sözlük yazarlarının səyahət xatirələrifacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1.
  2. bir gün neftçalaya gedirdim hə gedirdim gedirdim çatdım nənəmgilə oturub çay içdim. amk o qədər kasıb olmuşuq ki şükür ələt astara yolunun çöllüyündəki yuxuya dalmağım, salyanda düşüb qutab ayran yeməyimdən başqa heç bir xatirə filan alınmıyıb.
  3. Bunu oxuyan bekardı için sikim.

  Sonuncusu әn yadda qalan oldu. Harda olduğunu demiyәcәm, amma dağ idi. Zirvәyә yaxın mәsafәdә kampımız qurulmuşdu. Kampdan 60-70m mәsafәdә 3 çadır var idi. Şәxsi çadırlar. onlara babat paxıllığım tutdu. Çünki biz gecәni bir ordu ilә, var-yox iyi verәn çadırda qalacaqdıq. Onlar isә bir çadırda maksimum 3-4 nәfәr. Nәysә, Getmәyin mәqsәdinnәn falan danışmaq istәmirәm, zira mәnә maraqlı gәlәn günün gecәsi oldu.

  Qıtlıq olacağını bildiyim üçün 2 göy, 2 qırmızı winston, 3 baltika kuler almışdım. Heyf pivә az oldu. Düzü elә siqaret dә. Birinci gün artıq bitti 4 paçka. nә hikmətdisә, belә kamplarda olanda ilk günün sonuna doğru adamda bir cola manyaklığı yaranır. Bәdәn tәlәb eliyir sanki. Cola görәndә elә bil atavı görürsәn. Hәtta bir qrup 2 litrlik cola almışdı. içdilәr, qalanını çadıra qoymağa etibar elәmiyib, aparıb hansısa qayanın dibinә gizlәtdilәr. tapıb axrına çıxdıq, o ayrı mәsәlә -*

