bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

sözlük yazarlarının səyahət xatirələri

| anket
25,046 | 19 | 146

əjdahalar  googlla
keçən ayın ən bəyənilənləri
/ 2 »


  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  1. bir gün neftçalaya gedirdim hə gedirdim gedirdim çatdım nənəmgilə oturub çay içdim. amk o qədər kasıb olmuşuq ki şükür ələt astara yolunun çöllüyündəki yuxuya dalmağım, salyanda düşüb qutab ayran yeməyimdən başqa heç bir xatirə filan alınmıyıb.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  2. bunu oxuyan bekardı için sikim.

  sonuncusu әn yadda qalan oldu. harda olduğunu demiyәcәm, amma dağ idi. zirvәyә yaxın mәsafәdә kampımız qurulmuşdu. kampdan 60-70m mәsafәdә 3 çadır var idi. şәxsi çadırlar. onlara babat paxıllığım tutdu. çünki biz gecәni bir ordu ilә, var-yox iyi verәn çadırda qalacaqdıq. onlar isә bir çadırda maksimum 3-4 nәfәr. nәysә, getmәyin mәqsәdinnәn falan danışmaq istәmirәm, zira mәnә maraqlı gәlәn günün gecәsi oldu.

  qıtlıq olacağını bildiyim üçün 2 göy, 2 qırmızı winston, 3 baltika kuler almışdım. heyf pivә az oldu. düzü elә siqaret dә. birinci gün artıq bitti 4 paçka. nә hikmətdisә, belә kamplarda olanda ilk günün sonuna doğru adamda bir cola manyaklığı yaranır. bәdәn tәlәb eliyir sanki. cola görәndә elә bil atavı görürsәn. hәtta bir qrup 2 litrlik cola almışdı. içdilәr, qalanını çadıra qoymağa etibar elәmiyib, aparıb hansısa qayanın dibinә gizlәtdilәr. tapıb axrına çıxdıq, o ayrı mәsәlә -*

