sosializmfacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  2. istehsal vasitələrinin (işçi, qaynaq, sərmayə) özəl şəxslərin deyil də cəmiyyətin əlində toplanmasını əsas alan sistemdir. sosializmdə bəzi insanları digər bəzi insanları pul qarşılığında öz iş yerlərində işlətmələri, onları istismar etmələrindən söhbət gedə bilməz. hamı bir işdə işləyir və bunun qarşılığında yaradılar milli gəlirdən pay alır. kapitala bağlı gəlir növləri olan mənfəət, kira, faiz sosializmdə yoxdur. işləyənlərin aldıqları gəlir kapitalizmdəki gəlir deyil, çünki kapitalizmdəki işçi sosializmdə yoxdur.
  sosializmdə bir sistem kapitalizmdə olduğu kimi kapitalistlərin qərarı ilə deyil, mərkəzi dövlətin qərarı ilə idarə olunur. sosialist sistem mərkəzi plansız işləyə bilməz.
  sosializm ancaq istehsal texnologiyasının inkişaf etdiyi və ölkənin təmamilə sənayeləşdiyi zaman mümkündür. xırda istehsalçıların hakim olduğu köhnə texnologiya ilə sosializm qurula bilməz. bu səbəblə az inkişaf etmiş cəmiyyətdə sosializmi tədricən qurmaq olar. bu tip cəmiyyətlərdə yüksək texnologiya qurulub dövlət əli ilə idarə edilənə qədər bu xırda istehsala icazə verilir bir şərtlə ki, böyüyüb kapitalist bir istehsalçı olmasın.
  sosializmdə hər növ istehlak mallarının özəl mülkiyyəti sərbəstdir. yəni hamı ev, maşın, tv ala bilər. şəxsin özünün ailəsi ilə işləyəcəyi böyüklükdə işlətmə də özəl mülkiyyət ola bilər. amma başqasını bu istehsal prossesinə soxub işlətmək artıq kapitalizmə girdiyi üçün qadağandır.
  sosializm bir fikir olaraq köklü keçmişə sahib olsa da, qərbdə kapitalizmin inkişafı sürətləndikcə sosialist düşüncələr də canlılıq qazanıb. karl marx`a gələnə qədər sosializm idealist bir düşüncə idi. bu günki sosializmi quran marx və engels, sosializmin insan ağlının bir icadı deyil, cəmiyyətin inkişafının kapitalizmdən sonrakı təbii mərhələsi olduğunu demişlər. bu səbəblə də qurduqları sosializmi ideal sosializmdən ayırmaq üçün ona elmi * sosializm adını vermişlər.
  sosializm ilk dəfə 1917ci ildə sovetlər birliyində faktiki olaraq tətbiq edilib. ikinci dünya müharibəsindən sonra sosialist ölkələrin sayı artmış və dünya kapitalist sistemi qarşısında rəqib dünya sosialist sistemi qurulmuşdur.
  sosializm də ancaq iqtisadi sistem deyil. onun da özünə məxsus həyat tərzi və dünya görüşü var.
  3. məsələyə aydınlıq gətirmək lazımdır.
  sosializm, marksizm, solçuluq və.s hansı adı ilə bilinir bilinsin, bir ideologiyadır. din deyil. bunu vurğulamaq, və unutmamaq lazımdır. bütün müzakirələrinizdə də, istər özünüzlə olan, içinizlə dialoqdaykən, istər bir başqasıyla müzakirə edərkən unutmayın. sosializm və kapitalizm ideologiyalardır. din deyillər. dogmatik olaraq qəbul etməmisiniz onları. düşünüb, qərara gəlib demisiniz ki, mənə görə doğru olan budur. buradaki "mənə görə"ni heç vaxt unutmayın. sizə görə elədir. sizə görə doğrudur. din isə elə deyil məsələn. din sizə görə doğrudursa, deməli hamıya görə doğru o olmalıdır. düzdür mü? məsələn sən müsəlmansansa, bu dünyəvidir elə deyilmi? yəni sənə elə gəlir ki, dünyanın allahı birdir, dini birdir, sadəcə digər dinlərə inanlar yanılırlar. din dogmadır. ideologiya deyil.

