43 yazar | 70 başlıq | 113 entry
yenilə | gündəm

12
#son entrylər 113 yeni entry
#zirzəmi 2 yeni entry

başqaları nə deyər düşüncəsi 9 yazarların ruh halı 6 artıq inanmaqdan imtina edilən şeylər 5 öyrənildiyində təəccübləndirən məlumatlar 2 onanizm   başqaları nə deyər düşüncəsi 7 ozan tufan   gecəyə bir mahnı paylaş 3 sözaltı etiraf   latın amerika ölkələri 3 french 79 2 yazarların ruh halı 6 dolphin   crywank   ayrılıq acısı 2 həm uşaq vaxtı həm də indi edilən hərəkətlər   bezmək   hank schrader | kino   şri lanka 2 sevgi   prince albert piersing   soap opera | kino   mike ehrmantraut   soap opera rapid aging syndrome | kino   qarpız   odnoklassniki.ru 4 yazarları düşündürən suallar   sözaltı günlük   həyatın nə qədər ədalətsiz olduğunun anlaşıldığı anlar   sumo deadlift   we only write in english to this topic   #sözaltı art   sözlük yazarlarının arzuları   edip cansever   şükrü erbaş   berlin patient   insanı tanıma üsulları 3 ürəyə yatan iran musiqiləri   tombili   krzysztof kieslowski | kino   zəhlətökən şeylər   the problems of philosophy   yazarların istəkləri 4 ən şit zarafat   düşün ki o bunu oxuyur   artıq inanmaqdan imtina edilən şeylər 3 niels schneider   evrim ağacı | elm 3 chenapan   sözlük yazarlarının ən pis vərdişləri   keçən ayın ən bəyənilənləri   tofiq yaqublu   psychedelic rock 2 soniyə getmək   tək başına kilometrlərlə gəzmək   yazarların doğum günü tarixləri 2 phantasmagoria   yay fəslində çay içmək 2 sözlük yazarlarının xəyalındakı sevgili tipi 3 jamal ali   sözaltı telegram   #sözaltı music   abdul   birdman | kino   karakol   deep web   Azərbaycanda baş verən qəribə hadisələr   insanı sevindirən şeylər   çayxor   azərbaycanda kişilik meyarları   sözlük yazarlarının niklərinin hekayəsi   weltschmerz   sözaltı sözlük   iowa   svidanie   bal porsuğu   eruv   yom kippur  

ahmet erhanfacebook twitter əjdaha lazımdı izlə dostlar   mən   googlla

başlıqdakı ən bəyənilən yazılar:

+1 əjdaha

1. 8 Fevral 1958-ci ildə türkiyənin ankara şəhərində dünyaya gəlmiş şair, yazar.

Şeiri yaşayan şair. Çox sevdiyim türk qələm adamı. Şeirlərini hər dəfə oxuyanda və ya dinləyəndə bədii estetika baxımından yeni gözəlliklər saplanır qəlbinin dərin qatlarına. Ən çox sevdiyim şeiri:

HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Gökyüzünde bir çapak gibi duruyorken güneþ

Evlerde oturmak bana göre deðil

Elimde pergeller, gönyeler, iletkiler

Bir gülün hacmini ölçmeye kalktým

Yanýldýðým kesin

Yenildiðim belli deðil

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Bütün þiirlerimi odanýn duvarýna astým

Aðzým kurudu tükürmekten

Ömrümü cm2'lere böldüm de bir türlü anýlarýmý yazamadýmSarý peruka takmýþ bir acý

Sokaklarda sürtüyor boyuna, barlarda benim adýma beþ tek bir duble konuþuyor

Ancak ölümle diyor, ancak ölümle saðalýr yara

Cebimde jeton var, uluslararasýSylvia Plath'ý arýyorum, mezarýnda buluyorum konyaðýný yudumlarken

Bana daha bir incelmiþ, ne bileyim daha bir güzelleþmiþ gibi geliyor

Thank you very much! diyorum ve jetonumun soluðu tükeniyor

Cüzdanýmda mor bir biletten baþka bir þey yok

Gecenin son otobüsü çoktan gitti

Durdum ardýndan baktým

Güneþi sabah sabah burnunu karýþtýrýrken yakaladým

Ay aðlýyordu ve bilmem kaç milyonuncu kez öldüðünü sanýyordu

Parkta çükünden su fýþkýran o tuhaf melek heykelinin önünde yüzümü yýkadým

Kar yaðýyordu usul usul

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Paltomun yakasýný bir daha kaldýrdým, atgözlüðü gibi

Yalnýzca önümü görmek istiyorum artýkKýzýlay'dan Ulus'a doðru yürürken yolda Pink Floyd için üç þarký sözü yazdým

