sonra baxarıq


19   0   0   0
10.nəsil yazar
entry: 19
reytinq: 92
karma: 92
izləyən: 6
oxunma: 1,411
sifariş sayı: 7


təşəkkür

bu sifarişi verən: yaşayan şəhid
edilən yaxşılığa, göstərilən diqqətə görə hiss edilən məmnunluqdur.

əksər insan daha çox problemlərə, mənfilərə yönəlir. bu qətiyyən doğru deyil.
var olduğumuz; ətrafımızda baş verənləri gördüyümüz, hiss etdiyimiz; maddi və mənəvi gücə sahib olduğumuz üçün təşəkkür etməliyik.

hər bir situasiyada ilk olaraq özümüzə, daha sonra isə digərlərinə təşəkkür etmək lazımdır. çünki öyrənməyimiz üçün vasitəçi olublar.

yaşadığımız heç nə boşuna yaşanmayıb. həyatımıza gələn və gedən hər kəs, hər bir situasiya bizə nələrsə öyrədir. onları araşdırıb təşəkkür edin.

6 əjdaha! sonra baxarıq

11.08.2021 - 02:38 #333822 mesaj facebook twitter

epikürsayağı həzz

bu sifarişi verən: lucifermorningstar epikür fəlsəfəsində idrakın əsasını duyğular təşkil edir. xeyir və şər anlayışı da duyğularla əldə olunur. zirvə isə həzz, zövq və məmnunluq hisləridir. insan bunlara mane olan hər bir şeydən çəkinməlidir. həyatdan həzz alma və iztirablardan çəkinmə hər bir insanın məqsədi olmalıdır. xoşbəxt olmaq üçün möhkəm və dayanıqlı həzz halını yaşamaq lazımdır.

epikür mənəvi həzzi üstün tutsa da, cismi həzzi inkar etmirdi. həzzi bədənin əzablardan qurtulması kimi açıqlayırdı.

müdriklik və xoşbəxtlik insan ruhunun müstəqillik, sakitlik məqamına çatmasıdır. bu məqama çatan müdrik insan ona zərər verən hər bir şeydən uzaqlaşır, ona yaxşı təsir edən şeylərdən həzz almağa başlayır. həzz almanın zəruri şərti ruhun sakitliyidir. buna nail olmaq üçün xarici təsirlərdən və ehtiraslardan azad olmaq lazımdır.

7 əjdaha! sonra baxarıq

25.07.2021 - 01:55 #332821 mesaj facebook twitter

meditasiya

meditasiya stressin öhtəsindən gəlmək, bədən sağlamlığını gücləndirmək, xroniki ağrıları aradan qaldırmaq, daha yaxşı yatmaq, xoşbəxt hiss etmək, balanslı olmaq və anda olmağa kömək edən vasitədir.

meditasiyaya başlamaq üçün bir neçə sadə ipucu vardır:
başınızın və onurğa beyninizin dik durduğundan əmin olun. əgər çöksəz zehninizdə də bunu hiss edəcəksiniz. bədəniniz tarazlıqdadırsa, zehniniz də tarazlıqda olacaq. dik durmaq üçün başınızın səmaya toxunduğunu təsəvvür edin.
gözlərinizi açıq saxlamağa çalışın. açıq gözlər anda qalmağınıza kömək edəcək. gözlər bağlandığı an düşüncələr və xəyallarla əhatələnirik. sizə hansının daha yaxşı hiss etdirdiyini müəyyən edin, ona uyğun olaraq istədiyiniz kimi edə bilərsiniz.
nəfəsə diqqətli yanaşmaq anda hiss etmək və bunu şüurlu şəkildə dərk etmək üçün ən yaxşı vasitədir.
meditasiya etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, nəfəsinizi saymağa çalışa bilərsiniz. hər nəfəsdə içinizdə sayın. düşüncələriniz sizi əhatə etdiyini anladıqda başlanğıca dönün. hər dəfə "bir" dedikdə indiki ana dönəcəksiniz.
düşüncələriniz sizi əhatə etdiyini anladıqda diqqətinizi nəfəsinizə yönəldin və düşüncələrin yavaş-yavaş getməsinə icazə verin. düşüncələrinizi dayandırmağa çalışmayın, belə etmək sinir sisteminizi qıcıqlandıra bilər. bu düşüncələrin varlığını qəbul edin və getmələri üçün icazə verin.
sakitlik, sükut şəfadır. meditasiya melodiyaları olmasına baxmayaraq heç biri sükutu əvəz edə bilmir. sakitcə oturduqda zehninizin nə etdiyini görəcəksiniz. zamanla daxili və xarici səssizlik bir araya gəlir və bu anda rahatlığı hiss edirsiniz.
meditasiya etmək üçün xüsusi yer hazırlamaq da olar. meditasiya üçün oturduğunuz yerə balıqqulağı, çiçək, şam, heykəl və sizin üçün mənalı olan əşyaları qoya bilərsiniz.
hamısından önəmlisi isə meditasiyadan zövq almaqdır.

