şeirfacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

  1. gələcəyin ünsiyyət vasitəsi olacağını düşündüyüm yaradıcı özünü ifadə növü. hər kəs bir birilə şeirlə danışarsa dünya daha xoş və əyləncəli olar. (bax: makelovenotwar)
  2. hərdən beləsi də olan qafiyələnmiş söz yığını.
  3. səni anlatsın deyə axtarılan, amma tapılmayandır.
  4. bədahətən və ya düşünülərək yazılan və ya deyilən, lirik ya da epik olan ,əsasən nəzmlə yazılan bədii əsər.lirik şeir insanın daxilindəki hissləri , həyəcanı, üzüntünü, sevinci ,sevgini tərənnüm edir . azərbaycan ədəbiyyatında şeirlər əsasən üç vəzndə yazılıb əruz,heca, və sərbəst .
  5. A məhkəmə məhkəmə
  mənə 3 il söykəmə
  bir il mənim gijdiyim
  bir il qızın bijdiyi
  yerdə qaldı bir ilim
  onuda sənə giydirim
  inək kimi nə basırsan ay ananı sikim -*
  (bax: sağol telman)
  6. --spoiler--

  seviştik
  evet bu bir günah.
  bilirsin, tanrı her şeyi görür.
  sanırım orada durup saatlerce bizi izledi.
  ama şuna eminim ki, ikimizden biri olmayı her şeyden çok isterdi.

  --spoiler--
  7. insanı bir ruh halından başqa bir ruh halına daşıyan sehirli bir yazıdır. Səs, qafiyə kimi ahəng ünsürləriylə örtülü və gözəl xəyallar daşıyan sənətli sözlərdir. Şeir, ikinci dəfə yaşanılmasına imkan olmayan bir anı sonsuzlaşdırmaq; daha gözəl bir dünyaya sığınmaq; çevrəni və həyatı gözəlləşdirməkdir.
  8. Qafiyə sənətidir, məsələn:

  payızı saçlı qız

  Gözlərim yaşlı Tanış damlalarla
  Yad adamlar olduq indi?
  baxışlarımda yalvarışlar Deyir: bağışla
  Gəl barışaq başlamadan yağışlar
  9. Dilin yaradıcı işlənməsiylə yaranır.Söz sənətləri (figures of speech) vasitəsilə :
  - metaphor (bənzədilən cəhəti demədən birbaşa bənzətmə)
  - simile (bənzədilən cəhəti deyərək bənzətmə)
  - antithesis (əks mənalı sözlərin eyni cümlə içində işlənməsi)
  - double entendre (ikinci mənası olan ifadə - riskli/seksual məna)
  - hyperbole (şişirtmə , olduğundan böyük göstərmək)
  - innuendo (kinayə , dolayı yolla demək)
  - metonymy (bir əşyanı təsvir edərkən onu hansısa parçasıyla adlandırmaq)
  - oxymoron (əks mənalı sözlərin bir işləndiyi söz birləşməsi)
  - paraprosdokian (süpriz sonlu cümlə)
  - paradox (məntiqi cəhətdən bir biriylə uyğun gəlməyən cümlələr)
  - pun (cinas , cüt mənalılıq , omonim)
  - personification (insan xüsusiyyətlərinin heyvan/cansız əşya üstünə köçürülməsi)
  - sarcasm (ironiyayla edilən aqressif ifadə)
  - verbal irony (deyilən sözlə həmin sözün mənasının əksini nəzərdə tutmaq)
  - understatement (olduğundan balaca göstərmək)
  - zeugma (eyni felin bir cümlədə 2 müxtəlif mənada işlənməsi) (mis : kaşlokumu oğurlayan yaraşıqlı oğru qəlbimi də oğurladı)


sən də yaz!