  inanclı birinin bir başqasına "sən yanılırsan, doğru olan mənim dinimdir" deməsi qədər normal birşey yoxdur. ancaq, "x" ideologiyasını mənimsəmiş biri bir başqasına "sən yanılırsan, doğru olan bu ideologiyadır" deməsi qədər anormal birşey də yoxdur. çünki, ideologiya, sənin doğrularının bütünüdür və ya sənin istəklərinin, arzularının bütünüdür. sən bir başqasına bunları məcbur edərək qəbul etdirə bilmərsən. ona görə də "sosializm vs kapitalizm" kimi müzakirələr yersizdir. çünki bunlar seçimdir, hərənin öz istəyinə görə seçdiyi. din kimi uşaqlıqdan doğulduğun andan etibarən səninlə birlikdə olmurlar.

  qısaca sosializm və kapitalizmin tərifini vermək lazımdır. loru dildə desək, sosializm bütün insanların bərabərliyidir, güclü olan ilə zəif olanın bərabərliyi. kapitalizm isə fürsət bərabərliyidir, güclü olanın zəifin üstünə çıxdığı, daha yaxşı yaşamasıdır. biraz akademik dildə desək, sosializmdə dövlət iqtisadiyatı idarə edir, və çox qazananla az qazanan arasında çox fərq yaratmamağa çalışır. kapitalizmdə isə dövlət kiçilir, və yerini güclü olub, işini görə bilənə buraxır. məsələ dillərə dastan olmuş "çobanla həkimin maaşı eyni olur!?" məsələsi deyil.

  sosialist insan, daha çox alturist daha az eqoist insandır. yəni başqaları üçün fədakarlıqlar edən, başqalarına daha çox kömək edən, etmək istəyən insandır. kapitalist insan isə daha az alturist, daha çox eqoistdir. ancaq, məsələnin özü odur ki, bu iki insan tipinin ikisi də cəmiyyətdə mövcud olan və olacaq insan tipləridir. və siz kimisə eqoist olduğu üçün və ya bir başqasına kömək etmədiyi üçün qınaya bilmərsiniz. məsələ burda qəlizləşir. sosializm və kapitalizm qarşılaşdırmalarında həmişə sosialistlər haqqlı, müsbət, kapitalistlər isə mənfi və haqqsız tərəf olur amma daima kapitalistlər qalib gəlir. niyə? çünki;

  idealizm realizm deyə bilinən iki termin var, ədəbiyyatdan tutmuş bir çox sahədə işlədilir. siyasətdəki mənalarından biri isə belədir; idealistlərə görə insanın özü yaxşı varlıqdır. savaş qarşıtıdır, başqalarını da düşünür. realistlərə görə isə insanın özü pis varlıqdır. savaş tərəfdarıdır, başqalarından daha çox özünü düşünür. bunu dövlətə uyğunlaşdırırlar siyasətdə, və deyirlər ki dövlətlər əslində başqalarını da düşünə bilər. realizm isə deyir ki dövlət yalnızca öz mənfəəti üçün çalışır və digər dövlətləri düşünmür.
  biz bunun dövlət olan hissəsini çıxarıb, insan olan hissəsinə baxaq. sizə görə necədir? insan pisdir ya yaxşı? (buradaki yaxşı və pis ifadələri kifayət qədər nisbidir və geniş mənalar yüklənilib) bu nöqtədə yollar ayrılır əslində (mənə görə), insanın yaxşı varlıq olduğunu dəstəkləyənlər sosializmə yönlənir, başqa insanlar üçün də əlləşib vuruşur, haqq tələb edir. insanın özünü düşünən bir varlıq olduğunu düşünən qisim isə kapitalizmə haqq qazandırır və o yönə yönlənir.

  bu pəncərədən baxarkən, bu iki insan tipinin bir-biri ilə müzakirə etməsi yersiz görünmürmü? zira, seçdikləri yolları digərlərinə "doğru olan budur!" deyərək qəbul etdirməyə çalışırlar. lakin, bu onların doğrusudur. onların istədikləri dünyadır. sən başqaları üçün yaşamaq istəyərkən, bir başqaları da sadəcə özləri üçün yaşamaq istəyir, və sən bir başqaları üçün yaşayaraq, özü üçün yaşamaq istəyənlərin istəklərinin qarşısına keçmiş olursan. həmçinin, özü üçün yaşamaq istəyənlər də ifrat dərəcəyə qaçıb, bir başqalarının istəklərinin qaşrısına keçirlər. lüks deyə adlanan ifadə, insanın doyumsuzluqlarının toplamından ibarətdir.

  bəs, hansı doğrudur? doğru olanı yox, səhv olanı deyim. səhv olan "hansı doğrudur?" sualını verməkdir zatən. çünki başından bəri anlatıldığı kimi, mütləq doğru yoxdur. hərənin öz doğrusu vardır. ideologiya din deyil ki mütləq doğru olsun.

