yaradıcı yazıçılıqfacebook twitter əjdaha lazımdı izlə googlla

1. editlənəcək...

Yazıçıların etdiyi 38 səhv (jack m. bickham)
1. Yazmamaq üçün bəhanə axtarma
2. Özüvü çox ağıllı zənn edib , yazma sənətini hafife alma
3. Heç kim hekayəni sənin hansısa sahədə nə qədər bilikli olduğun , mürəkkəb sözlər işlədib , mürəkkəb cümlələr qurduğun üçün oxumur
4. Öyrənməsi asan olmadığından tez professional olacağın möcüzəsini gözləmə
5. Hekayəyə statik təsvir yerinə daha maraqlı şeylərlə (məs: konflikt , aksiyon , dialoq , sirr) başla. Oxucu və redaktorlar səbirsiz olurlar
6. Günəşin batması kimi şeyləri təsvir etmə. Oxuyucuya təsvir aksiyonu xəyalında daha yaxşı canlandırması üçün lazımdır
7. Əsil insanlar darıxdırıcı olduğundan gerçəkçi xarakter yerinə maraqlı xarakter yazmağa çalış
8. Passiv , qorxaq xarakterlərin hekayəsini yazma. Xarakterin çox bacarıqlı olmasa belə mütləq risk götürə bilməlidir
9. Gerçək həyatın əksinə oxuyucu hekayədə konflikt , problem , təhlükə görmək istəyir
10. Səbəbsiz , təsadüfi hadisələr baş verməsin
11.
12. Kimin hekayəsi olduğunu unutma. Əksərən baş qəhrəmanın baxış bucağına sadiq qal
13. Səhnənin kimin baxış bucağından görüldüyü aydın olsun
14. informasiya verərkən oxuyucuya məruzə vermə
15. Xarakterlərin də “məruzə verməsinə” icazə vermə. Ekspoziya ağırlıqlı dialoq onları gerçəklikdən uzaqlaşdırır. Xarakterin nə çox gerçəkçi nə də “sənin kuklan” olmamalıdır
16. Çox danışan xarakter olmamalıdır
17. Xarakterin danışıq tərzini çətin anlaşılan dialektlə korlama.
18. Duyğularla yazmağı unutma - görünən , eşidilən , qoxunulan , daxili düşüncə , emosiya
19. Dialoq zamanı “dedi” deməkdən çəkinmə
20. Bildiyivi zənn etmə , araşdırmavı et - 1870ci ildə keçən hekayəndə səhvən o vaxt kəşf olunmamış əşya ilə bağlı yazma
21. Müşahidə edib , qeydlər almağı dayandırma
22. Səhnə strukturunu pozma - səhnənin konflikti (əks hədəfləri olanların qarşılaşması) , dramatik sualı (oxuyucu necə nəticələnəcəyini bilməməli) və nəticəsi (çoxluqla mənfi olmalıdır) olmalıdır
23.
24. Xarakterlərin öz-özünə fikirləşməsinə icazə ver
25.
3. üslubu axıcı etmək üçünhamısını göstər

yaradıcı yazıçılıq