tükəzbana dair


    1. Başa düşüləndir ki, özəl olaraq bu coğrafiya qadınını, ümumi mənada isə kədərli, problemli, şikayətci, yaradıcılığa hörməti və həvəsi olmayan bir arxeotip bu sözlə qavramsallaşdırılıb. Təxmin edirəm ki bir çox sözlük yazarı "tükəzban" başlığı altında yazılmış məqalələri də oxuyub. indi gələk əsas məsələyə və suala. Bu məqalələrdən sonra nə dəyişib?. Səthi dəyişikliklərdən danışmıram, dərin olaraq nə dəyişib. Qadınlarımıza özləriylə bağlı nifrətlərini artırmaqdan başqa nə dəyişdirib bu məqalələr? Freydvari güzgü tutmaqla onları daha mı çox xoşbəxt etmişik? Bu suala yetkin və dolğun cavab verə bilmək üçün, insan münasibətlərinin tarixi inkişaf müddətini bilmək lazım idi bizə. Amma aydınlarımız tələskənlik edib, gündəlik müşahidələri və fraqmental həyat təcrübələri ilə yeni bir anlayış yaratmağa cəhd etdilər. Və nitəkim bi şeylər də yaratdılar. Amma məlum oldu ki, başqa elmi və qeyri mətnlər oxuyan insanlar bu yolun çox məsuliyyətsizcə yanaşılmış bir cəhd olduğunu başa düşdülər. Ardıncada inqilab öz balalarını yedi. Həm də məişətvari biçimdə yedi. Söyüşlə gələnlər söyüşlə də yola salındı. indi yenə köhnə modelə qayıdırıq yavaş-yavaş. Amma bu səfər əvvəlki yolda yox, postkapitalist və əldə iphone-larla qayıdırıq. Xəyallarında Nicole Kidman tərzi kumirlərlə, ənənəvi kodların hakimiyyəti altında qayıdırıq. Sözümün canı, aydınlarımız öz uşaqlarını dövrünə görə yetişdirməyi və hazırlamağı bacarmadı. Və bizim də əlimizdə bütün bu problemlərlə dərindən hesablaşacaq intellektual qabiliyyətləimiz olmadığı üçün əvəlkindən daha çox zərbələri hiss etməli olacağıq. Artıq əlimizdə keçmişin nostalgiyası da qalmayıb. Dolaysıyla başa düşülmədən kəsilib atılmaq istənən tükəzban modeli, haqqı verilmədiyi üçün bütün gücüylə tənqid edənlərinə qayıdıb. Nəticədə "ana-bacı" lağ-lağası edən insanlar anlamadılar ki, sözün əsl mənasında bu "tükəzbanlar" onların hələ həqiqi mənasında anaları və bacılarıdır. Normal heç bir insan öz anasını inkar edəməyəci üçün, niyə biz bu qədər bu "tükəzban" söhbətinə baş qoşduq a dostlar?


hamısını göstər