  bəlkə, hansı təbiidir deyə bir sual vermək olar. təbiətdən nümunə götürərək məsələyə belə baxmaq olar; təbiətdə güclü olan zəif olanın üstündədir, qida zincirinin üst təbəqəsindədir. ordan yola çıxaraq, insanlar arasında da güclü olanın təbii olaraq üstdə olması normal sayıla bilər. ama bu yol da bizi yenə mütləq doğru axtarışına apardığı üçün yanlışdır. ancaq, bayax sual verdiyimiz "niyə kapitalistlər həmişə qalib gəlir?" sualı bizi bu yola tərəf yönləndirir bəlkədə. çünki; insan, ya da daha düzgün bir ifadə ilə desək; "daha çox insan" özü üçün yaşayır. və ya realistlər haqqlıdırlar bəlkə də, insanın(daha çox insanın, istisnalar əlbət vardır) özü pis varlıqdır, öz mənfəətini hər şeydən əvvələ qoyur.

  biraz uzaq şərqə uzanaq, yin yang fəlsəfəsinə. insanın özü pisdir və ya yaxşıdır sualına cavab tapmaq üçün. buna bəzi insanlar pis bəziləri yaxşıdır deyə cavab verdik(buradakı pis və yaxşı bilindikləri mənalarından çox uzaqdadırlar və pis deyərkən mənfi mənada düşünülməməlidir, qərəzsiz düşünülməlidir). bəziləri sosialist bəziləri kapitalistdir dedik. yin yang nə deyir? deyəsən (mənə görə) ən doğru cavab verir, və deyir ki; "qütblərin əleydarları da (ziddləri də) öz içlərində mövcuddur", "qütblər öz içlərində ziddlərini də daşıyır və mövsümi olaraq yer dəyişdirə bilərlər". (bu bir növ mənim öz şərhimdir, tam olaraq araşdırmamışam. ancaq mən belə qəbul edirəm yin yang fəlsəfəsini) yin yang doğruya çox yaxındır, çünki doğruya qarşıdır. mütləq bir doğrunun, bir qütbün olmadığını, ikisnin birlikdə (insanın daxilində) var olduğunu, və mövsümi olaraq yer dəyişdirə biləcəklərini, birinin daha ağır basıb, sonra o birinin daha ağır basa biləcəyini deyir.

  bəs, insanlar arasında və insanın öz içində xeyir ilə şərin, yaxşı ilə pisin, zərdüştün əhriman ı ilə hörmüzdünün bərabər paylandığını qəbul etdiksə, onda niyə "yaxşı" olaraq qəbul edilən "başqası üçün yaşamaq", alturizm, sosializmin yerinə, "şər" kimi qəbul edilən kapitalizm illər boyu hökm sürüb və sürür?

  məncə bu nöqtədə, yaxşı və pisin nə olduğuna qərar vermək lazımdır, ancaq bu müqayisə çox uzun vaxt alacağı üçün qısaca mütləq yaxşı və mütləq pisin olmadığını, nisbi qavramlar olduğunu qeyd edib keçmək lazımdır. (bax: entrynin sonunu gətirə bilməmək)

  bütün yuxarıdakı yazılanlar, bir növ iç səsimlə müzakirəmdir. ancaq, iç səsim bir tərəfdən də mənə bunu deyir; sosializm utopiya olduğu üçün illərdir kapitalizm hökm sürür. realistlər haqqlıydılar çünki insan başqasından çox-çox özünü düşünür. güclü olan, güclü olduğu və ya güclü doğulduğu üçün və bir müddət sonra öləcəyini bildiyi üçün özü üçün yaşayır. əslində təbii olan budur deyir iç səsim. kommunist kimi düşünüb kapitalist kimi yaşamaq ifadəsini qınamır iç səsim, iç səs deyir ki, bir insan, başqalarını düşünə bilər, əzilənlərin yanında olmaq istəyər, hətta olar da, ancaq son minvalda yenə də öz mənfəətini ilk sıraya qoyar.

