bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

monoloq


7,517 | 7 | 33

əjdahalar  googlla
unudulmaz film səhnələri - sözaltı günlük - blade runner - hamletin olmaq ya da olmamaq monoloqu - azərbaycandakı insan modelləri - yalnızlıq - nostalghia - bacanaqlar - scent of a woman

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  1 əjdaha!

  25.05.2013 00:45, timidus

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  2. özünü tanıdıgın andan etibaren startı verilib durmadan davam eden, ölümle finishe chatıb -chatmayacağı shübhe altında olan nese.

  0 əjdaha!

  29.06.2013 18:35, eralasus

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  3 əjdaha!

  06.09.2013 16:44, qondarma

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  5. aktyorun özünə, yaxud tamaşaçılara xitabən söylədiyi sözlərdir.
  ən məşhur monoloqlardan biri hamletin olmaq ya da olmamaq monoloqudur. #181064
  cəfər cabbarlı "olum ya ölüm?" deyə daha təsirli şəkildə tərcümə etmişdir.
  azərbaycan ədəbiyyatında isə mənim üçün və digər ədiblər üçün də ən təsirli monoloqlardan biri iblisin monoloqudur:
  "iblis!.. o böyük ad nə qədər calibi-heyrət!
  hər ölkədə, hər dildə anılmaqda o şöhrət.
  hər qülbədə, kaşanədə, viranədə iblis!
  həp kəbədə, bütxanədə, meyxanədə iblis!
  hər kəs bəni dinlər, fəqət eylər yenə nifrət,
  hər kəs bana aciz qul ikən, bəslər ədavət.
  lakin bəni təhqir edən, ey əbləhü miskin!
  olduqca müsəllət sana, bil, nəfsi-ləimin,
  pəncəmdə dəmadəm əzilib qıvrılacaqsın,
  daim ayaq altında sönüb məhv olacaqsın.
  bənsiz də, əmin ol, sizə rəhbərlik edən var:
  qan püskürən, atəş savuran kinli krallar,
  şahlar, ulu xaqanlar, o çılğın dərəbəklər,
  altın və qadın düşgünü divanə bəbəklər.
  bin hiylə quran tilki siyasilər, o hər an
  məzhəb çıqaran, yol ayıran xadimi-ədyan;
  onlarda bütün fitnəvü şər, zülmü xəyanət,
  onlar duruyorkən bəni təhqirə nə hacət?!
  onlar, əvət onlar sizi çignətməyə kafi,
  kafi, sizi qəhr etməyə, məhv etməyə kafi...
  bən tərk edərim sizləri əlan nəmə lazim!
  hiçdən gələrək, hiçliyə olmaqdayım azim.
  iblis nədir?
  - cümlə xəyanətlərə bais...
  ya hər kəsə xain olan insan nədir?
  - iblis..."

  kefli isgəndərin monoloqunu da unutmaq olmaz:
  "baxın! baxın! yaxşı baxın! diqqətnən baxın! sizin tarixlərinizin kitabında bu, qan ilə yazılmış bir səhifədir. sizdən sonra gələnlər bu kitabı vərəqləyib, bu səhifəni görəndə sizi yada salıb deyəcək : tfu sizin üzünüzə!
  bağışlayın, kefli iskəndər bir az biədəblik eləyir. amma indi də növbə mənimdir. mən demirəm ki, siz niyə bu balaca uşaqları zornan
  gətirib qatdız bu fahişəxanaya. söz yox, siz bunlara deyəndəki, səni verirəm bu şeyxə, bu biçarələr çığırıb bağırdılar və sizin çirkli ayaqlarınızı öpə öpə yalvardılar:
  "ata, aman günüdür, məni anamdan ayırma!"
  elədi mi? doğru mu deyirəm?
  yox, mən ondan ötrü incimirəç. çünki siz qızlarınızı bura çəkə-çəkə elə xəyal edirdiniz ki, bunları behiştə çəkirsiniz və isfahan şeyxləri sizi inandırmışdılar ki, hər kəs bu mübarək otağaqədəm qoysa, öləndən sonra qiyamətədək qəbrin dəriçəsindən məlaikələrlə söhbət edəcək. amma zəmani ki, ricət məsələsi ortalığa qoyuldu və şeyx nəsrullah
  ölülərin dirilmək ixtiyarını qoydu sizin qabağınıza, siz, dəriçədən məlaikə axtaranlar, ölən qardaşlarınızın, bacılarınızın və övrət-uşaqlarınızın dirilməyinə razı olmadınız. niyə razı
  olmadınız? ondan ötrü ki, arvadlarınızın hamısını yumruq altında öldürmüsünüz; ölən qardaşlarınızın arvadını almısınız, ölən dostlarınızın yetimlərinin malını yemisiniz. razı olmadınız ki, dirilib gəlsinlər və sizin əməllərinizi görüb desinlər: "tfu sizin üzünüzə!"
  (camaat başını aşağı salır)

