rousseaufacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

  1. 18ci esrde yaşamış fransız filosof, yazıçı, mütefekkirdir. atası osmanlı sarayında saatçı olub, bu güne qeder de galata kulesinin onünde bir löhvede adı var. heç bir mektebde tehsil almamış yazar azad tehsili müdafiye meqsedile eser yazıb. 5 uşağını yetimxanaya atıb amma uşaq terbiyesi barede kitab yazıb. yuxarıdakı fealiyyetlerini öyrendikden sonra gözümden düşmüş adam.
  2. evdəki kiril əlifbasında azərbaycan dilinə adının "qəribə adamın müdrikliyi" olaraq tərcümə edilən bioqrafiq əsərini görüb,sırf adının maraqlı olduğuna görə oxuyub,tanıdığım filosof.

  arvadının məşuqu tərəfindən öldürülmüş filosof,fransa inqilabında fəlsəfəsi böyük rol oynamışdır.həmçinin məşhur

  həmçinin məşhur filosof voltaire ilə də iki düşmən həmkardırlar.
  3. idealist; deist; ateizm düşməni; allahın mövcudluğunu və ruhun ölməzliyini iddia edən; idraka sensualistcə(bax: sensualizm) yanaşan, təbiəti dərk etmənin hiss üzvləri ilə mümkün olduğnu söyləyən; ictimai bərabərsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət ayıran, xüsusi mülkiyyətə qarşı çıxan,lakin tamailə ləğvinə tərəfdar olmayan; məktəblərdə də silki imtiyazlara yer verilməməsini önərən fransız marifçisi və filosofu
  4. Bir parça torpağı himayəsinə almış, "bu mənimdir" demiş və buna inanacaq qədər axmaq insanlar tapmış şəxs mədəniyyətin qurucusudur demiş şəxsdir.
  5. hobbes və locke kimi ilk növbədə hakimiyyətin legitimliyi ilə maraqlanıb. və bu legitimliyi təmin etmək üçün hakimiyət və vətəndaşlara sosial müqavilə təklif edib. sosial müqaviləsində rousseau vətəndaşların tam xoşbəxtliyi təmin etmək üçün, azadlıqlarını maksimum səviyyəyə çatdırmaq üçün dövlətlə qanunlara əsasən qarşılıqlı müqavilə imzalamağı tövsiyyə edib. müasir dövrdəki qüvvələr ayrılığı prinsipinə əsaslanan hüquq və parlament sistemi eynilə rousseaunun o əsrdə görmək istədiklərinə uyğundu.
  rousseau fərdləri onları idarə edən siyasi və hüquq sistemlərinin yaradıcıları olaraq görürdü. yəni ki rousseau qədim afinada praktikaya keçmiş demokratiya sistemini-vətəndaşların sadəcə səs verməklə kifayət qalmayıb, ölkənin idarə edilməsində birbaşa iştirak etmələrini dəstəkləyirdi. siyasət prosesində iştirak edən vətəndaşın rolunu və statusunu bir fərdin əldə edə biləcəyi ən yüksək status və rol olaraq görürdü. bundan başqa rousseau-ya əsasən azadlıq və bərabərlik bir-birlərinə bağlı mövhumlardı. sosial müqavilə isə "bütün haqları əldə etmələri üçün vətəndaşlar arasında bərabərliyi təmin edir". rousseau icraedici və qanunverici funksiyaların və ya strukturların ayrıldığı bir siyasi sistemdən yana olub. qanunverici funksiya vətəndaşlara, icraedici isə hökümətə məxsus olmalı idi. vətəndaşlar məclisdə toplanıb qanunları hazırlamalı, hökmdar isə onları icra etməli idi. rousseau-nun iqtisadi nəzəriyyələri isə müasir kapitalist sənaye iqtisadiyyatından daha çox engelsin düşüncələrinə və sola yaxın idi.
  6. rousseau öz övladlarını və bütün irsini öz soyadından çıxardır ki gələcəkdə onun soyadından sui-istifadə etməsinlər
  7. du contrat social әsәrinin müәllifi. әsәr bu cümlәlәrlә başlayır: insan azad doğular, amma hәr yerdә zәncirlәri ilә yaşayar.


sən də yaz!