  bəs, ya o "mənfəət" dediyimiz şey, bəzi insanlara görə başqalarının xoşbəxtliyidirsə? mənfəəti sadəcə özünü yox, başqalarını da xoşbəxt görməkdirsə? bax o insanların eqosu, başqalarının xoşbəxtliyi ilə təmin olur. o insanların xoşbəxtliyi, başqalarının xoşbəxtliyindən keçir. o insanların fədakarlıq və mərhəmət hissləri yüksək səviyyədədir. ancaq o insanlar, bu: 120858" class="bbcodeout gbkz" title="mərhəmət/120858">mərhəmət/*120858 entrydə qeyd etdiyim kimi yazıq insanlardır. çünki başqalarının xoşbəxtliyi onları xoşbəxt etdiyi kimi, başqalarının bədbəxtliyi, kefsizliyi də onları kefsiz edir. buna vicdan deyilir qısaca.

  ancaq, o mərhəmətli, fədakar, vicdanlı insanların özü üçün yaşayan, mərhəmətsiz, fədakar olmayan və onlara görə "vicdansız" olan insanları qınama haqqı varmıdır? mərhəmətli, fədakar olmaq bir seçimmidir yoxsa insanın doğuşdan sahib olduğu xisləti (təbiəti)midir?

  məncə, hər iki halda, mərhəmətsiz, vicdansız insan qınanmamalıdır. bu onun seçimi belə olsa, xisləti belə olsa. siz başqa bir insan üçün yaşamağı seçmisiniz, o da seçib: özü üçün yaşamağı.


  əlqərəz, giriş cümləmdə bildirib, aydınlıq gətirmək istədiyim məsələ, sosializm və kapitalizmin seçim olduqları, və heç bir insanın, bir başqa insana koru-koruna təzyiq edərək doğru (təbii) olan budur deməməsi lazımdır. bu iki müqayisənin arasına anarxizmi də qatıb yazmaq istədim, ancaq daha qarışıq alınacaqdı. kifayət qədər açıqlamağa çalışdım. bu entryni kapitalizm başlığına da yazmaq olardı, ancaq mən mümkünsüzlüyünü daha çox gördüyüm başlığa yazmaq istədim. nisbətən təbii (mənə görə) olan kapitalizm başlığınamı yazsam, buramı yazsam deyə çox düşündüm. bu entry həmçinin təbii olaraq gördüyüm anarxo kapitalizm, və ya libertarianism başlığına da yazıla bilərdi, və bu terminlər də entryə qatılaraq müqayisə edilə bilərdi. ancaq indiyə qədər mövcud olmuş iki sistemi ələ almaq istədim. anarxo kapitalizm və ya libertarianism mənə görə daha təbii olanlardır əslində. ancaq hələki vaxtlarına var, ona görə müqayisəyə qatmadım.

  xülasə; mənimsədiyiniz doğrunu, seçiminizi, mütləq doğruymuş kimi başqalarına da qəbul etdirməyə çalışmayın. mütləq doğru yoxdur demirəm. vardır bəlkə də. ancaq bunun sizin doğrunuz olduğunu iddia etməyin.

  siqaret bitti, əzan oxundu, gəl indi işıqlanan havada və əzanla oyanmış quşların səsi altında yat.
  4. bu gun 3-4 tip gorenden sonra anladimki bizdere sosializm yarasmaz, bizimkiler demeqoy eliyib pul qazanacaq, is getmiyecek. kapitalizm yaxsidiki isdemedin canin cixacaq. isdemedin isden atilassan. o tezyiqin altinda ancaq adam olarlar
  5. qulağa xoş gəlsə də elə qulağa xoş gəlməyiylə qalır. gəlməsin bu sistem, onsuz da uzunmüddətli davam edə bilmir.
  6. adını çəkərkən ssri misal olaraq gətirilən siyasi sistemdir. əslində heç də elə deyil, necə deyərlər əsl sosializm o deyil. ssri sadəcə sosializmi ruslaşdırıb tətbiq edirdi. yəni, deməyim odur ki, sosializm deyərkən ilk ağlınıza ssri gəlməsin, çünki əsl sosializm ssri-dən fərqlənir.
  7. praktiki mümkün olmayan nəzəriyyədə nələrsə vəd edən quruluş. iqtisadiyyatla ümumiyyətlə düz gəlmir.
  8. SSRi sosializmin ilk təcürbəsidi.ilk təcürbə olduğu üçün mənfiliklər var idi sözsüz.Nəzəriyyə ilə uyğun gəlmirdi.Amma,gəlin onda liberalizmə də baxaq.John Locke oxuyanda deyirsən sən öl liberalizm cənnətdi.Hər şey yaxşı,hər şey gözəl.Amma tətbiqinə baxırsan xuy.it yiyəsin tanımır.Yəni,bütün nəzəriyyələr ideala yönəlir.Ona görə də,heç vaxt praktikada öz bəhrəsin vermir.
  9. toy maşınlarının təşkili və bəzədilməsi xidməti göstərən qurumlardan birində sürücü işləyirəm. aylıq 400 azn maaş və səxavətli toy yiyələri olanda onlardan gələn şirinliklə 550 600 azn aylıq gəlirim olur. sürdüyüm şirkət maşınını bu hesabla 37 il dayanmadan işləsəm ala bilərəm. texnologiya möcüzəsi son model maşına ilk oturduğum gündən aşiq oldum. işim isə çox sadədir. toydan qabaq maşını bəzəyib gəlini evdən götürüb restorana çatdırıram. bu qədər sadə. bu 2 saatlıq işdən ötrü ödənilən məbləğ maşının qiymətindən asılı olaraq 100 -1500 azn arası dəyişir. mənim sürdüyüm maşına müştərilər 1200 azn ödəyir. bu minvalla işləyib özümü yaxşı pis dolandırırdım.