  Gecә hardasa 10-11 radәlәrindә, generator söndürüldükdәn sonra әtrafa babat qaranlıq çökdü. Ay sağolsun, tәpәnin bir tәrәfini işıqlandırırdı. 2 dostumla pivәlәrimizi götürüb dırmaşdıq tәpәyә. Sakitçilikdә oturub pivәlәrimizi içdik, siqaretimizi çәkdik, musiqi dinlәdik. Telefonun da sәsi götünnәn çıxırdı heyf. Ama o da bir hava qatmışdı sanki. Hamı sakit durmuşdu ki, musiqini eşidәk. Uşaqlardan biri getdi sonra. Bir qız dostu kimlәsә dalaşmışdı. o şәxsi çadırı olanlardan biri idi. Çadırda ağlıyırmış, dostumnan pivә istәyibmiş. Bu da özündә olan iki baltika 7ni götürüb getdi. Qaldıq iki nәfәr. ikimiz hardasa 1ә qәdәr oturduq yuxarıda. Babat dәrdlәşdik. Elә qәmli notlara toxunurduq ki, tualet ehtiyacımın olduğunu hiss elәdim. Durdum yavaş-yavaş tәpәni aşıb digәr tәrәfinә keçdim. 2 dәqiqә әvvәl dә, yanımızdan bir qrup kampa tәrәf keçib getmişdi. Nәysә, elә işimi görәcәkdim, baxdım ki aşağıdakı ağac tәrәfdә qaraltı var. Zatәn gecәnin 1idi, bir şey görmürәm. Dedim yәqin bayaq keçәn xiyarlardan biridi, mәnim kimi işini görür. Dönüb 5-10 saniyәlik әks tәrәfә boylandım, bir dә qayıdıb eyni yerә baxanda heç kim yox idi. 15-20 metrlik mәsafә, düzәnlik, bircә dәnә dә ağac. siktir dә yәni, adam olsa, ki çox oxşuyurdu, 10 saniyәdә görüş mәnzilimdәn çıxa bilmәzdi. Qaranlıqda hәr dәm qorxan deyilәm, әksinә sevirәm dә. Ancaq dağın başında ehtiyat igidin yaraşığıdı deyib, kiçik su tökmә işimi yarım qoyub qayıtdım dostumun yanına. Onun da sözü ağzında qalmışdı elә. Ancaq, 10 dәqiqә sonra sidik kisәm mәni bayaqkı yerə qayıtmağa vadar elәdi. Yenә gәldim işimi görәm. Baxıram sakitçilik, heç kim yox. Ancaq bu dәfә dә ayaq, pıçıltı sәslәri falan gәlir. Boylanırsan, bir şey yoxdu. için sikim deyib, qayıtdım yenә. Düşdük kampa. Getdik aşağı çadırlar tәrәfә. Bayaqkı bizdәn ayrılan dostumun getdiyi çadırı axtarırdıq. O da kampdan hardasa 100m mәsafәdә, çox seksi bir yerdә idi. Böyük bir qayanın üstü idi. Nәysә, ayaq altımızı görmürük. Telefon işığı ilә birtәhәr gәlib çatdıq çadıra. Keçib sifәt kimi oturduq içәridә. 4 nәfәr var idi. 2 qumru * *, bir qәmli qız, bir dә әtrafa pozitiv enerji saçan bir gәdә. Yanlış anlaşılmasın, illәrin dost qrupudu * bircә yad mәn idim. Gәlişimizlә sәmimi bir söhbәti kәsdiyimizi hiss elәdik. Qәmli qız * yarızarafat sikdirmәyimizi xaiş elәdi. Mәnә söz düşmәzdi deyә, bir yerdә gәldiyim dostumun hәrәkәtini gözlәdim. 15-20 dәqiqә oturduqdan sonra çıxmaq qәrarı aldıq. ikimiz çıxıb yaxınlıqdakı qaya tәrәfә getdik. Ordan çox seksi bir mәnzәrә açılırdı. Aşağıda magistral yol, düzәnlik vә dәniz. Sәhәr baxanda dәnizin başladığı yeri üfüq xәtti ilә qarışdırmaq olurdu. Göylә rәngi seçilmәdiyi üçün. Ancaq sahilә vuran dalğalardan söhbәti tutmaq olurdu. indi isә gecәnin 2si idi. Dәnizin ancaq sәsi gәlirdi, ki bu da orgazm olmağa bәs edirdi. Hәlә әlinizdә bir siqaret dә varsa. Yoldan keçәn, ancaq faralarının işığı görünәn maşınların uzaqdan gәlәn sәsi ana ayrı seksilik qatırdı. Yerimizi rahatlayacaqdıq ki, qumrulardan biri gәldi. Qәmli qız da dalınca çıxdı ki, bәs "sәnә demәdim ki get. gәl dә içәri" zad. Zәnnimcә bu qumrulara romantik ortam qurma planlarının içinә etmişdik. Qız qayıtmadı deyә, üçümüz yenidən çadıra dәvәt olunduq. Bir yarım saat falan oturduqdan sonra, pozitiv gәdә "sikdirin gedin rahat yataq da" deyirmişcәsinә uzanıb yatdı. Qalan 5 nәfәr kart oynadıq biraz. Sonra onun da dadı qaçdı, 2 tamam olmuşdu, ya 3ә işlәmişdi. 2 qumru, dostum vә mәn çadırdan çıxıb telefon işığı ilә kamp axtarışına çıxdıq. Gәlib yatacağımız çadırı tapdıq. içәridә artıq iki erkәy yatırdı. ikisi dә әxi blәt. Telefonda şәriәt belә gәldi, din belә getdi tipli bir söhbət qoşub uymuşdular. Bunları görәndә yatmağa hәvәsim iki qat öldü. Qumrular da yatmaq istәmirdi. Söhbәtin içinә sıçmışdıq deyә, bunları baş başa buraxıb kampın digәr başına getdik. Bunlar da stulları götürüb, kampdan biraz aralandılar. Nәysә, cibimizdә üçcә dәnә siqaret, oturmağa bir yer yox, yatmağa da hәvәs yoxdu. Hә bir dә, 1 metr görüş mәsafәsi. Nağaracuğ deyә depressiyaya girmişdik ki, gözümüz göyə sataşdı. Daha doğrusu ulduzlara. Göydә qram bulut yox. Bir seksi mәnzәrә var ki, gәl görәsәn. Ulduzlar adamın başını fırladırdı. 4ә qәdәr ulduzlar, bәşәriyyәt, qalaktikalar üzәrinә fәlsәfә xırdaladıq, yüngülcә tanrıya toxunduq. Mәnim dә yenә 3 saat әvvәlki haqq hesab yadıma düşdü. Keçdim çadırların arxasına, şey ettim axır ki *. Bu dәfә dә, zirvә tәrәfdәn gic gic sәslәr gәlmәyә başladı. Ulama sәsi kimi bir sәs 6-7 dәfә tәkrarlandı. Qayalıqlarda babat exo verdi. Kampın ortasına qayıtdım ki, qumrulardan biri gedib yatmağa. 3 dost yenidәn bir yerdәyik. Sәs üzәrinә fikirlәrimizi paylaşdıq falan. Biraz da, çadırdakı romantikanı sikdiyimiz üçün söyüş eşitdik * ardınca son siqaretimizi ata malı kimi ortaq tüstülәtdik. Buarada, sakit ortamda siqaret çәkmәyin ayrı kayfı var. Tәsәvvür eliyin, külәk sәsi, dalğa sәsi, maşınların sәsi, cırcırama sәsi üstәgәl siqareti dartanda gәlәn xışıltı sәsi. Bir dә bu siqaretin bir dәnә qaldığını düşünün. Son siqaret, bir dә saatlarla siqaret görmüyәcәkdik * nәysә, artıq 5ә işlәyirdi. Yatmasaq belә, әn azından çadıra girmәk qәrarı aldıq. Heç yatmaq istәmirdim. Dirәnәcәkdim sәhәrә qәdәr. Girdik, spalniklәri açdıq, girdik içinә. 3 sap + 2 әxi dolmuşuq bir çadıra. Yaxşı ki, әxilәr çoxdan uymuşdu. manqurtu gördüm facebookda, danışdıq 5-10 kәlimә. yaxşı yadıma saldı, qulaqlıqları tapıb çıxardım çantadan. Sәssizlikdә deleyamanla uçuşa keçdim. Әn son baxdığımda saat 5:25 idi vә telefon az sonra söndü. Ot kimi hiss eliyirdim özümü. O ara noldu bilmirәm, uymuşdum. Bir dә ayıldım ki, çadıra iki nәfәr girib üzümüzә fanarla işıq tuturlar. Lap gecә terrorçuların evinә soxulmuş spesnazlar kimi görünürdülәr. Bir ara unolara falan da oxşatdım, yuxu sәrsәmliyi ilә. Sәn demә әxilәri namaza oyatmağa gәlmişdilәr.

