bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

ədəbiyyat

| ədəbiyyat
11,891 | 11 | 53

əjdahalar  googlla
bədii ədəbiyyat oxuyan bikar insan - məhəmməd əmin rəsulzadə ensiklopediyası - rus ədəbiyyatı - keçən ayın ən bəyənilənləri - fyodor mixayloviç dostoyevski - sözaltı günlük - ədəbiyyatdan uzaq insanlar - sözaltı sözlük - cəlil məmmədquluzadə - cinayət və cəza

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  1. ədəbiyyat — insanın, cəmiyyətin hisslərini, düşüncələrini, arzu və istəklərini obrazlı şəkildə əks etdirən söz sənətidir. (c)

  ədəbiyyat ; hadisə, düşüncə, duyğu və xəyalları dil vasitəsi ilə estetik bir tərzdə ifadə etmək sənətidir.[c] (tərcümə)

  ədəbiyyat sözü ərəbcə adabiyyāt أدبيّات sözünə əsaslanır . bu söz adb kökündən gələn və 1. tərbiyə, qonaq qarşılama ədəbi, 2. yaşam tərzinə aid hekayə və müşahidələrdən meydana gələn ədəb أدب sözünün cəm halıdır .(c) tərcümə

  ədəbiyyat həmçinin literatura sözü ilə verilir. ( latıncadan litterae (cəmdə); letter)ədəbiyyat yazı sənətidir. hərfi mənada "kəlimələrdən qurulmuş nəsnələr deməkdir". iki əsas forması var ; roman , hekayə tərzi bədii ədəbiyyat və bədii olmayan—iki əsas texnikası var — şeir nəsr. (c) tərcümə

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  2. ədəbiyyatla məşğul olan yazarların ən məhşur kitablarını hansı yaşda yazdığına aid maraqlı bir siyahı link .

  3 əjdaha!

  16.01.2015 10:02, timidus

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  3. hər gün marağımın bir az öldüyü incəsənət növü. olmamış hekayələr, iki insanın həyatından danışan romanlar, şeirlər. hər gün bir az da mənim üçün maraqsızlaşır. dostoyevski oxuduqca insan "hə nolsun?" deyə düşünür. hə də nolsun? bəlkə də belə "orta" təsvir mənə artıq maraqsız gəlir. ya tam açıq - akademik yazılar ya da tam qarışıq - noir janrda yazılar oxuya bilirəm artıq.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  5. "Ədəbiyyat şəhidin içindəki vətən hissini anladığın kimi, fərarinin içindəki həyat sevgisini başa düşməkdir."

  3 əjdaha!

  23.07.2021 23:02, zazoza

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  6. 1. qədim dövr. dünya və kainata məhəbbət və ibadət dolu nəzərlərlə baxan və özünü onun ayrılmaz bir zərrəsi kimi hiss edən sadəlövh "qədim insan" isti ana qucağına qısılmış bir körpəyə bənzəyir ki, o yalnız öz anasını görür, onun hərarətini duyur və özünü ondan ayrı təsəvvür edə bilmirdi. bu mərhələdə hələ insan və dünya əksliyi yoxdur.
  bu insanın dünyayla vəhdətidir...

  2. orta əsrlər dövrü. dünyadan ayrılıb allaha tapınmış, onu dünyadan çox sevən və ona ibadət edən "orta əsr insanı" anasını tərk etmiş, özünə sevgili məşuqə tapmış və ona səcdə edən gənci xatırladır ki, o öz eşqi naminə hər şeyi qurban verməyə hazırdır.
  bu, insanın allahla vəhdətidir...

  3. yeni dövr. allahdan ayrılıb cəmiyyətə pənah gətirmiş "yeni dövr insanı" öz sevgilisini də, öz anasını da, öz övladlarını da xalqın və bəşəriyyətin səadəti uğrunda mübarizəyə qurban vermiş yetkin bir qadını xatırladır ki, o bəşəriyyətin xilaskarı olmağı öz ailəsinin himayədarı olmaqdan üstün tutur.
  bu, insanın cəmiyyətlə vəhdətidir...

  renessans. öz gücünə arxalanaraq allahdan ayrılmaq dərəcəsinə çatmış, lakin öz tanrısından üzülüşə bilməyən "renessans insanı" eşq aləminin darısqallığını duyaraq ondan daha geniş fəaliyyət arenası axtarır.
  bu, insanın allahla özü arasında tərəddüdür...

  barokko və klassisizm. artıq alahdan ayrılmaq yoluna qədəm qoymuş, lakin hələ cəmiyyətə qovuşmamış, axtarışlar və çaşqınlıqlar girdabında çabalayan "barokko insanı" xalq və insanlıq naminə böyük qurbanlar vermək əzmindədir.
  bu, insanın allahdan ayrılmaq cəhdidir...

  maarifçilik və romantizm. klassisizmdən sonra gələn və onun fəlsəfəsini davam etdirən maarifçilkdə də, barokkodan sonra gələn romantizmdə də insan şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəlir, o öz antropolji mahiyyətini mütləqləşdirərək, onu həm kainata, həm allaha, həm də cəmiyyətə qarşı qoyur. buradan da ifrat inkarçılıq yaranır.
  bu insanın allahdan ayrılaraq özünə tapınması və özünü mütləqləşdirməsidir...

  realizm. yalnız realist ədəbiyyatda insan öz ictimai mahiyyətini dərk edir, mifoloji və teoloji təfəkürdən fərqli olaraq yeni ictimai-tarixi təfəkkür yaranır. insan özünü cəmiyyətin axarında görür, onlarla özünün dialektik bağlılığını dərk edir. beləliklə də "yeni dövrün insanı" öz əcdadlarından fərqli olaraq kainatın passiv seyrçisi və pərəstişkarı kimi deyil, onun aktiv yaradıcısı kimi çıxış edir. insan yaradıcı qevvə olaraq tarixin subyektinə çevrilir.
  bu, insanın özündən ayrılaraq cəmiyyətə və bəşəriyyətə qovuşmaq cəhdidir...

  16 əjdaha!

  18.08.2021 00:35, Margarita

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  7. *fyodor mixayloviç dostoyevski*nin "*bədbəxt insanlar*" romanında makar alekseyeviç ədəbiyyatla bağlı belə deyir:
  "Ədəbiyyat nə qədər möhtəşəm bir şeydir, varvara, nə qədər gözəldir! Bunu ratazyayevlə keçirdiyim üç gün ərzində öyrəndim. insanın qəlbini gücləndirir və ona rəhbərlik edir... ədəbiyyat bir tablo, rəsm, yaxud güzgü kimidir. Ehtirası, ifadəni, gözəl tənqidi, yaxşı təhsili hərtərəfli göstərir".

  fikrimcə, ədəbiyyat həqiqətən güzgü kimidir. hamı müəyyən qədər də olsa öz əksini görə bilir. ya yazıçıda, ya obrazlarda, ya da nəyinsə gedişatında. əsas odur, vaxt ayırıb dərk edəsən.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  8. senekaya məxsus olduğu deyilən ədəbiyyatın insanın həyatında nə qədər vacib olduğunu bildirən otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura ifadəsi var. açıqlaması ədəbiyyatsız keçən boş vaxt ölüm , yaşayan insanın basdırılmasıdır. senekaya görə bədii ədəbiyyat oxuyan insan bekar deyil yaşayan insandır


üzv ol
Modalı bağla

...