  adətən birinci günlər toy ya olmur ya da təsadüfən olur. ofisdə sıxıldım və maşınla bir az şəhəri dolaşmağı qərara aldım. yolda görənlər maşına və mənə həsədlə baxırdılar. qızlar, oğlanlar kişilər mənim necə şanslı və varlı olduğumu düşünür və mənə nifrət qarışıq həsəd aparmaqlarını üz ifadələrindən hiss edirdim. sovet maşınları tıxaclarda məndən uzaq durmaq üçün bacardıqca kənar sürməyə çalışırdılar. çünki maşının bir detalının qiyməti az qala sovet maşının 2 qatı idi. sürməkdən və insanların baxışlarından sıxıldım , mərkəzi küçələrin birində bir məkan işıqları ilə məni cəlb etdi. maşını həmin məkanın qarşısında park edib kafeyə daxil oldum. bir anda bütün baxışlar mənə çevrildi. ilk öncə bir az çaşdım amma davam edərək soldakı boş masada əyləşdim. kafenin pəncərəsinə baxanda nəyə görə mənə baxdıqlarını anladım. kafenin pəncərəsi çöldən qaranlıq içəridən isə şəffaf idi və kafe əhli bu ecazkar maşının yiyəsindən diqqətlərini əskik etmədilər. onsuz da iş olmayacağını düşünüb içki sifariş etdim. ətrafa nəzər saldığım ilk anda ürəyimdən vurulmuşa döndüm. ilahi göz gözə gəldiyim varlığın insan yoxsa mələk olduğunu belə anlamayacaq dərəcədə dünyadan qopmuşdum. qarşıdakı masada oturan qız və ya mələklə bir neçə saniyə ərzində baxışlarımız üst üstə düşdü. ilk dəfə idi ki bir qıza baxanda saf hisslər keçirdirdim, həqiqətən ilk dəfə idi bir qızın sırf baxışları üzü saçları mənə maraqlı gəlirdi. ürəyim çox pis döyünürdü bilmirdim nə edim. qız isə çox sakit şakildə qarşısındakı şəxslə söhbət edir arada mənə gülümsəyirdi. ağlıma heç bir taktika heç bir yaxınlaşma bəhanəsi gəlmirdi, çünki bu taktikalar qeyri ciddi münasibətlər üçün idi mən isə elə burdaca heç bir şeyə baxmayaraq bu qıza evlənmə təklif edəcək qədər vurulmuşdum. şablon olacaq amma ilk baxışdan sevgiyə, ümumiyyətlə sevgiyə inanan biri deyildim amma fikirlərim bir anda alt üst oldu. bütün dünyam bütün fikirlərim məqsədlərim arzularımı yarımcıq qoyub bu qızla bir ömür yaşamağa bir neçə saniyə içində razı olmuşdum. amma heçnə edə bilmirdim sadəcə içkidən udumlayıb qıza baxırdım. o isə qarşısındakı rəfiqəsi olmasından şübhələndiyim qızla nəsə danışırdı. bir neçə dəqiqə sonra rəfiqəsi ayağa durdu və getdi. nəhayət göz gözə qalmışdıq. artıq 20 dəqiqə olardı ki sadəcə baxışırdıq, ağlım tutulmuşdu sadəcə içkimi içirdim və içki də tərslikdən məni tutmağa başlayırdı. bir an qız ayağa qalxdı. ürəyim şiddətlə döyündü. elə bildim mələyim bezib çıxıb gedir amma qız mənə tərf addımlamağa başladı. sanki slow motion effekti ilə baş verirdi hər şey. masama çatdı və gülərək " az iç maşınlasan , o cür maşına heyifin gəlmir ?" deyə soruşdu. sadəcə gülümsəməklə cavab verdim təkərdəydim amma içki bir az mənə cəsarət verirdi. özümü tanıya bilmirdim , əlim qolum dilim ağzım həyəcandan əsirdi. qız isə rahat şəkildə söhbətə davam edirdi. danışdıqları qulağımda həzin musiqi kimi səslənirdi. adı aişə idi.