  Sәhәr uşaqlardan 3-4 saat ayrı qalmalı oldum. Tәzә siqaret partiyası gәlmişdi. Axşam ziyarәt etdiyimiz çadır tәrәfdәki qayanı özümә mәskәn sayıb, saatlarla oturdum. Telefonu 5-10 dәqiqәlik zaryadkaya qoymaq imkanı tapmışdım. Mahnılarla dalıb getmişdim yenә, siqaret eşliyindә. Hәmin günün axşamı çıxdıq ordan, siqaret karopkamda 2cә dәnә qalmışdı. Onu da gәlәndә gәnclikdә çәkdim. Evә çatan kimi dә necә yatdım bilmirәm. 8 saat sızıntısız yuxudan sonra yorğunluğum qram keçmәmişdi. Odur ki, bugünü dә yataraq keçirmişәm. Sәhәr işdә dә bir neçә dәfә müştәrilәr yuxudan oyadıb. Saat 2dә özümü evә atıb, yatdım. 1-2 saat olar oyanmışam. Nәysә, belәnçinә. Bunun nәyi belə yadda qalan idi desәniz, o gecәni yaşamalısınız deyәrәm, başqa da birşey demәrәm. Gecәni yadda qalan edәn baş verәn hadisәlәr yox, gecәnin özü idi. Nәsә başqa material idi o.

  p.s: buarada, manqurta biraz ortamı tәriflәdim facebookda. Gecә gecә gic gülmәk tutdu sayәsindә. reaksiya bu oldu:
  "tabi, təbiətin səsi də bir başqa olar mk)) məndə də yoldan keçən maşınların səsi var. tekrardan amınıza koyayım efenim, tatlı rüyalar ve huzurlu geceler dilerim))" *
  4. mən 2010-cu ildə horadizə getmişdim.düzü çox yerə getmişəm amma döyüş bölgəsinə ilk gedişim idi.(uşaq vaxtı tovuzda olmuşam amma kritik yer olduğunu dərk eləmədiyimçün onu saymıram).nə isə axşam saat 23:30 radələrində yola çıxdıq.ümumiyyətlə gecə yol getməyin xəstəsiyəm.hardasa 02:45 də post kimi yerlərdən birinə çatdıq.bizdən
  -hara gedirsiz?"deyə soruşdular.nənəm cavab verdi ki,
  -qonaq gedirik".bu da qayıtdı ki,
  -3 də nə qonaq?
  nənəm də dedi ki,
  -qonaq 3 də də olar 5 də də olar.vaxtı var bunun?
  nə isə bunu qınamıram.şübhələnmək vəzifəsidi.bəlkə düşmənə silah aparırıq.
  buraxdı bizi.yola davam eliyib saat 3:10 da qonaq getdiyimiz yerə çatdıq.oyaq idilər.ay da ki iyul,böcək-möcək zığ verir.getdiyimiz ev horadiz azad olmazdan əvvəl ermənilər tərəfinnən blindaj kimi istifadə olunub.amma özdəri də qalıblar.sözüm onda yox.bizi qonaq qismində zalda yer verib yatmağa yerləşdirdilər.mən də yerimin içində "ay aman görən atışma olar?"deyə fikirləşirəm.təzəcə yuxu aparırdı ki "brçş-brçş"səs eşidirəm.dəli oldum.amma reski ayıldım.kabus imiş.
  səhərsi ev sahibi mənə qaldığları evdən 16 km məsafədə olan postu açıq-aydın göstərdi.gözəl gün yaşadım.


sən də yaz!