az bilinən azərbaycan sözləriəjdaha lazımdı   googllalink

  1. (bax: məşəqqət) - çətin.
  (bax: zühur) - meydana çıxma.
  (bax: məzəmmət) - danlama.
  (bax: meşşan) - orta sinifə aid insanlar. düşüncəsi, təfəkkürü elə də geniş olmayan insanlar.
  (bax: ərş) göy, asiman, ərşə qalxmaq - göyə ucalmaq.
  edit
  (bax: qora ) - kal üzüm
  (bax: qabla ) - kal əncir
  edit 2
  (bax: hövlnak)
  2. ümumişlək olmayan sözlər, bunlara daxildir:

  arxaik sözlər - qədim dövrdə istifadə olunan, artıq əhəmiyyətini itirmiş sözlər
  dialekt sözlər - müəyyən zonalarda, rayonlarda istifadə olunan, həmin əraziyə xas sözlər
  neologizmlər - dilimizə yeni yeni gələn, hələ əhalinin çox hissəsi tərəfindən başa düşülməyən və işlənməyən sözlər.
  3. zəncirbənd-zamok
  dabankeş-rajok
  4. riyaziyyat müəlliməm var idi, bizə hər dəfə hirslənəndə müstər qalasınız deyirdi. mənasını heç kim bilmirdi. mən heç indi də bilmirəm.
  6. (bax: suaxan) keçmişdə: çimmək üçün evlərin küncündə düzəldilən xüsusi yer.
  7. (bax: dənəvər) - dənəli, dənlər halında, dənələri iri olan. (azerdict)
  (bax: bəlağətli) - səlis, gözəl, bomba danışa bilən və ya bu cür deyilmiş fikir.
  (bax: təhtəlşüur)
  (bax: təzahür) - üzə çıxma, zahir olma, özünü göstərmə, özünü büruzə vermə; ifadə, təcəssüm. (azerdict)
  (bax: təcəssüm) - bir şeyin maddi, cismani ifadəsi, təzahürü (azərdict)
  8. (bax: ipəzor)
  el arasında şpilka kimi tanıdığımız əşyanın adıdır.
  9. (bax: ərəmik) - doğmayan, uzun müddət qısır qalan. ərəmik inəkdən öküz olmaz. (məsəl).
  (bax: parç) - tayqulp, birəlli, qulplu su qabı
  (bax: ökcə) - ayaqqabı altının topuq altına düşən hündür hissəsi; daban.
  (bax: toğlu) - on aylıq (bəzən də birillik) qoyun balası.
  (bax: xamıt) - qoşqu heyvanlarının boynuna keçirilən üstü yumşaq boyunduruq.
  (bax: him) - birinə gözlə edilən işarə; him-cim. him eləmək – birinə gözlə, qaş-gözlə işarə etmək.
  10. az bilinən deyillər əslində amma ki başqa bölgələrdən olan dostlarımdan bu sözləri bilməyənlər olub.
  sərək - axmaq,gic
  çolpa - toyuq


sən də yaz!