  bu sözlәri sizә demәkdә elә xәyal elәmәyin ki, mәn sizi pislәyib, özümü tәrif etmәk istәyirәm. yox, yox! bunu bilirәm ki, mәn heç bir şeyәm. mәn çöllәrin otuyam, küçәlәrin torpağıyam, dağların daşıyam, kolların kosuyam, ağacların qurduyam. mәn dünyada heç bir şeyәm. әgәr mәn bir şey olsaydım, cibimdәn bir bomba çıxarıb (әlini uzadıb cibindәn araq şüşәsini çıxardır) bu evi bir saniyәnin içindә havaya dağıdıb, isfahan lotusunu kәrpiclәrin altında diri-diri dәfn edәrdim. amma qorxmayın, mәnim әlimdәn elә şeylәr gәlmәz. bu araq şüşәsidir vә şeyx nәsrullah burada gecәlәr bu balaca uşaqları boğanda, mәn bu şüşәdәn araq içәrdim.
  (qızlar başlayırlar ağlamağa.)
  yox, yox, o mәnim işim deyil. o, igid işidir. siz tәk camaatın da igidi mәnim tәk olar. hәlә mәn heç. indi görәk siz kimsiniz? mәnim adım kefli iskәndәrdir; bә sizin adınızı nә qoyaq? mәn dağları, daşları, quşları, fәlәklәri, ayları, ulduzları vә dünya-alәmlәri bura şahid çәkәrәm vә bu qızları onlara nişan verәrәm, soruşaram ki, bu camaata nә ad qoymaq olar? o vәdә hamısı bir sәslә cavab verәr: “ölülәr”. mәn cәmi millәtlәri bura yığıb tәvәqqe edәrәm ki, şeyx nәsrullahın hәrәmxanasına tamaşa elәsinlәr; o vәdә bütün yer üzünün tayfaları sizi bir sәslә adlandırarlar: “ölülәr!” vә bizdәn sonra gәlәnlәr illәr uzunu sizi yada salıb bir sәslә deyәcәklәr. “ölülәr”…

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  6. Dramatik əsərlərin tərkib hissələrindəndir. dialoqremarka ilə birlikdə dramatik növdə yazılmış əsərləri lirik və epik növdə yazılmış əsərlərdən fərqləndirir.
  Yunan sözü olub "təksəslilik", "təkbaşına danışmaq" mənasını verir.
  Tərifi isə çox sadədir:
  Dramatik əsərdə iştirak edən hər hansısa bir obrazın öz-özünə* zahirdə öz-özünə olsa da, əslində kütləyə xitabən danışmasına monoloq deyilir.

  işlənmə dairəsi dialoqa nisbətən daha məhduddur. Ümumiyyətlə, istənilən əsərdə monoloqlar dialoqlardan daha təsirli olur, əksər hallarda əsərin baş qəhrəmanın dilindən verilir və həmin obrazın daxili aləminin, həyat amalının başa düşülməsinə xidmət edir.  Həmçinin monoloq vasitəsilə bədii əsərdə yazıçı əsərdə irəli sürdüyü ideyanı, çatdırmaq istədiyi fikirləri oxuculara təqdim edir.

  Dünya ədəbiyyatında ən məşhur monoloqlar william shakespeareə məxsusdur. istər hamlet, istər otello,  istərsə də v henry əsərlərinin monoloqları ən məşhur monoloqlara nümunə ola bilər.


  Azərbaycan ədəbiyyatında "monoloq" deyiləndə xatırlanan üç dramaturq vardır: Cəlil məmmədquluzadə, hüseyn cavidcəfər cabbarlı.

  cəlil məmmədquluzadənin şedevri sayılan ölülər əsərində kefli isgəndərin, hüseyn cavidin iblis faciəsində iblisin və cəfər cabbarlının oqtay eloğlu faciəsində oqtay eloğlunun monoloqları azərbaycan ədəbiyyatının ən məşhur, ən təsirli və ən mükəmmməl monoloqları kimi qəbul olunur.


  Bu da cəfər cabbarlının od gəlini faciəsinin baş qəhrəmanı elxanın
  "La ilahə illəllah!" ilə başlayıb, "allah mənim özümdədir!" cümləsi ilə bitən məşhur monoloqu:
  La ilahə illəllah! Bax o deyir La ilahə illəllah. Bu minlərcə insanları xanimansız buraxan acıqlı odlar deyir, La ilahə illəllah.

  Bu qara torpaqları boyayan günahsız qanlar deyir, la ilahə illəllah! Adəmdən-xatəmə kimi bütün həyat və səadət bayquşlarının yaratdığı bu dar ağacları da deyir, la ilahə illəllah!

  Bütün həbsxanalar, bütün bu qılınclar, bu mızraqlar, bu qara iplər, zəncirlər deyir la ilahə illəllah! Bu qarışqalar kimi ayaq altına tökülən insan cəsədləri, bu əllər, bu ayaqlar, bu kəllələr, bu sümüklər, bunlar, bunlar deyir La ilahə illəllah!

  Yalnız mən demirəm. Yanlız mən, bir günəşin telləri, bir vicdanın çarpması, bir mənanın görsənişləri olan bəşəriyyətin bu qardaşlıq və azadlıq bayrağı altında tək qalıb son nəfəsimdə də La ilahə illəllah deməyib, sizə və bütün insan qəssablarına qarşı ucadan deyirəm: yoxdur Allah, yoxdur Allah!

  Yalnız mən son nəfəsimdə də insan qanı içən hökümətlərə, insan sümükləri gəmirən ordulara qarşı tək durub deyirəm: yoxdur Allah, yoxdur Allah!

  Yalnız mən son nəfəsimdə də insan həyatını zəhərləyən, insan diləyini zorlayan süni qanunlara, təriqətlərə, dinlərə müxtəlif biçimli uydurma allahlara, yüz iyirmi dörd min Allah tacirinin, yüz iyirmi dörd min vicdan bayquşunun yaratdığı süni, yaramaz, əski qullar dünyasına qarşı üz-üzə durub ucadan deyirəm: yoxdur Allah, yoxdur Allah!

  Mənəm Allah! Mənəm yer üzündəki həyat və səadətin yaradıcısı! Mənəm göylərin dərinliyində, varlığın gözəlliyində gülümsəyən mövcüdatı təcəssüm etdirən, mənəm Allah! Allah mənim özümdədir!


üzv ol
Modalı bağla

...