  gecә hardasa 10-11 radәlәrindә, generator söndürüldükdәn sonra әtrafa babat qaranlıq çökdü. ay sağolsun, tәpәnin bir tәrәfini işıqlandırırdı. 2 dostumla pivәlәrimizi götürüb dırmaşdıq tәpәyә. sakitçilikdә oturub pivәlәrimizi içdik, siqaretimizi çәkdik, musiqi dinlәdik. telefonun da sәsi götünnәn çıxırdı heyf. ama o da bir hava qatmışdı sanki. hamı sakit durmuşdu ki, musiqini eşidәk. uşaqlardan biri getdi sonra. bir qız dostu kimlәsә dalaşmışdı. o şәxsi çadırı olanlardan biri idi. çadırda ağlıyırmış, dostumnan pivә istәyibmiş. bu da özündә olan iki baltika 7ni götürüb getdi. qaldıq iki nәfәr. ikimiz hardasa 1ә qәdәr oturduq yuxarıda. babat dәrdlәşdik. elә qәmli notlara toxunurduq ki, tualet ehtiyacımın olduğunu hiss elәdim. durdum yavaş-yavaş tәpәni aşıb digәr tәrәfinә keçdim. 2 dәqiqә әvvәl dә, yanımızdan bir qrup kampa tәrәf keçib getmişdi. nәysә, elә işimi görәcәkdim, baxdım ki aşağıdakı ağac tәrәfdә qaraltı var. zatәn gecәnin 1idi, bir şey görmürәm. dedim yәqin bayaq keçәn xiyarlardan biridi, mәnim kimi işini görür. dönüb 5-10 saniyәlik әks tәrәfә boylandım, bir dә qayıdıb eyni yerә baxanda heç kim yox idi. 15-20 metrlik mәsafә, düzәnlik, bircә dәnә dә ağac. siktir dә yәni, adam olsa, ki çox oxşuyurdu, 10 saniyәdә görüş mәnzilimdәn çıxa bilmәzdi. qaranlıqda hәr dәm qorxan deyilәm, әksinә sevirәm dә. ancaq dağın başında ehtiyat igidin yaraşığıdı deyib, kiçik su tökmә işimi yarım qoyub qayıtdım dostumun yanına. onun da sözü ağzında qalmışdı elә. ancaq, 10 dәqiqә sonra sidik kisәm mәni bayaqkı yerə qayıtmağa vadar elәdi. yenә gәldim işimi görәm. baxıram sakitçilik, heç kim yox. ancaq bu dәfә dә ayaq, pıçıltı sәslәri falan gәlir. boylanırsan, bir şey yoxdu. için sikim deyib, qayıtdım yenә. düşdük kampa. getdik aşağı çadırlar tәrәfә. bayaqkı bizdәn ayrılan dostumun getdiyi çadırı axtarırdıq. o da kampdan hardasa 100m mәsafәdә, çox seksi bir yerdә idi. böyük bir qayanın üstü idi. nәysә, ayaq altımızı görmürük. telefon işığı ilә birtәhәr gәlib çatdıq çadıra. keçib sifәt kimi oturduq içәridә. 4 nәfәr var idi. 2 qumru * sevgili * biri bayaq gedәn dostum , bir qәmli qız, bir dә әtrafa pozitiv enerji saçan bir gәdә. yanlış anlaşılmasın, illәrin dost qrupudu * ge le şe bircә yad mәn idim. gәlişimizlә sәmimi bir söhbәti kәsdiyimizi hiss elәdik. qәmli qız * qәşәng nik oldu yarızarafat sikdirmәyimizi xaiş elәdi. mәnә söz düşmәzdi deyә, bir yerdә gәldiyim dostumun hәrәkәtini gözlәdim. 15-20 dәqiqә oturduqdan sonra çıxmaq qәrarı aldıq. ikimiz çıxıb yaxınlıqdakı qaya tәrәfә getdik. ordan çox seksi bir mәnzәrә açılırdı. aşağıda magistral yol, düzәnlik vә dәniz. sәhәr baxanda dәnizin başladığı yeri üfüq xәtti ilә qarışdırmaq olurdu. göylә rәngi seçilmәdiyi üçün. ancaq sahilә vuran dalğalardan söhbәti tutmaq olurdu. indi isә gecәnin 2si idi. dәnizin ancaq sәsi gәlirdi, ki bu da orgazm olmağa bәs edirdi. hәlә әlinizdә bir siqaret dә varsa. yoldan keçәn, ancaq faralarının işığı görünәn maşınların uzaqdan gәlәn sәsi ana ayrı seksilik qatırdı. yerimizi rahatlayacaqdıq ki, qumrulardan biri gәldi. qәmli qız da dalınca çıxdı ki, bәs "sәnә demәdim ki get. gәl dә içәri" zad. zәnnimcә bu qumrulara romantik ortam qurma planlarının içinә etmişdik. qız qayıtmadı deyә, üçümüz yenidən çadıra dәvәt olunduq. bir yarım saat falan oturduqdan sonra, pozitiv gәdә "sikdirin gedin rahat yataq da" deyirmişcәsinә uzanıb yatdı. qalan 5 nәfәr kart oynadıq biraz. sonra onun da dadı qaçdı, 2 tamam olmuşdu, ya 3ә işlәmişdi. 2 qumru, dostum vә mәn çadırdan çıxıb telefon işığı ilә kamp axtarışına çıxdıq. gәlib yatacağımız çadırı tapdıq. içәridә artıq iki erkәy yatırdı. ikisi dә әxi blәt. telefonda şәriәt belә gәldi, din belә getdi tipli bir söhbət qoşub uymuşdular. bunları görәndә yatmağa hәvәsim iki qat öldü. qumrular da yatmaq istәmirdi. söhbәtin içinә sıçmışdıq deyә, bunları baş başa buraxıb kampın digәr başına getdik. bunlar da stulları götürüb, kampdan biraz aralandılar. nәysә, cibimizdә üçcә dәnә siqaret, oturmağa bir yer yox, yatmağa da hәvәs yoxdu. hә bir dә, 1 metr görüş mәsafәsi. nağaracuğ deyә depressiyaya girmişdik ki, gözümüz göyə sataşdı. daha doğrusu ulduzlara. göydә qram bulut yox. bir seksi mәnzәrә var ki, gәl görәsәn. ulduzlar adamın başını fırladırdı. 4ә qәdәr ulduzlar, bәşәriyyәt, qalaktikalar üzәrinә fәlsәfә xırdaladıq, yüngülcә tanrıya toxunduq. mәnim dә yenә 3 saat әvvәlki haqq hesab yadıma düşdü. keçdim çadırların arxasına, şey ettim axır ki * siz dә mәni şey edin, yәni bağışlayın . bu dәfә dә, zirvә tәrәfdәn gic gic sәslәr gәlmәyә başladı. ulama sәsi kimi bir sәs 6-7 dәfә tәkrarlandı. qayalıqlarda babat exo verdi. kampın ortasına qayıtdım ki, qumrulardan biri gedib yatmağa. 3 dost yenidәn bir yerdәyik. sәs üzәrinә fikirlәrimizi paylaşdıq falan. biraz da, çadırdakı romantikanı sikdiyimiz üçün söyüş eşitdik * әhәhә ardınca son siqaretimizi ata malı kimi ortaq tüstülәtdik. buarada, sakit ortamda siqaret çәkmәyin ayrı kayfı var. tәsәvvür eliyin, külәk sәsi, dalğa sәsi, maşınların sәsi, cırcırama sәsi üstәgәl siqareti dartanda gәlәn xışıltı sәsi. bir dә bu siqaretin bir dәnә qaldığını düşünün. son siqaret, bir dә saatlarla siqaret görmüyәcәkdik * :(( nәysә, artıq 5ә işlәyirdi. yatmasaq belә, әn azından çadıra girmәk qәrarı aldıq. heç yatmaq istәmirdim. dirәnәcәkdim sәhәrә qәdәr. girdik, spalniklәri açdıq, girdik içinә. 3 sap + 2 әxi dolmuşuq bir çadıra. yaxşı ki, әxilәr çoxdan uymuşdu. manqurtu gördüm facebookda, danışdıq 5-10 kәlimә. yaxşı yadıma saldı, qulaqlıqları tapıb çıxardım çantadan. sәssizlikdә deleyamanla uçuşa keçdim. әn son baxdığımda saat 5:25 idi vә telefon az sonra söndü. ot kimi hiss eliyirdim özümü. o ara noldu bilmirәm, uymuşdum. bir dә ayıldım ki, çadıra iki nәfәr girib üzümüzә fanarla işıq tuturlar. lap gecә terrorçuların evinә soxulmuş spesnazlar kimi görünürdülәr. bir ara unolara falan da oxşatdım, yuxu sәrsәmliyi ilә. sәn demә әxilәri namaza oyatmağa gәlmişdilәr.

