vokativ sözfacebook twitter əjdaha lazımdı izlə googlla

1. Vokativ termini latınca "vocativus" sözündən olub, müraciət, əzizləmə, çağırış mənasını bildirir.
Vokativ sözlər heyvanları, quşları çağırarkən, yemləyərkən istifadə edilən sözlərdir. Məsələn:
-Pisi pisi pisi məstanım, bura gəl
-piş piş piş, gəl yemək yeyək
-kış kış kış kış o tərəfə gedin
-ks ks ks ks mənə bax, mənə bax
*
Azərbaycan dilində morfologiya bəhsində öyrənilir vokativ sözlər.
insanlara müraciət forması olaraq işlədilən ayə, az, ədə, həmçinin əşi sözü də vokativ sözlərə daxildir. Bunlar Bəzən imperativ sözlər, yəni əmr şəklində çağırış bildirən sözlər də adlandılır.
Bəzi dünya dillərində ismin hallarından biri olaraq öyrənilir, həmçinin söz deyil də, kütləyə xitab forması kimi cümlə şəklində öyrənilir, hələ ki, Azərbaycan dilçiliyində bu əsaslı olaraq sübut olunmadığı üçün, söz deməklə kifayətlənirik.hamısını göstər

vokativ söz