sən köləsən, sən qorxaqsan, çünki sən ermənisən

|

əjdaha lazımdı   googllalink

  1. puşkin tərəfindən deyilmiş irqçi ifadə. Bir insanın sadəcə olaraq , öz seçmədiyi səbəblərdən dolayı nəticələnən, erməni millətindən doğulması onu avtomatik olaraq kölə və qorxaq etmir. Ola bilər ki qarşılaşdığınız ermənilərin 80%-i qorxaq olsun, və ya erməni millətindən olanlar vəhşiliklər etsin, amma bu onların erməni millətli olduqlarına görə deyil. emosional yox, rasional düşünmək lazımdı bu mövzularda.
  əgər qarşılaşdığınız erməni vəhşilik edirsə ((bax: xocalı soyqırımı) ) bu onun uşaqlıqdan mənimsədiyi hadisələr, aldığı təhsil, siyasi işi və psixologiyası ilə bağlı birşeydir, sırf erməni olmasına görə yox. Ermənilər təkcə qarabağda yaşayanlar deyil. Mən türkiyədə yaşayan amma "qarabağın azərbaycana aid olmasını müdafiə edən" ermənilər də görmüşəm. bu ifadəni ümumiləşdirdik də bütün ermənilərə şamil olunur, və düzgün tərbiyə almış, sağlam psixologiyalı ermənilərə qarşı haqsızlıq olur və bu haqsızlığı edən erməni yox siz olursunuz.
  2. Sırf kiməsə erməni olduğu üçün hücum edən azərbaycanlıları qınayıram. ancaq unutmayaq ki, onların çox böyük əksəriyyəti bizə türk deyib 1915-ci ildə olanların* intiqamını bizdən almağa çalırlar. Osmanlının etdiklərindən mənə nə, bizə nə...Bəlkə gedib Saxalar-dan* da qisas almağa çalışsınlar...qısacası i don't care.
  3. Qatı erməni düşməni filan deyiləm, amma bütün xalqlardan olan nümayəndələrə qarşı eyni fikirdə olmaq, məncə, sadəcə saflıqdı. Çünki, birincisi genetika çox şeyi müəyyən edir, düzdür indiki vaxtda heç kim deyə bilməz ki, mən 100 faiz türk qanı daşıyıram və ya erməni, amma heç olmasa 30-40 faiz genetika öz xalqının genlərindən gəlir və öz xalqına məxsus irsi informasiya uşaq doğulmamışdan onda yaranır. ikinci faktor insanın böyüdüyü mühitdir.Ermənistanda doğulan hər hansı bir uşaqa özünü tanıyanda türklər düşmən kimi tanıdılır, qədimdə çox böyük xalq olduqları, türklərin onlara soyqırım törətdikləri deyilir. uşağın burda heç bir günahı olmasa da bu nəticəni dəyişmir və uşaq türk düşməni olur. Misal olaraq erməniləri deyirəm, ərəbistanda doğulan insanla avropada doğulan insanı da müqayisə edəndə bəzi xüsusiyyətlər istər-istəməz onları bir-birindən fərqləndirir. Yəni, insanların xarici keyfiyyətləri başqalarında onlara qarşı ilkin fikir formalaşdırır və bu düzgün istifadə olunduqda yaxşı şeydir, çünki kimə qarşı necə rəftar edəcəyimizi bilmək üçün hamını dərindən tanıya bilmərik, onları tanımadan mühakimə edirik və bu da çox işimizə yarayır. Düzgün mühakimə bacarığından çox şey asılıdır.
  4. (bax: mif) (bax: faktlarla manipulyasiya) (bax: ifadəni kontekstdən çıxarma).

  Puşkinin sırf öz baxış bucağını əks etdirməyən, tamamlanmamış "Tazit" nəzmində obrazların biri vasitəsi ilə dilə gətirdiyi replika. Bu sözlər Azərbaycanlı qaynaqlarda Puşkinin öz fikrini ifadə edən sözlər kimi göstərilir, həmişə kontekstdən çıxarılır. Halbuki, Puşkinin əsərində sadəcə surətlərin birinin səsləndirdiyi fikirdir. link link .

