqları bi-birindən ayıra bilməmə;
  Tərsinə çevirmə işinin olmaması, məs, 10-a qədər saymağı bacardığı halda, 10-dan geriyə doğru saymağı bacarmama.
  Konkret əməliyyatlar mərhələsi
  Əsas xüsusiyyətləri:
  Uşaqlar artıq tərsinə çevirmə əməliyyatlarını apara bilirlər;
  Əşyaların ümumi həcmini, ölçüsünü qavraya bilirlər, onları bütün xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdıra bilirlər.
  Mücərrəd əməliyyatlar mərhələsi
  Əsas xüsusiyyətləri:
  Mücərrəd hadisələri məntiqli şəkildə düşünüb, həll etmə bacarığına yiyələnirlər;
  Ətrafında olan hadisələrin səbəbi haqqında düşünüb, nəticələri haqqında fikir yürüdə bilirlər.
  Tanım editi : insan zəkasının təbiəti və inkişafı haqqında nəzəriyyə.


sən də yaz!