  sәhәr uşaqlardan 3-4 saat ayrı qalmalı oldum. tәzә siqaret partiyası gәlmişdi. axşam ziyarәt etdiyimiz çadır tәrәfdәki qayanı özümә mәskәn sayıb, saatlarla oturdum. telefonu 5-10 dәqiqәlik zaryadkaya qoymaq imkanı tapmışdım. mahnılarla dalıb getmişdim yenә, siqaret eşliyindә. hәmin günün axşamı çıxdıq ordan, siqaret karopkamda 2cә dәnә qalmışdı. onu da gәlәndә gәnclikdә çәkdim. evә çatan kimi dә necә yatdım bilmirәm. 8 saat sızıntısız yuxudan sonra yorğunluğum qram keçmәmişdi. odur ki, bugünü dә yataraq keçirmişәm. sәhәr işdә dә bir neçә dәfә müştәrilәr yuxudan oyadıb. saat 2dә özümü evә atıb, yatdım. 1-2 saat olar oyanmışam. nәysә, belәnçinә. bunun nәyi belə yadda qalan idi desәniz, o gecәni yaşamalısınız deyәrәm, başqa da birşey demәrәm. gecәni yadda qalan edәn baş verәn hadisәlәr yox, gecәnin özü idi. nәsә başqa material idi o.

  p.s: buarada, manqurta biraz ortamı tәriflәdim facebookda. gecә gecә gic gülmәk tutdu sayәsindә. reaksiya bu oldu:
  "tabi, təbiətin səsi də bir başqa olar mk)) məndə də yoldan keçən maşınların səsi var. tekrardan amınıza koyayım efenim, tatlı rüyalar ve huzurlu geceler dilerim))" * kaptan!