Küllerini suyla yoðurup bir hamur yapmak istedimse de boþuna

Doymadý karným

Radikal takýlýyorum son günlerde

Ultra-yalnýzlýk sokaðýndan geçtiðimden beri

Dün annemin aynasýna bir boyunbaðý astým

Ve üstüne yapýþtýrdým on yýl önceki resmimi

Bu kadar bendeki nostalji

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Ýpsizin biriyim, doðru

Kendime oniki formalýk kara bir defter aldým

Oturdum sarý þiirler yazdým

Artýk bana kim inanýr

Güneþ ve ay yerli yerinde duruyorken

Ve ben sonsuza dek kova burcunun çocuðu

Sanki bir yaðmur yaðsa oluklardan gök boþanýr

Yüzüme öyle dönüp dönüp bakma

Bana artýk herþey yakýþýr

Terzim dünya çünkü, o ki kimlere neleri yakýþtýrdý

günlerini ölüme teðelledi

ölümlerini unutuþa kopçaladýHayýr hayýr hayýr hayýr

Duymak istemiyorum artýk tek sözcük bile

Niye ben, neden, böyle mi olmalýydý

Aklýmý her hafta temizleyiciye vermek

Aç karnýna yuvarlamak binlerce birayý

Niye ellerim ceplerimde hala

Niye bir yumruk durumunda deðil

Dünyada bir tek insanýn bile

Kuracaðý bir þeyler vardýr

Hayýr yaþam hayýr ölüm hayýr su hayýr toprak

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Çok mürekkep yaladým

ama tükürüyorum burada hepsiniBütün sözcüklerini

Okuduðum kitaplarýn

Yazdýklarýmýnsa arasýndan bilmem ne kalýr

Aynalarda her sabah her sabah

O cam kýrýklarýndan oluþmuþ yüzü görmekten býktým

Hiç deðilse eliþi kaðýtlarým olsaydý

Ýpsiz uçurtmalarým

Göðe fýrlatýlan bir naylon tabak gibiyim

Ve kendi kollarýma atýlýyorum her keresinde

Hayýr yalnýzlýk hayýr kimsesizlik hayýr sýla hayýr gurbet

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Gezinip dururum yýllardýr

Koltuðumun altýnda

Radarlardan kurtulmuþ üç beþ kitap

Ýyi demlenmemiþ bir çay gibi kaldým

Kýrdým dolduðum tüm fincanlarý

Bana iyilik edenlerin yüzüne tükürdüm

Ve sevdim düþmanlarýmý

(Atýlan güller solar, geride hep taþlar kalýr)

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Ne saptan yanayým þimdi ne de baltadan

Kýrdýðým ceviz sayýsý kýrký geçmedi daha

Ama hiç deðilse az kaldý

Hele bir geçsin

Olurum iyi bir aile babasý

Hayýr akþam hayýr yol hayýr otobüs hayýr ev

Hayýr hayýr hayýr hayýrÖlüm ki ancak bir baþka ölümle yýkanýr

Teneþirler bu yüzden hep beyaz kalýr

Kandan, pýhtýlaþmýþ kandan bir anýt yükseliyor önümde

Gece artýk bütün günü içeriyor

Ve ben umutsuzluk hakkýmý elimde tutmak için

Bir sürü saçmalýk yapýyorum

Bay garson, sizden özür diliyorum

Dmek saat 0.2, demek ki servis çoktan kapandý

Bahþiþin güneþ olsun iyi mi

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Toprakta yaralar açýyor her damla yaðmur

Kovulacak bir kapý daha bulmak için

Yangýn merdivenlerine týrmanýyorum ben

Annem niye böyle uzakta oturuyor

Ve otobüsler niye bu kadar erken

Geçip gidiyorlar ufkumdan

Þöförleri ölü, yolcularý uykusuz

Her gece oniki kilometre yürüyorum

Köstekli saatimi rehin býraktýðým için

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Kardeþler, bu dünya bana göre deðil

Kötü basýlmýþ bir kitap gibiyim

Çamur duygusu veriyorum okuyana

Elimde bir gümüþ zincir

Alnýmda bir derin leke

Kar mý yaðmur mu ne yaðdýðýný bilmediðim bir gecede

Ey hayat, seni sevdiðim için özür diliyorum

Duruyorum önünde, düðmelerim ilikli, aklýmýn ipleri çözükHayýr hayýr hayýr hayýr

Yazmak umurumda bile deðil

Okumak da bir rastlantýdýr artýk

Annem üzümlü kek yapýyor mutfaðýnda

Karým akvaryumdaki balýklarla oynuyor

Okul-aile birliðinden gelen bir yazýyý okuyorum bense

Çiçekler bile sulanmaktan býktýlar

Ellerim titriyor, neden bilmem

Belaný mý arýyorsun be adam!

Böyle diyor kimi görsem

Ne yapsam yaðmurdan kaçýrýlmýþ bir þemsiye kadar saçma kalýyorum þu dünyada

Bütün insanlar tutuklanýr sanýyorum

Ellerimi göðsümde kavþtursam

Güneþi masturbasyon yaparken yakalýyorum o an

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Ey hayat

Baþýmda lacivert berem

Önümde konyak durur

Beni oðlum, beni oðlum diye

Saracaksýn ne zaman

Radikal bir çiçeðim ancak kendi saksýsýnda açanAnnesini seven

Oðlunun okul taksitlerini ödemeye hazýrlanan

Karýsýný ancak barýþýrken görebilen

Böyleyim, sulak toprakta gövermeyen tek ekin

Bilmem bir yerde durur muyum, durulur muyum

Alnýma dövülürse kara bir yalnýzlýk gibi ölüm

Arkamdan üç kulfallahi bir enam okunsun

Sonra naaþým Tekel kibritiyle yakýlsýn

Nasýlsa gözyaþlarý söndürür

Hayýr hayýr hayýr hayýr

Býrakmayýn, beni ölüm götürür...hamısını göstər

ahmet erhan