meditasiya, gözlərimizi həyatımıza açmağın ən yaxşı yoludur. əks təqdirdə bir çox təcrübələrimizi görməməzlikdən gəlirik, çünki düşüncəmizdə daim başqa yerdə oluruq.

anda qalmaq və bunu hiss etmək üçün meditasiya edin.

5 əjdaha! sonra baxarıq

06.05.2021 - 20:56 #326926 mesaj facebook twitter

beynin sağ və sol yarımkürələri

bu sifarişi verən:
beynimiz iki yarımkürədən ibarətdir: sağ və sol yarımkürələr. hər biri özünəməxsus funksiyaları yerinə yetirir.

sağ beyin yarımkürəsinin funksiyalarına aiddir: intuisiya, təxəyyül, vizuallaşdırma, ritmin hissi, yaradıcılıq, spontan hərəkətlər və s.

sol beyin yarımkürəsinin funksiyalarına aiddir: riyaziyyat, məntiq, qrammatika, təhlil, rasional düşüncə, planlaşdırma, hədəf təyin etmə və s.

sağ beyin yarımkürəsini inkişaf etdirmək üçün bunları etmək olar: təsvirlərdən və vizuallaşdırmadan istifadə etmək - beyninizdə oxuduqlarınızın, dinlədiklərinizin təsvirini yaratmaq; musiqi dinləmək - kitab oxuyarkən musiqi dinləmək; yeni yaradıcılıq məşğuliyyətləri ilə məşğul olmaq; gündəlik rutinlərdən kənara çıxmaq.

sol beyin yarımkürəsini inkişaf etdirmək üçün bunları etmək olar: detallara daha çox diqqət yetirmək; planlı hərəkət etməyə çalışmaq; hədəflər müəyyənləşdirmək; strateji oyunlar oynamaq; rəqəmlərlə işləmək.

5 əjdaha! sonra baxarıq

28.04.2021 - 22:26 #325957 mesaj facebook twitter

ideal mən

bu sifarişi verən: benedictus
“mən” obrazlarından biri də “ideal mən”dir. hər bir insanın “real mən”indən başqa “ideal mən”i vardır.

insan özünü necə görmək istəyir; hansı keyfiyyətlərə yiyələnməyə çalışır kimi suallara əsasən “ideal mən”in məzmununu səciyyələndirmək olar.

adından da göründüyü kimi insanın özü haqqında idealları ilə bağlıdır. bunun psixoloji baxımdan mənası da, birinci növbədə, bundan ibarətdir: insan öz “ideal mən”ini həyata keçirmək üçün yollar axtarır və bunun üçün böyük səy göstərir. insan özünütərbiyə ilə məşğul olarkən adətən özünün “ideal mən”indən çıxış edir.

insanın şəxsi keyfiyyətlərinin hamısı “ideal mən”ində əks olunmur. hər kəsin yüksək qiymətləndirdiyi keyfiyyətlər vardır, məhz bunlar “ideal mən”də əks olunur.

5 əjdaha! sonra baxarıq

28.04.2021 - 21:40 #325950 mesaj facebook twitter

sosial mən

bu sifarişi verən: benedictus insanda eyni zamanda üç “mən” obrazı olur. “real mən”,
“ideal mən” və “sosial mən”.