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  3. mən 2010-cu ildə horadizə getmişdim.düzü çox yerə getmişəm amma döyüş bölgəsinə ilk gedişim idi.(uşaq vaxtı tovuzda olmuşam amma kritik yer olduğunu dərk eləmədiyimçün onu saymıram).nə isə axşam saat 23:30 radələrində yola çıxdıq.ümumiyyətlə gecə yol getməyin xəstəsiyəm.hardasa 02:45 də post kimi yerlərdən birinə çatdıq.bizdən
  -hara gedirsiz?"deyə soruşdular.nənəm cavab verdi ki,
  -qonaq gedirik".bu da qayıtdı ki,
  -3 də nə qonaq?
  nənəm də dedi ki,
  -qonaq 3 də də olar 5 də də olar.vaxtı var bunun?
  nə isə bunu qınamıram.şübhələnmək vəzifəsidi.bəlkə düşmənə silah aparırıq.
  buraxdı bizi.yola davam eliyib saat 3:10 da qonaq getdiyimiz yerə çatdıq.oyaq idilər.ay da ki iyul,böcək-möcək zığ verir.getdiyimiz ev horadiz azad olmazdan əvvəl ermənilər tərəfinnən blindaj kimi istifadə olunub.amma özdəri də qalıblar.sözüm onda yox.bizi qonaq qismində zalda yer verib yatmağa yerləşdirdilər.mən də yerimin içində "ay aman görən atışma olar?"deyə fikirləşirəm.təzəcə yuxu aparırdı ki "brçş-brçş"səs eşidirəm.dəli oldum.amma reski ayıldım.kabus imiş.
  səhərsi ev sahibi mənə qaldığları evdən 16 km məsafədə olan postu açıq-aydın göstərdi.gözəl gün yaşadım.

  3 əjdaha!

  13.05.2014 11:09, arabist

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  4. uşaqlıqda çıxdığımız səyahətlərdə evdəkilərin də burnundan gətirərdim. dağlardan qorxduğum üçün yolda getdiyimiz yerə qədər vay-şüvən qaldırırdım. heç yadımdan çıxmaz bütün yolu ayaq altta gözümü tutaraq gedərdim -*
  ilk ölkə xarici gettiyim yer sankt peterburq şəhəri idi. təyyarəyə ilk minişim idi. yadımdadı ki səsdən çox narahat idim. 6-7 ay orda qalmışdıq və sadəcə çoxlu qar, atamın dostlarının uşaqlarıyla hər gün oynamağımız, onlarla bağçaya getmək istəməyim və anamın otur yerində deyib döyməsi -* qayıdanda isə qatarla qayıtmağımız və o vaxtdan qatarla səyahəti sevməyim mənim üçün ən əziz xatirədir.
  atamla yatanda da gecə üstümə yıxılıb məni boğularaq ölmək təhlükəsiylə üz üzə qoymuşdu -*
  irana gedərkən avtobusun kondisionerinin damcılatması və anamın pampers bağlaması da tragikomik xatirələrimdəndi.
  amma ən sevdiyim və unutmadığım 3-4 il əvvəl türkiyəyə maşınla getdiyimiz səyahət olmuşdu. ara vermədən saatlarla sürülən maşın, gürcüstanı çox sevməyim, saatlarca sərhəddə gözləməyimiz, bəlkə də ailəmi ən çox sevdiyim nadir anlardan idi.
  trabzon şəhərində ufo gördüyümə hələ də inanıram məsələn -*
  ən çox da türk yeməklərinin gözlədiyimdən dadsız və acı olması məyus eləmişdi məni. -*
  samsunda qardaşımı itirməyim,(ki tapdıq sonra -* )
  ankara da gözlədiyim kimi deyildi. bir sözlə həm gəzdiyim üçün sevinirdim, həm də heç nə gözlədiyim kimi olmamışdı. hətta ən sevdiyim şəhərlər trabzon və ordu olmuşdu.
  qayıdanda artvin şəhərində qaradəniz sahilində günəşin batışı ən yaddaqalan fraqmentdi mənim üçün. yorğun insanlar sıranın özlərinə çatmasını gözləyərkən o gözəl mənzərəyə baxarkən nələr keçirirdilər kim bilir ağıllarından. insanlara baxıb nə düşündüklərini təxmin etməyə çalışırdım.
  iləridəki illərdə ölməyib sağ qalsam kambociadan tutmuş islandiyaya qədər getdiyim yerlər barədə xatirələrimi bu başlığa yazmağı çox istəyərdim.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  5. ... təyyarəmiz malmö hava limanına eniş edəcək. yerli vaxtla səhər saat 6-7 olar. wizz airin kənd tualeti fortoçkası boyda olan pəncərəsindən baxdım ki... ala bu nədi! hər yer yaşıllıq! balaca rəngarəng domiklər! insanlar əkir-becərir! ordan çay zad axır! elə bil ki, tovuzun qalaboyun kəndidi, prosto cyberpunkda...

