spintronicsfacebook twitter əjdaha lazımdı izlə googlla

1. Elektronların spinlərindən bəhs edən elm. Metal səth üzərində yerləşən eloktronların istiqamətinin(spin) təyin olunmasına görə 0 və 1 siqnallarının alınması, kompyuterin maqnit diskləri bu prinsiplə işləyir. Çox güclü maqnit elektronun istaqəmətini dəyişir və yeni informasiya yazır. Elektronun istiqaməti şaquli yuxarı aşağı və üfüqi sağa və sola kimi götürülür. Məsələn: 1 siqnalı ardıcıl olaraq 2 şaquli yuxarı və 2 aşağıdan ibarət ola bilər. üfüqi istiqamət (spin) çox vaxt 2 informasiyanı bir-birindən ayırmaq üçün istifadə olunur.hamısını göstər

spintronics