itirmək qorxusufacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

  1. itirildiyindә, qorxduğumuzun başımıza gәldiyi qorxu hissi. Bu hissi itirmәk, itirәcәyimizdәn qorxduğumuz şeylәri itirmәyә başlamaq demәkdi.

  Hәr hansı bir münasibәt, dostluq olsun, ya sevgi ilk tәәssüratdan yaranır. Davamı isә, o insanın sizә davranış şәkili vә sizin ona davranmaq istәdiyiniz şәkildә inkişaf edir. Yәni, ya mәnfi, ya da, müsbәt yöndә. Hörmәt saxlanılır, sürprizlәr, fәdakarlıqlar edilir vә sairә. Bunların baş vermәsi, qarşıdakı adamın gәlәcәkdәki potensial dәyәrli adam olduğunu göstәrir vә sәn bu adamı qazanmağa çalışırsan. Bir müddәt sonra, bağlılıq hissi yaranır vә özü ilә itirmәk qorxusunu da gәtirir. itirmәk qorxusunun yaranmağı hәlә dә içimizdә bir şeylәr olduğunu göstәrir. Әn azından bir yalnızlıq qorxusu, kiməsə ehtiyac duymaq vә sairә.

  Bağlılıqdan sonra bir sәmimiyyәt mәrhәlәsi gәlir. Bu da әslindә, adama dibinә kimi güvәnmәk demәkdi. Ağzını siksәm dә, mәni atmıyacaq hissi. Bunun hamımız şahidi olmuşuq, hәtta başımıza da gәlib. Münasibәtlәrin pik sәviyyәsi, istәr istәmәz әksәr insanlarda bu duyğunu yaradır. Vә әksәriyyәtimizdә dә bu özünü yeniyetmәlik dövründә biruzә verir. Yәqin ki, heçbiriniz yeniyetmәlik dövrünә qәdәr "valideynlәrimә nifrәt edirәm" deyәn uşaq görmәmisiniz. Bu yaşda zatәn beyin çox qarışıq olur. Vә anladığı, dәqiq inandığı tәk bir şey olur ki, kim dә getsә, valideynlәr gedәsi deyil. Demәli ağızlarını sikmәk olar. Bu şüuraltı olan bir şeydi tәbii ki. O anda, o düşüncә adama çatmır. O nifrәt hissini, valideynin başına gәlәn pis bir hadisә bәzәn ömrün sonuna qәdәr silә bilir. O şok anı, adama başa salır ki, bu adamı itirirsәn. Sәni heç bir şәrtlә atmayacaq 2-3 adamdan birini itirirsәn.

  Elәcә dә, dostluqda vә sevgidә. Adi bir şeyi müşahidә eliyin. Elә dә yaxın olmuyan dostunuzun evinә gedәndә, adam әl ayağa düşür, dәqiqә başı rahatını soruşur, çay tәklif eliyir, ac olub olmadığını soruşur vә sairә. Adam hәlә "qazanmaq" mәrhәlәsindәdi. Ancaq çox sәmimi olduğun dostunun evinә get. Adam gәlib qapını açıb, "gәl içәri" deyib, gedib divanda yayılacaq. Tәbii, deyә bilәrsiz ki, bu daha sәmimi münasibәtdi, belә yaxşıdı falan. Dostun evi, mәnim evimdi falan ama, burda söhbәt tәk evdәn getmir ki. Bir müddәt sonra, eyni soyuqluğu başqa mәsәlәlәrdә dә görәcәksiniz. Mәsәlçün, sevgidә o "bezmişәm" mәrhәlәsi var ha. Әslindә nәdәn bezib ki yәni? Adam sadәcә olaraq sәni hәr şeyinlә tanıyır, sәni itirmәk qorxusunu itirib artıq. Ona görә sәn artıq ona maraqsızsan. O artıq yeni adam qazanmaq isdiyir. Çox vaxt da peşmançılıqla nәticәlәnir.

  Nә qәdәr sәmimi olursan ol, o qızıl ortanı tutuzdurmaq lazımdı. Nә qәdәr bağlı olursan ol, hәr an gedә bilәrmişsәn kimi bir abu hava yaratmalısan ki, sәni incitmәkdәn qorxsunlar. *
  2. nənəmin kəndində itirmək davaya çıxmamaq mənasında işlədilirdi. ona görədə peysər çıxmaq kimidə başa düşülə bilər
  3. qədərində olsa çox yaxşı bir qorxudur.çünki sahib olduğun şeyi itirməməyə kömək edir.ancaq bu qorxu insanı tamamilə ələ alsa bədbəxtçilikdir.çünki həyat fürsətlərlə doludur və sahib olduğumuz şeylərin artması lazımdır.amma itirmək qorxusu buna mane olursa deməli fürsətləri itiririk.qəribə bir paradoks ortaya çıxır itirməmək qorxusu ilə nələrisə itirirsən
  4. Adama hər şey elətdirmək gücünə malikdir. Bu yaşaya yaşaya itirmək qorxusudur ki "itirməyə də bilərəm" fikridir o şeyləri elətdirən. ama itirəndə heç nə olmur, su içirsən keçir, "özünü bundan ötrü öldürürdün?" deyə bir sual verməyi gəlir adamın özünə ama çox üstünə getmir daha**
  Bir də var kiminsə ölməsiylə itirmək qorxusudur ki bunun üçün heç nə etmək olmur. Hər ikisi pis duyğulardır.
  5. çox cındır bir qorxu çeşididir.
  uşaq vaxtı sevdiyim oyuncaq tapançam vardı. * həmişə servanta zada qoyurdum, oynamağa belə qorxurdum ki, nəsə olar. çölə çıxartmırdım ki, itirərəm birdən. qaldı orda, tozlandı.
  böyümüşük axı indi, sevdiyimizə olan hisslərimizi; itirəcəyimizdən qorxduğumuz üçün üzünə deyə bilmirik. qoyuruq qalsın "hisslərin olduğu yer"də, tozlansın.
  birinci ilə ikincidə, səbəblər fərqli; nəticələrsə oxşardır. birincidə, sevdiyimiz şeyi gün üzünə çıxarmırıq. ikincidə, hisslərimizi "gül üzlü"yə deyə bilmirik. *


sən də yaz!