“sosial mən”də insan həmişə özünə başqalarının gözü ilə baxır. başqaları onu necə görür; özünü başqalarına necə göstərmək istəyir; necə hərəkət etsə, başqa insanlar onu yaxşı biri və ya işinin mütəxəssisi kimi tanıyarlar kimi suallar “sosial mən” obrazını yaratmaq üçün ən əhəmiyyətli suallardandır.

insanların daim qarşılıqlı sosial təsirli proseslərdə iştirak etməsi “sosial mən”in əhəmiyyətini faktiki olaraq göstərir.

7 əjdaha! sonra baxarıq

28.04.2021 - 18:25 #325932 mesaj facebook twitter

emosiya

bu sifarişi verən: su icerken vuran ilan
hər bir kəsin emosiyası onun özünə, ətraf aləmə bəslədiyi və məxsusi səciyyə daşıyan şəxsi münasibətidir. insanın emosiyaları nə qədər rəngarəngdirsə, bir o qədər də mürəkkəbdir.

təkamül prosesində emosiyalar canlı varlığın, orqanizmin vəziyyətini və xarici təsirlərin bioloji əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək tələbatı ilə bağlıdır. bu nöqteyi-nəzərdən emosiyalar öz mənşəyinə görə növün təcrübəsini əks etdirir: həmin təcrübəyə istinad edərək hər bir fərd zəruri hərəkətləri yerinə yetirir.

emosiyalar fərdi təcrübə üçün də çox böyük əhəmiyyətə malikdir. emosiyaların inkişafının ali səviyyəsi insanın davamlı hisləridir.

emosiya daha sadə hissi haldır. əsasən, üzvi tələbatların, yəni yeməyə, suya, havaya və s. olan ehtiyacların ödənilməsi ilə əlaqədardır. bu cəhətdən emosia heyvanlarda da vardır. təbii ki, insanın üzvi tələbatının ödənilib-ödənilməməsi ilə əlaqədar olan sadə emosiyalar belə heyvanlarda nəzərə çarpan emosiyalardan mahiyyət etibarı ilə fərqlənir.

3 əjdaha! sonra baxarıq

28.04.2021 - 18:03 #325930 mesaj facebook twitter

mental yorğunluq

bu sifarişi verən: adsızinsan
insanın bir iş görərkən kifayət qədər fiziki və ya psixoloji enerjini tapa bilmədiyi situasiyalara yorğunluq deyilir. yorğunluğun müxtəlif növləri vardır: zehni (mental), fiziki və xroniki.

günlük yaşamda şüurumuz daim məşğul olur. işləyərkən, gəzərkən, idman edərkən, kitab oxuyarkar və s. hallarda nələrsə düşünürük. şüurlu və ya şüursuz olmasına baxmayaraq bu düşüncələr bizi yorur. digər tərəfdən də üzərinə düşdüyümüz mövzular, hadisələr bizi mental yorğunluğa yaxınlaşdırır. bu period uzanarsa, mental yorğunluğa çevrilir. daim bəzi şeyləri düşünərək və ya “problem”ə çevirərək mental yorğunluğun yaranması üçün böyük bir addım atmış oluruq.

mental yorğunluqdan qurtulmaq üçün zehni məşqlər etmək lazımdır. bunlardan ən önəmlisi, meditasiyadır. meditasiya zehnimiz, ruhumuzun rahatlığını təmin edir. səhər yürüşləri, velosiped sürmək, “comfort zone”dan çıxmaq da müsbət təsir edir.

yaşadığınız hadisələrə qarşı daha anlayışlı olub, onları qəbul edin.
meditasiya etməyi də unutmayın.