  aeroportdan şəhərə getmək üçün shuttle busa mindik, yolboyu bu dəfə qane edəcək böyüklükdə olan avtobus pəncərəsindən çölə baxıram ki... yenə hər yer yaşıllıq! meşəlik! güllük-gülüstan!.... axı qışdı, fevral ayıdı, hər şey boz-bozumtul olmalıdı. hanı bizim aeroport yolundakı çöllük-biyabanlıq? təyyarə pistinin düz yanında tikilmiş sovetdən qalma evlər? təyyarənin səsinə evindən çıxıb göyə baxaraq üzündə: "skm, yenə gəldilər" ifadəsi yazılan insanlar? socarın mendeleyev cədvəlindəki hansısa elementi əritmə zavodunda işləyən fəhlələrin yeni ramana yolunun üstündəki şınıx marketdən alıb içdikləri və yerə atdıqları bizon energy qabları...

  shuttle gəlib çatdı şəhərə, central stationa - yəni mərkəzi dəmiryol stansiyasına. gözüm bir anlıq asan kommunalı və qarşısındakı poz - qazan lotoreyalarının yaratdığı izdihamı axtardı. amma gördüyüm qırmızı vağzal binası, rəngli tramvay, bəzəkli avtobus, hiss etdiyim də hüzur oldu.

  səsli svetoforları, geniş küçələri, havası, meksikan restoranında yediyim burritosu ilə malmönü daha öncə getdiyim avropa şəhərlərindən heç birinə oxşada bilmədim.

  başıma gələn bir hadisəni də danışım. şəhəri gəzərkən avtobusa mindik ki, hardasa 8-9 dayanacaq sonra düşməliyik. avtobus sürücüsü xanım 3 dayanacaq gedəndən sonra yerindən durub isveç dilində nə isə dedi, hamı başladı busdan düşməyə. yaxınlaşıb soruşdum ki, nə məsələdi? dedi ki, bəs mənim iş vaxtım bitdi, düşüb növbəti sürücünü gözləməlisən. şey-şüyün yığdı, avtobusun yan tərəfindəki siyirməyə oxşar şeyi açıb içindən nəsə götürdü, əlini cibinə qoydu və getdi.
  2-3 dəqiqə sonra sürücü uniforması ilə başqa bir kişi gəldi, həmin siyirməni açıb içinə yenə nəyisə qoydu və hamı yenidən başladı avtobusa minməyə.

  azərbaycanlı olaraq ağlımızda bir sual var idi: həmin avtobusa minmək üçün yenidən ödəniş etməliyik? axı 44 nömrəli hövsan avtobusunda belə şeylər olmur... qarayevdə 30 qəpik verib bir də zığda düşürsən... sən necə yəni yolun ortasında bu boyda camaatı qoyub gedirsən ki, iş vaxtım bitdi?

  bəli, yenidən ödəniş etməli idik və etdik. gedişhaqqı da hardasa 11 azn... plana uyğun olaraq qırmızı binalı vağzala qayıdıb qatarla yola düşdük stockholm tərəfə...

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  6. ev yoldaşlarımdan biri ləzgidir, bayram tətilində istirahət üçün qusara, evlərinə dəvət elədi bizi (mən və bir qız).
  dünən gəlib çatdıq, məndə də biraz narahatlıq və anxiety var həmişəki kimi. 3 qız böyük taxt yatağı bölüşürük gecə, sağ tərəf kənarda mən, ortada ləzgi qız yatır, sol kənarda da digəri.

  gecə qarabasan görüb titrəmə tutub məni, birdən möhkəm qışqırdım. Yanımdakı qız da ləzgi dilində soruşur "nodu, nell, nədən qorxdun?". evə gələn kimi default settingsə keçib fjjdksh mən də onsuz qorxmuşam, üstəlik də bilmədiyim qəribə dil lap gic oldum. Məni ağlamaq tutub, yanımdakıları da qışqırtım qorxudub. 1 dəq keçməmiş əzan da başladı oxumağa, vahimə üstünə vahimə gəlir. Nəysə ki, axırda birtəhər yuxuya getdik.

