ideal mənfacebook twitter əjdaha lazımdı izlə dostlar   mən   googlla

başlıqdakı ən bəyənilən yazılar:

+5

1. bu sifarişi verən: benedictus
“mən” obrazlarından biri də “ideal mən”dir. hər bir insanın “real mən”indən başqa “ideal mən”i vardır.

insan özünü necə görmək istəyir; hansı keyfiyyətlərə yiyələnməyə çalışır kimi suallara əsasən “ideal mən”in məzmununu səciyyələndirmək olar.

adından da göründüyü kimi insanın özü haqqında idealları ilə bağlıdır. bunun psixoloji baxımdan mənası da, birinci növbədə, bundan ibarətdir: insan öz “ideal mən”ini həyata keçirmək üçün yollar axtarır və bunun üçün böyük səy göstərir. insan özünütərbiyə ilə məşğul olarkən adətən özünün “ideal mən”indən çıxış edir.

insanın şəxsi keyfiyyətlərinin hamısı “ideal mən”ində əks olunmur. hər kəsin yüksək qiymətləndirdiyi keyfiyyətlər vardır, məhz bunlar “ideal mən”də əks olunur.hamısını göstər

ideal mən