6 əjdaha! sonra baxarıq

22.04.2021 - 14:08 #325192 mesaj facebook twitter

eril və dişil enerji

yin dişil enerjini, yang eril enerjini təmsil edir. eril enerji zehni gücü, məntiqi, mübarizəni, danışmağı özündə birləşdirir. dişil enerji isə bunların əksinə, qəbul edən və icazə verən tərəfdir. eril enerji nüfuz edir, dişil enerji qəbul edir. eril enerji ağlı, məntiqi üstün tutur, mühakimə edir, cəzalandırır. dişil enerji, emosia və intuisiyaları əks etdirir. eril enerji hər bir detala ayrı-ayrı yanaşsa da, dişil enerji bunları vahid şəkildə qəbul edir. biri nizamlı, planlı hərəkət edir, digəri hər şeyi öz axarına buraxır.

günəş eril enerjini, ay isə dişil enerjini təmsil edir. hər ikisi də olduqca vacibdir.

enerjilərinizin sizdən asılı olduqlarını unutmayın. onları inkişaf etdirəcək gücünüz var. özünüzü yaxşı hiss etmək üçün enerjinizi düzgün istifadə etməyi öyrənin.

9 əjdaha! sonra baxarıq

28.02.2021 - 22:59 #321114 mesaj facebook twitter

natal chart

natal chart və ya doğum xəritəsi, ana bətnindən ayrıldığınız anda olduğunuz yerin koordinat sisteminə istinad edərək düzəldilən, içərisində xəritənin “künc evlər”i, yəni asc-dsc, mc-ıc nöqtələri, günəş, ay və digər səma cisimləri ilə birlikdə daha çox nöqtənin göstərilə biləcəyi şəxsi xəritədir.

natal chart, dünyaya gəldiyiniz zaman ruhunuzu, bədəninizi və həyatınızı müşayiət edən 12 ev, 12 bürc, 10 planet və onlar arasındakı bucaqların birləşmiş halıdır.

natal chart barmaq izi kimidir; hər bir şəxs üçün spesifikdir.

6 əjdaha! sonra baxarıq

15.02.2021 - 18:25 #320030 mesaj facebook twitter

astrologiyada elementlər

astrologiyada dörd element vardır: atəş, torpaq, hava və su elementi.

atəş elementi bürclərə aiddir: qoç, şir, oxatan. atəş elementi bürclərdə güc arzusu ön plandadır. parlaqlığı, istiliyi, hərəkət və canlılığı ifadə edir. istilik, işıq və enerji yayır. onlar həvəs, coşqu, yaradıcılıq, istək və sevinci təsvir edir. bunun mənfi tərəfində bu qədər güclü enerjinin əvvəlcə özünü, daha sonra isə ətrafını məhv etdiyini görə bilərik. həddindən artıq dominant hərəkətlər, qürur və kibir də mənfi tərəfdə yer alır.

torpaq elementi bürclərə aiddir: buğa, qız, oğlaq. torpaq elementi bürclərdə sağlamlıq ön plandadır. maddə, tətbiqetmə, konkretləşdirmə, reallıq, sabitlik, güvən və dayanıqlığı ifadə edir. səbirli, intizamlı, qərarlı olurlar. bunun mənfi tərəfində kövrəklik, qətilik, dəyişməzlik, inadkarlıq kimi xüsusiyyətlər vardır.

hava elementi bürclərə aiddir: əkizlər, tərəzi, dolça. hava elementi bürclərdə münasibət ön plandadır. informasiyaya əhəmiyyət verən, sual verən, dialoqa girən və fikir mübadiləsinə önəm verən xüsusiyyətləri ilə seçilirlər. intellektual məsələlər, obyektivlik, zehni fəaliyyət vasitələri ilə ifadə tapırlar. fikir, məlumat, ünsiyyət və paylaşma çox önəmlidir. bu cür idealist anlayışlar gerçəklikdən qopara bilər.

su elementi bürclərə aiddir: xərçəng, əqrəb, balıq.
su elementi bürclərdə intuisiya ön plandadır. daxili dünyanı, emosional və subyektiv məsələlərə aid enerjini izah edir. tez-tez dəyişəm əhval-ruhiyyəni, həssaslığı, empatiyanı, intuisiya və ilhamı ifadə edir. bağlılıq yaratmaq, çox sürətlə təsirlənmək, şərtləri kontrol edə bilməmək, dağılmaq və ya əsir olmaq kimi mənfi tərəfləri vardır. bu isə reallıqdan uzaqlaşmağa səbəb ola bilər.