  Entrini necə bitirim bilmədim, bu da belə bir anımdır.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  7. 2018 iyun, üç əmioğlu yaddan çıxmaz yay tətilimiz üçün antalyada 1 həftəlik tətilin sonuncu günü baş tutacaq dosso dossi-nin təşkilatı üstləndiyi, paris hiltonun, eləcə də bütün populyar türk modellərin də iştirak etdiyi fashion show-a qonaq kimi dəvət almışdıq.

  otelimiz belek-də türkiyənin ən böyük golf course daxilində olsa da, yaşıdım əmi oğlu(emil) ilə 3-cü günü sıxılıb turla şəhər mərkəzinə endik, böyük olan(elvin) əvvəl danışdığı qız tapıb onla qatırdı başın. rəhbər rusca danışdığından onu ignore edib özbaşımıza axşama kimi gəzəcəkdik 6-da avtobus qalxacaqdı. bütün bazarı gəzib hər şeyin dadına baxdıq, gəlmişkən buranı xatırladacaq suvenir almaq istədim. necə danışdımsa, satıcı qız azedən olduğumu bildi. sevincək gəncədən olduğunu deyib danışmağa başladıq. bir iki şey aldım, müdürdən icazə alıb gəzdirə biləcəyini təklif elədi. mən uçuram, mən yoxam. ama oç müdür işə görə icazə vermədi. qardaşım üçün üzərinə adını yazdıracağım qolbaq alanda "ə"-i başa salmaq üçün 3-4 əsnafı yığmışdım başıma. dialoq:
  - alfabemizde sizde olmayan bir harf var "ə", "e"-in tersi
  --a?
  -hayır sizde yok
  --ö?
  -amca kağıt kalem var mı?
  --eü?
  -amına qoyum amca

  emil də evdəkilərə təmiz görsənmək üçün dini suvinerlər almışdı, qalxdıq mərkəzə. gəl zaman, get zaman altıya qalmış avtovağzala gəldik, nəzəratçinin dediyinə görə bizim avtobus çoxdan çıxmışdı, tərslikdən cibdə pul yox, nə də telefonda megabayt, wi-fi var amma hər hansı türk nömrəsi istəyir.

  taksi danışdıq, pulumuzun çatmayacağını deməyib, otelə çatanda elvinə wpdan zəng edəcəkdik ki, pul gətirsin. dayıya dedim alıb gəlirik mən çıxan kimi paronayak gijdillag qapını kilidlədi ki, emil çıxmasın, axır pulu verib günü elvinə danışdıq. axşam üçün plan quran elvin kefimizi düzəltdi.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  8. keçən səfər kənddə bir evimiz var ora gedəndə evin açarını qohumumuz götürüb qonşuya verib,o da elə bir qonşudur ki,sunami olsa nə bilim nə olsa kənddən kənara çıxmaz bir adamdır.getdik çatdıq evə əhməd qapısını qıfıllayıb yox idi,telefonu yığırıq açmır,dayı o itv-də yeni il qabağı verilən qış nağılındakı kimi kəndi ələy-vələy elədiy axırda tapdıqki biz kəndə gələndə bu bakıya gedibmiş.

  1 əjdaha!