  (youtube: )
  çox mədəni şəkildə özzü haqqında məlumat verdi. danışığından jestlərindən bilinirdi ki dünya görüşlü və yüksək sosial statusa malik idi. bilmədim nə səbəbə amma kafedən durmağa qərar verdik. içkili olsam da məni sərxoş edən eşq idi. qızla maşına əyləşdiyim an zəng gəldi. zəng edən müdirim idi. dəhşət , iş çıxmışdı gəlin gətirdiyə getməli idim . dünya başıma yıxıldı içkiliydim, qəza da törədə bilərdim, işdən də qovula bilərdim ən əsası mələyimdən ayrılmalı olacaqdım. bir anda özümü topladım. qız vəziyyətimi görüb nə olduğunu narahat şəkildə soruşdu. mən də vəziyyəti qısa şəkildə başa saldım. toy maşınlarının təşkilində sürücü işlədiyimi , bu gün iş olmayacağını düşünüb içdiyimi və hal hazırda minimum işdən qovulmağın bir addımlığında olduğunu dedim. bir anda üzündəki ifadə dəyişdi. mənə əsəbi şəkildə " gijdillax sən şofersən ? indi bu maşın sənin deyil hə " dedi. çaşıb qaldım az qala altıma batıracaqdım bir neçə dəqiqə ərzində dünyanın ən xoşbəxt adamından ən bədbəxt adamına dönmüşdüm. qız sözlərinə davam elədi " sən bilirsən mən kimin qızıyam? sənin götünü dağıtdırarame mən ay maşennik " dedi. artıq ağlamaq üzərə idim. bir anda qatıqlamağa başladım. sevginin sosial statusa aidiyatı olmadığı , 70 il sosializm , bərabərlik sistemində yaşadığımızı və insanların bərabər hüquqlara sahib olduğunu dedim. qız maşının qapısını çırpıb düşdü. dünyadakı ən rəzil varlıq idim həmin an. qızın dalınca " stalin bu elədiyini görsəydi səni sibirdə süründürərdi" deyə bağırdım. həmin gündən sonra ən qatı kommunist olmağa qərar verdim. həyatdakı tək təsəllim qızın yuxularını dahi lider stalinin sərt baxışları ilə kabusa döndərməsidi. o hər şeyi görür
  (youtube: )
  10. 3 il filan əvvəl Sosializm söhbətləri, sol söhbətlərinə filan maraq saldım. Amma kitab oxuya bilməməyim sayəsində bu zad sadəcə beynimdə öz təsəvvürlərimlə sınırlı qaldı. Yəni heçvaxt milyonluq arzularım olmuyub. Düzdü kim istəməz ki, milyonları. Amma oturub düşünəndə sonra nə bəs? deyir insan. Sosializmin ideyasından, necə bir şey olduğundan tam xəbərim yoxdu. Loru dildə desək bərabərlik olaraq anlıyıram ancaq. Mənim dünyamda güclünün zəif üstündə hökmranlıq qurduğu bir dünya yoxdu. Ən azından bizi soyub soğana çevirəcək kapitalistlərdən qurtulmuş olarıq. Onlar üçün tək önəmli olan kapitaldı. Çoxları razılaşmır bununla azad bazar filan deyir. Amma nə bazarı qardaş sən öz əməyini dəyər dəyməzə satırsan. Və bunun qarşılığında da nəinki əlavə xidmətlər ( kommunal, mənzil, təhsil, səhiyyə və s.) göstərilmir sənə, hətta gündəlik 8 saatlıq əməyinin qarşılığında belə sadəcə 1-2 saatlıq əməyinin qarşılayacaq qədər əmək haqqı alırsan. Çox da zad etmiyim dediyim kimi məsələnin elmi tərəfindən bixəbərəm, amma inanıram ki birgün bərabərlik içində gözəl günlər görəcik yoldaşlar.


sən də yaz!