9 əjdaha! sonra baxarıq

14.02.2021 - 13:50 #319956 mesaj facebook twitter

təpə çakrası

təpə çakrasını idarə edən planet saturndur. çakranın nə qədər güclü olduğunu bilmək üçün doğum xəritəsində onuncu və on birinci evə baxmaq lazımdır.

təpə çakrası balanslı olmadıqda və saturn güclü mövqedə yerləşmədikdə bəzi problemlər yaranır. onların bir qisminə aiddir: təklik hissi; yorğunluq; inancın zəif olması; instuisiyaya güvənməmək; həyatın "axışı"na güvənməmək və s.

bunların qarşısını almaq üçün yoga ilə məşğul olmaq, meditasiya etmək, lavanda tüstüsündən istifadə etmək lazımdır.

9 əjdaha! sonra baxarıq

12.02.2021 - 17:24 #319827 mesaj facebook twitter

3-cü göz çakrası

3-cü göz çakrasını idarə edən planet yupiterdir. çakranın nə qədər güclü olduğunu bilmək üçün doğum xəritəsində doqquzuncu və on ikinci evə baxmaq lazımdır.

3-cü göz çakrası balanslı olmadıqda və yupiter güclü mövqedə yerləşmədikdə bəzi problemlər yaranır. onların bir qisminə aiddir: intuisiyaya güvənməmək; fikrin qarışıq olması; tələsmək hissi; yuxuları xatırlaya bilməmək; yaddaş problemləri; baş ağrıları; xəyal qura bilməmək və s.

bunların qarşısını almaq üçün yoga ilə məşğul olmaq, anda qala bilmək, hadisələrə kənardan baxa bilmək, məlumatlara önəm vermək, bildiklərini paylaşmaq, qarşılıq gözləmədən yardım etmək lazımdır.

5 əjdaha! sonra baxarıq

12.02.2021 - 17:08 #319826 mesaj facebook twitter

boğaz çakrası

boğaz çakrasını idarə edən planet merkuridir. çakranın nə qədər güclü olduğunu bilmək üçün doğum xəritəsində üçüncü və altıncı evə baxmaq lazımdır.

boğaz çakrası balanslı olmadıqda və merkuri güclü növqedə yerləşmədikdə bəzi problemlər yaranır. onların bir qisminə aiddir: özünü ifadə edə bilməmək; hər şeyi içinə atmaq; şəxsi fikirləri deməkdən çəkinmək; yüksək səslə danışmaq; "yox" deyə bilməmək və s.

bunların qarşısını almaq üçün iç səsini dinləmək, emosiya və düşüncələrinizə fikir vermək, ev hevyanı sahiblənmək, meditasiya etmək, adaçayı içmək lazımdır.

5 əjdaha! sonra baxarıq

12.02.2021 - 16:56 #319824 mesaj facebook twitter

sevgi çakrası

sevgi və ya qəlb çakrasını idarə edən planet aydır. çakranın nə qədər güclü olduğunu bilmək üçün doğum xəritəsində ayın hansı bürcdə yerləşdiyinə baxmaq lazımdır.

qəlb çakrası balanslı olmadıqda və ay güclü mövqedə yerləşmədikdə bəzi problemlər yaranır. onların bir qisminə aiddir: çatmışmayan, əksik olan bir şey var hissi; bağışlaya bilməmək; həyatın nələr gətirəcəyini düşünüb qorxu hissi ilə əhatələnmək; hər şeyə vecsiz yanaşmaq və ya həddindən artıq qayğılı, mərhəmətli yanaşmaq və s.

bunların qarşısını almaq üçün yoga ilə məşğul olmaq, valideynlərinizin həyatını gözdən keçirmək, insanlara sevgi ilə yanaşmaq, bağışlamaq, üzr istəmək, evin təmizliyinə diqqət etmək lazımdır.

