o zəhrimarı çəkənlərədi sualım sözaltı sözlük o zəhrimarı çəkənlərədi sualım