  06.12.2023 13:19, pikachu

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  9. Deməli oktyabrda yüngülvari balkan turuna çıxmışdım. Serbiyadaki səyahətimi tamamlayıb avtobusla gəlib sarayevoya (Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı) çattım. Şəhər gecə vaxtı maraqlı görünsə də çox sakit idi bir restoranda onların milli yeməyi cevapcici (mangalda köfte) yeyib yolumu tuttum hostelə. Gəlib hostelə çatmışam ama resepşında heç kimi tapabilmirəm o dəm bidənə otaqdan hindistanlı xala çıxıb dediki dayan amirin nömrəsini verim vpdan yaz. Resepşın qaqaş eyni anda 3-4 hosteli idarə edirmiş deyə vpdan çağırdıqca gəlir. Gördüm bidənə afrika milli geyimlərində sarışın dolu qaqaş gəlir dedi gözlə göstərim otağı (amir bu imiş prosta afrika milli geyimində pejama nə əlaqə bilmirəm). indi otağa gəlib çatmışıq bidənə razetkanın yanında oturub telefonla oynayan qara saç qaqaş var 2 dənədə çinli var hərəsi bir yataqda uzanıb nəsə edir. Amir adlı resepşın reski qayıttıki vvhere are u from? Azerbaijan deyən kimi yerdəki qaqaşa çöndüki he is from azerbaijan too, qaqaşda deyir ə fso qaqaş mənlikdi mən başa salacam deyib amiri yola saldı. qaqaşın, Birinci belqradda rus qızla özümə ev tutmuşdum sonrada dürresttə alman qızla basışma macəralarına qulağ asa asa fotoparatın batareyası ilə telefonun zaryatkasını yerbə yer edərək qulağ asıram. aradada məni ayıblayırdıki niyə sən heçnə eləyəbilməmisən zad. belgraddan Black fridaydan 380 dollara iphone 12 aldığından və öz qısa həyat hekayəsini danışmağa davam edirdi. Hələ təzə gəlib düşdüyüm sarayevo şəhərini də necə pislədisə bütün şəhərə və ölkəyə olan həvəsimi öldürdü. Haralısan sualını verəndə isə: Karinnoy qarabağlı özüdə 2 tərəfdən cavabını aldım. Dedim nə yaxşı hansı tərəf? qayıdasanki beyləğan. Bir anlıq xəyallara daldım ki ala beyləqan da qarabağ bölgəsinə aiddi? nƏYSƏ Tema bundan sonra başlayır.

  Deməli bu 2 dənə çinli qaqaş ailədən zəngindi birinin 35 digərinin 28 yaşı var ölkə ölkə gəzirlərki gələcəktə ömürlük yaşayacağ ölkə seçsinlər özlərinə. Lakin bilən bilər asiyalı insanlar biraz utanğac və çəkincən olur. Bu çinli qaqaşların 2 dənə özləri boyda traveller çantaları nəbilim hərəsinin özünə aid macbooku hərəsinin 2 telefonu biri oppo-huaevi kimi çin brendin axrıncı modeli digəri iphone 14. Sonra goproları nəbilim udilnitel kimi xüsusi elektronik cihazları zaryatka və digər şeyləri üçün qısaca adamlar tam təchizat üstlərində bir maşın qiyməti şeyşüy daşıyırlar. Hələ bir paltar olan çantalarınıda avtobusda itiriblər bu azərbaycanlıda onlara ərizə zad yazmağda kömək edibdimi deyə nədəndir bilmirəm buları büyüləyibmi deyim nə deyim bilmirəm. deyəcəksiniz nə əlaqə? Oturmuşam birdən çinli qaqaşa qayıttıki dur çıx kompdan pubg gəl. Hər ikisi eyni anda işlərini atıb telefonu götürdülər pubg girdilər bunla biryerdə oynamağ üçün. Sonra nəbilim hamımız uzanmışıq bu azəri qaqaşda kinoya baxır birdən fıştt eləyir digər çinliyəki dur işığı söndür qaqaş pasteldən naryada durarmış kimi tez durub işığı söndürür. Bu nədi ala baxışı atıram? oda deyir hə e qaqa buların başına oyun açıram mən zad. Hələ sabahsı günü axşam şəhəri gəzib gəlmişəm qayıttıki acmısan? dedim hə dedi dayan. Birdən sumkasından 1 paçka rolltonu çıxarıb pasteldə kinoya baxan kitayın üstünə tulladıki. Dur get bunu bişir gətir kuxna birazdan bağlanacaq (hostelin mətbəxi 8 də bağlanır). Ala qaqaş supu götürüb getti mətbəxə məndə indi şoka düşmüşəmki bu nə bezpantov hərəkətdi aq 10 dəqiqə keçdi gördüm qaqaş əlində 2 tarelka supnan gəlir qoydu qabağımıza. Çönüb deyir gördün? Blya məni bidənə gic gülmək tutubdu ki bu nə ortamdı aq.

