duzəliş üçün məsul şəxs sözaltı sözlük duzəliş üçün məsul şəxs