  Deməyə ehtiyac yoxdur ki, çox əsərdə obrazların müəyyən insanlara qarşı (mis: yəhudilər, müsəlmanlar, qaradərililər, hindular və s.) önyarğısı, qərəzi varmış şəkildə təsvir oluna bilir, halbuki bu yazıçının həmin qrup insanlar haqda mütləq ideası kimi göstərmək adekvat bir hərəkət deyildir. Nəticədə, hər nağılın antaqonisti olmalıdır, yazıçı özü nə qədər xoşməramlı olsa da.

  Təəssüf ki, Azərbaycanlı mənbələr bu ifadəni hər yerdə Puşkinin öz ideologiyası kimi qələmə alır. Məni ən çox xəyal qırıqlığına uğradan Xocalı kimi mühüm bir cinayətə ədalət axtarılan saytda belə bu kontekstdən çıxarılmış qeyri-dəqiq, manipulativ informasiyanı görməkdir. (link link ) Təzada bax ki, dünyanı bizə yox ermənilərə inanmaqla ittiham edirik və həmçinin auditoriyanı manipulyasiya etməyə çalışırıq. Sadəcə özümüzü aldadırıq. Bunu deməklə qatı armenofobları kədərləndirdiyim üçün üzr istəyirəm, lakin dünya Azərbaycanın əksinə ermənilərə nifrət etmir. Reallıq budur, biz sadəcə qəflətdəyik.
  5. Bəzən əsərdə bir surətin səsləndirdiyi fikir yazıçının fikri ilə üst-üstə düşsə də bəzən bu əsərin antaqonistinin* fikirləri ola bilir. Bunu bilmək üçün yazıçının həmin sözü deyən surətə münasibətini təyin etməliyik, lakin bu çox hallarda asan deyil:
  Məsələn, Mary Shelley-nin Frankenstein əsərində monster* antagonistdir*. Monster De Lacey ailəsini izləyir və onların çox kasıb, kədərli, lakin aristokrat bir ailə olduğunu görür. Görür ki, bu ailədən olan gənc Felix, Safie adlı bir qıza Fransız dilini öyrədir. Monster də onları izləməklə çox şey öyrənir. Monster daha sonra Safie-nin atasının bir türk taciri olduğunu, daha əvvəllər Fransada həbsdə olduğunu öyrənir. O vaxtlar bir çoxları tacirin günahsız olduğuna və dini səbəblərə görə həbs olunduğunu düşünür. Onlardan biri də Felix olur. Türkə kömək etməyə çalışır, atanın və qızının italiyaya qaçmasına kömək edir. Felix və Sofie bir-birlərini sevir, atası da söz verir ki, onların evlənməsinə mane olmayacaq. Sofie-nin anası isə Ərəb mənşəli bir xristian olur.
  Felix-in Safie-nin atasına kömək etməsi*Fransızları hiddətləndirir və De Lacey ailəsinin hər şeylərini əllərindən alırlar. Bunu öyrənən zaman Sofie-nin atası qızını Felix-in yanına göndərməkdən imtina edir.
  Uzun sözün qısası...türkün necə təsvir edildiyinə baxaq:

  Tezliklə Feliks, ailəsinin onu xilas etmək üçün bu qədər zülmə dözməsinə baxmayaraq xain Türkün onlardan üz döndərdiyini öyrənir. xilaskarının yoxsulluşdığını öyrənən zaman, türk xəyanətkara çevrilir və italiyanı qızı ilə birlikdə tərk edib Constantinapol-a qayıdır. Türk təhqiramiz bir şəkildə Felixə kömək üçün bir az pul göndərir.

  Felix soon learned that the treacherous Turk, for whom he and his family endured such unheard-of oppression, on discovering that his deliverer was thus reduced to poverty and ruin, became a traitor to good feeling and honour and had quitted Italy with his daughter, insultingly sending Felix a pittance of money to aid him, as he said, in some plan of future maintenance...

  Bu sözləri oxucuya çatdıran antagonist monster olsa da, Mary Shelley-nin türklər haqqında çox yaxşı təəssüratı olmadığı fikri məndə formalaşır. Çünki monsterin başqalarını təsviri belə neqativ deyil, məsələn, Felix-i lovely creature * kimi görür.

  Bundan başqa Puşkin'in əsərində bu sözü kim və hansı konteksdə deyib ona baxmaq lazımdır. Necə olursa olsun, xocalı faciəsinə aid bir saytda belə controversial* fikirlərin yer alması doğru deyil.


sən də yaz!