moriscofacebook twitter əjdaha lazımdı izlə dostlar   mən   googlla

başlıqdakı ən bəyənilən yazılar:

+6

2. Azərbaycan dilində istifadə edildiyi şəklilə "mavr" sözündən törəyən morisco sözü, Yunancadakı "mavriki", ispan dilindəki "moreno/morena" kəlimələrinin bildirdiyi "tünd, qara rəngli" mənasına gələn kəlimə qrupları ilə eyni etimologiyanı paylaşır. Yunanların Afrikaya Mauritus (bugün yenə Afrikadakı ada dövləti Mavritaniya bu etimologiyadan və rekonkistadan izlər daşıyır) deməsindən qaynaqlanan bu adlandırma rekonkistadan sonra pejoratif məna daşımağa başlayaraq "morisko" yəni "mavr törəməsi, mavrcıq" anlamında istifadə edilməyə başlamışdır. Mavrlar demişkən ədəbiyyatın məşhur mavrı Otellonu ve yenə mavr sözündən törəyən, E.M. Forste-in məşhur gey romanı Maurice-i unutmayaq deyərək entry-ye xitam verirəm.

+4

1. ispaniyada xiristianlığı məcburi qəbul edən müsəlmanlara verilən ad.15-ci əsrdə ispaniyayada qranada əmirliyinin ispaniyaya birləşməsi ilə əhalinin 10%ni təşkil edən müsəlmanlar xiristianlaşdırılmağa məcbue edildilər.ilk əvvəllər müəyyən şərtlərlə inanclarını yerinə yetirməyə icazə versələrdə sonradan daha sərt tədbirlər görüldü.Xiristianlığı qəbul etməyənlər 1609-1613 -cü illərdə ispaniyadan köç etdilər.
Yəhudilər üçün (bax: marranolar ) deyimi eyni mənada istifadə edilirhamısını göstər

morisco