teorem və teoriya fərqifacebook twitter əjdaha lazımdı izlə googlla

1. teorem- deduktiv riyazi məntiqlə və aksiomlarla sübut edilə bilən universal və ya ümumi həqiqət.Başqa sözlə,elmi prinsiplər çərçivəsində müşahidə edərək sübut ediləbilən nəzəri mühakimə.fizika,riyaziyyat kimi dəqiq elmlərdə işlədilir.teoremin xüsusiyyəti odur ki,sən onu ya sınayıb doğru olduğunu yoxlaya bilərsən,ya da sübutedilə bilən olduğu riyazi məntiqə zidd olmamalıdır.


teoriya(nəzəriyyə)-müşahidə və təcrübə nəticəsində əldə edilmiş bir qrup faktlarla,emprik biliklərlə təsdiqlənə bilən fərziyyə, alınmış nəticə,nəyinsə izahı.

teoremi sınaqdan keçirib doğruluğunu müşahidə edə bildiyin halda,nəzəriyyədə sadəcə onun doğru olduğuna dair faktları göstərməklə sübut edə bilərsən.

Elmin teorem və nəzəriyyə ilə bağlı tələbləri teoremi daha güclü bir həqiqət kimi səsləndirsə də,əslində teorem mücərrəd məntiqi sistemlərlə məhdudlaşan bir nəticə, ,nəzəriyyə isə real həyata daha yaxın,real həyata tətbiq olunan bir anlayışdır.hamısını göstər

teorem və teoriya fərqi