  Biraz keçdi resepşın amir gəldiki bəs bir nəfərdə gəldi çinli, amirdə zarafat etdiki bəs azərbaijani 2 chinese 3 oldu zad. azəri qaqaşda bu sözə biraz qıcıqlandı Sonra necəsə birdən söhbət idmana gələndə bularnanda söhbət elədi bular dedi çində kung-fu du, güləş populyar deyil buda basıb bağladıki mən profesional güləşçi olmuşam zad çinlinin birini tutub boynundan indi zornan bunun üstündə güləş məşqi keçməyə başladı yerə salto attırır zad. Kompüteri taxandan sonra telefonu taxmağ istəyəndə gördüm bunların udilnitelində yer qalmayıb, içimdəki oğraşlıq dedi ki görəsən məndə buların üstündə təhəkküm qurabilərəm? qaqaş iş görə görə macbookunu zaryatkadan çıxarıb öz telefonumu taxdım nıağh deyə çincə mırıldanıb heçnə demədən işinə davam etdi, başa düşdüm ki beyləqanlı qaqaşın xüsusi skilli yoxdu bunların xasiyyəti belədi.

  nəysə Mistik ortamın sehrindən və birtərəfdəndə şəhərin sıxıcılığından kompüterdə araştırmamı etdim ki herseqovina bölgəsinin mostar adlı maraqlı şəhəri var və səhər 6:30da qatarla getmək olur. Səhər 5 də durub duşumu alıb hazırlığımı edib yollandım ora. sonrasından xəbərim olmadı bəlkədə indi hansısa başqa kainatta azərbaycanlı qaqaş bosniyanın paytaxtındaki hosteldə 2 dənə milyoner övladı çinlini çurban kimi yaşatmağa davam edir...

  5 əjdaha!

  06.12.2023 21:24, zazoza

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  10. Deməli normalda hosteli seçəndə ən ucuz hansı versiya olsa onu bron edirəm ama bu səfər dedim qoy 8-12 nəfərlik bardak otaqlardan yox pula qıyıb ən az olan 4 nəfərlik otağ seçim ki, sakitçilik olsun. Gəldim hostelə otağa keçdik ki 3 nəfər bangladeşli dostdu 4.cü mənəm içimdən dedim gərək elə 8 nəfərlik otağı zadı seçərdim aq. Deməli bularnan səmimiləşdim söhbət edəndə qayıttılar ki müsəlmansam? Məndə gecə yatanda birdən üstümdə cihad zad eliyərlər deyə yes deyib keçişdirdim. Yorğunuydum deyə yüngülvari yuyunub yattım, gecənin yarısı birdə baxdım 5 radələrində kimsə məni oyadır, dedim nolub aq? Bangladeşli qaqaş gördüm başa salmağa çalışır bro namaz, zad. Dedim yoxe aq nə namazı yatıram. Gördüm obirilərdə başladıki bəs səhər namazı belə çox vacibdi həmdə nəbilim nədi. Məndə ötüştürmək üçün yaxşı yaxşı deyib oyandım, birdə gördüm bunlar geyinirlər mini çanta telefon zad dedim hara? Dedilər burda (buxaresttə) məscid bidənə şəhərin aşağısında var ora gedəciyik, vabşe gijdıllağ oldum ki nə danışırsız ala durub bidə yol gedəciyik. Dirəşiblərki yoxe cümə günüdü mütləq məsciddə qılınmalıdı həm buranın məscididə maraqlıdı görəesən, həm çıxanda yemek zadda yeyərik zorla razı saldılar aq. Uzun xülasə zornan mənidə apardılar tramvay + gecənin buz kimi havasıyla məscidə gəldik dəstnamaz alıb zorla namaz qıldırdılar mənədə. indidə qayıttıq mərkəzdəki köşkdə pizzanın çıxmasını gözləyirik, götəşlərə dedim o boyda əziyyət vermisiz mənə pizzamda sizlikdi, gülə gülə razılaşdılar.

  (baxma: kızım Bükreşin merkezinde sabah 6da zorla namaz kıldırdılar diyorum niye inanmıyorsun ya)

  13 əjdaha!

  22.12.2023 08:57, zazoza
/ 2 »üzv ol
Modalı bağla

...