5 əjdaha! sonra baxarıq

12.02.2021 - 16:45 #319822 mesaj facebook twitter

sanal çakra

solar plexus çakranı idarə edən planet günəşdir. nə qədər güclü olduğunu bilmək üçün doğum xəritəsində günəşin hansı bürcdə yerləşdiyinə baxmaq lazımdır.

solar plexus çakra balanslı olmadıqda və günəş güclü mövqedə yerləşmədikdə bəzi problemlər yaranır. onların bir qisminə aiddir: ehtiyaclarını istəməkdə çətinlik; özgüvən çatışmazlığı; risk ala bilməmək və ya həddindən artıq risk almaq; cəsarətsizlik; hərəkətə keçə bilməmək; təsdiqlənməyə və başqalarının tərifinə ehtiyac duymaq; mübarizədən qaçmaq, tez imtina etmək və s.

bunların qarşısını almaq üçün yoga ilə məşğul olmaq, bədəninizin elastikliyini artırmaq, dik oturmaq, uşaqlarla vaxt keçirmək, risk almaq, şam yandırmaq lazımdır.

5 əjdaha! sonra baxarıq

12.02.2021 - 16:29 #319820 mesaj facebook twitter

sakral çakra

sakral çakranı idarə edən planet veneradır. çakranın nə qədər güclü olduğunu bilmək üçün doğum xəritəsində ikinci və yeddinci evə baxmaq lazımdır.

sakral çakra balanslı olmadıqda və venera güclü mövqedə yerləşmədikdə bəzi problemlər yaranır. onların bir qisminə aiddir: mental ehtiyaclarını bilməmək; münasibətlərdə hər zaman güzəştdə getmək, asılı münasibət qurmaq, qarşı tərəfi kontrol etmək; yeni münasibət qurmaqda çətinlik çəkmək; insanların yanında rahat ola bilməmək; seksuallığı vəzifə olaraq görmək, emosionallıqdan uzaq seksuallıq; sancılı regl; alt qarında şişlik və s.

bunların qarşısını almaq üçün yoga ilə məşğul olmaq, bədəninizin elastikliyini artırmaq, ehtiyaclarınızı, emosialarınızı və ən əsası özünü qəbul etmək, masaj, yüksək səslə mahnı oxumaq lazımdır.

5 əjdaha! sonra baxarıq

12.02.2021 - 16:01 #319819 mesaj facebook twitter

kök çakra

kök çakranı idarə edən planet marsdır. çakranın nə qədər güclü olduğunu bilmək üçün doğum xəritəsində birinci və səkkizinci evə baxmaq lazımdır.

kök çakra balanslı olmadıqda və mars güclü mövqedə yerləşmədikdə bəzi problemlər yaranır. onların bir qisminə aiddir: həyata tutunmaqda, günlük işləri yetinə yetirməkdə çətinlik; tez-tez ev, iş dəyişikliyi; "yox" deyə bilməmək və s.

bunların qarşısını almaq üçün yoga ilə məşğul olmaq, bədəninizin elastikliyini artırmaq, bitki və ya gül yetişdirmək, ayaqyalın gəzmək lazımdır.

5 əjdaha! sonra baxarıq

12.02.2021 - 15:31 #319818 mesaj facebook twitter

astrologiya

astrologiya; planet və ulduzların insanlara təsirini şərh edən bir elm sahəsidir.
astrologiya tale deyil, hər şey insanın öz əlindədir. doğum xəritənizdəki fürsət sahələrini, şanslı zamanları, sizi qısıtlayan və çətinlik yaradan sahələri, gecikmələri göstərir. necə hərəkət edəcəyiniz sizin iradənizdəm asılıdır. planetlərin yaxşı bucaqlara sahib olduğu şanslı zamanlarda heç bir şey etməyib gözləsəniz fürsətləri qaçıra bilərsiniz. eynilə, planetlərin çətin bucaqlarda birləşdiyi zamanlarda lazımi səy və əzmi göstərsəniz bütün çətinliklərin öhtəsindən gələ, içinizdəki gücü ortaya çıxara bilərsiniz.
astrologiya sayəsində doğum xəritəsinin şərh edilməsi ilə insanın şəxsiyyəti, həyatı, kəşf edilməmiş potensialları, köklənmiş vərdişləri, fiziki problemləri, bacarıqları, sonrakı dövrlərədə baş verəcək dinamizmi müəyyən edilə bilər.

5 əjdaha! sonra baxarıq

12.02.2021 - 15:13 #319817 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət

Son bəyənilənlər