...

qaraqoyunlular

| tarix

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink
ağqoyunlular - iran deyəndə ağla gələnlər - şahzadə kəyumərs - qoyun ili - şənbi-qazan döyüşü - oqtay əfəndiyev - azərbaycanda qara dərililərə qarşı irqçiliyin olmaması - europa universalis iv - türk mifologiyası

  1. 1400-cü illərdə olan qalibiyyətli müharibələr nəticəsində yaranmışdır. paytaxtı təbriz şəhəri idi. qaraqoyunlu sülaləsinin banisi bayram xoca olmuşdur. qaraqoyunlu tayfa ittifaqı hakimiyyətinin əsası isə qara məhəmməd tərəfindən qoyulmuşdur. 1406-cı ildə şənbi-qazan döyüşündə teymuri əbu bəkri, 1408-ci ildə sərdrud döyüşündə isə miranşahı məğlubiyyətə uğratdı. 1410-cu ildə ikinci şənbi-qazan döyüşündə keçmiş müttəfiqi sultan əhmədi məğlubiyyətə uğradıb. 1468-ci ildə uzun həsən tərəfindən süquta uğradıldı.

  1 əjdaha!

  28.03.2015 22:38, arya stark
  2. azərbaycanda türk imperiyası ənənəsini yenidən başlatmış, dirçəltmiş dövlət.

  0 əjdaha!

  29.03.2015 01:27, leon
  3. sonuncu azərbaycan dövləti deyə biləciymiz dövlət. azərbaycançılıq anlayşı olan son dövlətimiz. qara yusif kimi böyük şəxsiyyətin başçısı olduğu dövlət. təymuriləri ölkədən rədd eliyən dövlət.
  (bax: qara yusif)
  4. köhnə azerbaycan dövləti. azəri türklərinin atasıdır. azərbaycan'ın ənənələrini meydana gətirən dövlət. oğuz boyuna mənsubları.
  bir digəri üçün:
  (bax: ağqoyunlular)

  1 əjdaha!

  04.04.2016 18:26, kafkaskartalı
  5. Qaraqoyunlular tayfa konfederasiyası əsasında formalaşmış dövlət idi, dövlətin xanədanı Baharlı oymağı olub. Qaraqoyunlu hökmdarı Qara isgəndərin soyundan gələnlər sonra Hindistanda Qurbşahlılar dövlətini qurub. Qütbşahlıların (nədənsə bu dövlət məktəb dərsliklərimizdə yoxdur) yazdırdığı tarix kitablarında ("Tarixi Qütbşah" və "Tarix-i Türkmaniyyə") Qaraqoyunlu döbləti "Baharlı", Ağqoyunlu dövləti də "Bayanduri" deyə adlandırılıb.

  Qaraqoyunluların tarixinin icmalın versək Elxanilərin dağılması ilə taxt mübarizəsinə qoşulublar. Teymurilərə qarşı uğurlu mübarizə aparıblar, Teymurun oğlunun, nəvəsinin başçılıq elədiyi orduları dəfələrlə məğlub ediblər. Qaraqoyunluların qalib gəldiyi Sərdrud döyüşündə Əmir Teymurun oğlu Miranşah öldürülüb misal üçün. Qara Yusifin dövründə Teymurun ölümündən sonra Azərbaycan bölgəsini öz hakimiyyətlərinə alıblar sonra Cəlayiriləri məğlub edib iraqı da ələ keçiriblər. 1412 Çalağan (Kür) döyüşündə Gürcü və Şirvanşah ittifaqın məğlub edib bu əraziləri də öz vassalları edib vergi alıblar. Çalağan döyüşündə Gürcüstan kralı Konstantini və qardaşını 300 gürcü soylusu ilə bir yerdə əsir edib döyüşdən sonra hamısını edam ediblər. Qara Yusif öləndən sonra bir müddət Teymurilərin üstünlüyün qəbul ediblər amma Teymuri Şahrux öləndən sonra Qaraqoyunlu Cahanşah iranın Əcəm iraqı, Astrabad, Kirman, Fars bölgələrini də Teymurilərin əlindən alıb böyük dövlət qurub. Xorasanı da alacaqkən Həsənəlinin özünü sultan elan eləməsi səbəbindən Cahanşah geri dönüb onla mübarizə aparıb. Cahanşahın gecə basqını ilə öldürülməsindən sonra demək olar ki dövlət süqut edib və bu torpaqlar da Ağqoyunlulara miras qalıb.

  Məktublarda, sənədlərdə özlərini türkman-türkmən adlandırıblar.

  2 əjdaha!

  26.10.2019 20:52, ibn həzmin dili


üzv ol


...