metan

|

əjdaha lazımdı   googllalink

  1. bu sifarişi verən: mariya kürüsü
  Alkanların ilk nümayəndəsi. formulu ch4 kimi yazılır. molyar kütləsi 16 qr/mol -dur. təbii qazın əsas komponentidir. rəngsiz, iysiz, mavi alovla yanan qazdır(n.ş).
  2. üzvi birləşmələrin çürüməsi zamanı əmələ gələn qaz.

  filmlərdə görmüsüz yəqin, bataqlığın dibini çubuqla qucalayırlar, qabaqcıqlar çıxır. bax, həmin qabaqcıqdı metan qazı. elə buna görə çox zaman metanı "bataqlıq qazı" adlandırırlar.
  təxminən 2000-lərin əvvəlində dünya okeanlarının dibində metanın, qara və yumşalmış buza bənzər formada mövcud olan nəhəng ehtiyatlarının yerləşdiyi ortaya çıxmışdır. Kimyəvi nöqteyi-nəzərdən qarabənzər metan qaz hidratıdır, yəni qazın su ilə birləşməsidir. məsəl üçün metan qazı ch4 şəklində yazılırsa, bunu hidratı olacaq ch4*h20.
  Bu maddəni özəl qılan xüsusiyyətlərdən biri də yanma şəklidir. yanan zaman qarın yanması kimi təsəvvür yaradır:
  yanma prosesi bitdikdən sonra isə, yerdə su gölməçəsi qalır.

  metanın qaz hidratlarının başqa bir üstünlüyü dünya ehtiyatında bütün digər yanacaq növlərinin - kömür, neft, torf -birgə ehtiyatından dəfələrlə çox olmasıdır. günümüzdə əsas təbii enerji daşıyıcılarının çox sürətlə sərf olunduğunu nəzərə alsaq, bu ehtiyatlardan səmərəli istifadə yollarının tapılması çox cəlbedici və yararlı olacağı görünür.


sən də yaz!